Tarkenna hakuasi

UEFin kampusten kehittämisen webinaari 6.6.2022 klo 10–11

Tervetuloa yliopiston kampuksien kehittämisen webinaariin maanantaina 6.6. klo 10 alkaen. Kampuskehityksen toisessa webinaarissa esitellään skenaariotyössä hahmotettuja vaihtoehtoisia tulevaisuudenkuvia ja esitellään kampuskehityksen seuraavia vaiheita.

Webinaarissa ovat mukana rehtorit, hallintojohtaja ja toimitilajohtaja. Webinaarin tallenne julkaistaan Yammerissa tilaisuuden jälkeen.

Kampuskehityksen skenaariotyön loppuraportti on julkaistu suomeksi ja englanniksi Kampuskehityksen Yammer-ryhmässä.

Linkki Kampuskehitys-webinaarin katselusivulle.

”Apuraha mahdollisti valmistumiseni”

Joensuulainen Hanne Juntunen saattoi erityispedagogiikan opintonsa loppuun Ida Kokkosen ja Walter William Hillin rahaston tuella. Toukokuussa rahasto jakoi uudet apurahat 10 opiskelijalle.

Erityispedagogiikan opiskelija Hanne Juntunen sai ensimmäisten joukossa Ida Kokkosen ja Walter William Hillin rahaston apurahan.
Ida Kokkosen ja Walter William Hillin rahaston apuraha vähensi toimeentuloon liittyvää stressiä ja huolta, kertoo ensimmäisten joukossa rahaston apurahan saanut erityispedagogiikan opiskelija Hanne Juntunen.

Erityispedagogiikan opiskelija Hanne Juntunen valmistuu kasvatustieteiden maisteriksi tänä keväänä Itä-Suomen yliopistosta. Valmistuminen nykyisessä aikataulussa olisi ollut epävarmaa ilman Ida Kokkosen ja Walter William Hillin rahaston apurahaa, jonka Juntunen sai ensimmäisten joukossa viime vuonna.

– Apuraha on mahdollistanut valmistumiseni. En pitänyt mitenkään itsestään selvänä, että tämä lukuvuosi riittäisi valmistumiseen. Rahallinen tuki oli aivan ensisijaista, sillä ilman apurahaa olisin joutunut käymään töissä aika paljonkin, että olisi ollut riittävä toimeentulo, Juntunen kertoo.

Ida Kokkosen ja Walter William Hillin rahaston apurahat on suunnattu Itä-Suomen yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. Apurahoilla tuetaan opintojen loppuunsaattamista, ja apurahat on tarkoitettu opiskelijoille, joilla ei olisi taloudellista mahdollisuutta kokopäiväiseen opiskeluun ilman työntekoa. Apurahan suuruus on 300 euroa kuukaudessa. Juntunen sai apurahan yhdeksäksi kuukaudeksi.

– Ajattelin, että jaksaminen ja keskittyminen, joita tarvitaan opintojen edistymiseen, on turvattu apurahalla. Opintotuki ennätti loppua, kun opiskelin pari kesää. Opiskelijan toimeentulo on muutenkin opintolainapainotteista. Apuraha vähensi toimeentuloon liittyvää stressiä ja huolta, Juntunen sanoo.

Juntunen huomasi Kokkosen ja Hillin rahaston apurahailmoituksen ylioppilaskunnan uutiskirjeestä. Apurahan kriteerit osuivat kohdilleen, sillä Juntunen oli loppuvaiheen opiskelija ja kotoisin Iisalmesta Pohjois-Savosta.

– Apuraha osui todella hyvään saumaan ja tuntui lähes uskomattomalta sattumalta. Rahaston apurahaa kannattaa ehdottomasti hakea, jos täyttää kriteerit. Uskon, että on paljon opiskelijoita, joille tästä olisi suuri apu. Hakeminen on vielä hyvin yksinkertaista lomakkeella.

Valmistumisensa jälkeen Juntunen siirtyy sujuvasti työelämään. Rahaston toiveena on, että apurahan saanut opiskelija muistaa rahastoa lahjoituksen muodossa valmistumisensa jälkeen. Näin rahaston tulevaisuus on myös turvattu.

– Aloitan syksyllä varhaiskasvatuksen erityisopettajana Joensuussa, ja aion muistaa rahastoa jatkossa lahjoituksella, Juntunen kertoo.

Kokkosen ja Hillin rahaston uudet apurahat 10 opiskelijalle

Hanne Juntunen kuuluu Ida Kokkosen ja Walter William Hillin rahaston ensimmäisten apurahojen saajien joukkoon. Rahasto jakoi viidelletoista Itä-Suomen yliopiston opiskelijalle apurahat keväällä 2021.

Tänä keväänä Kokkosen ja Hillin rahaston toimikunta jakoi uudet apurahat yhteensä 10 opiskelijalle toukokuussa pitämässään kokouksessa. Apurahat olivat haettavana huhtikuussa, ja määräaikaan mennessä hakemuksen jätti 23 opiskelijaa. Hakijoista oli Pohjois-Savosta kotoisin tai tällä hetkellä asuvia seitsemän, Varsinais-Suomesta tai Satakunnasta kolme sekä muualta Suomesta kolmetoista.

Apuraha voidaan myöntää ensimmäistä ylempää korkeakoulututkintoa suorittavalle opiskelijalle tai sellaista alempaa korkeakoulututkintoa suorittavalle, jolla ei ole oikeutta suorittaa ylempää korkeakoulututkintoa. Koska apurahalla tuetaan opintojen loppuunsaattamista, apurahan hakijan tutkinnosta saa puuttua enintään yhden lukuvuoden (enintään 60 op) verran opintoja.

Tällä kertaa hakemuksia ei tarvinnut erotella asuinpaikkakunnan tai kotipaikkakunnan mukaan, vaan apuraha voitiin myöntää kaikille kriteerit täyttäville hakijoille.

Rahaston taustalla testamenttilahjoitus Yhdysvalloista

Ida Kokkosen ja Walter William Hillin rahasto on perustettu vuonna 2021, ja sen taustalla on Itä-Suomen yliopiston Yhdysvalloista saama testamenttilahjoitus.

Louise M. Hillin testamenttiin perustuva, noin miljoonan Yhdysvaltain dollarin lahjoitus muodosti peruspääoman Ida Kokkosen ja Walter William Hillin rahastolle. Louise M. Hill ja Walter Hill olivat pariskunta, joka halusi omaisuudellaan tukea vähävaraisia opiskelijoita. Walter Hillin vanhemmilla Ida Kokkosella ja William Hillillä, alkujaan Palomäellä, oli juuret Kuopion ja Porin seuduilla.

Louise M. Hill teki pitkän uran puhetaidon opettajana ja kartutti eläkkeelle jäätyään omaisuutta sijoittamalla. Kuollessaan vuonna 2019 Louise M. Hill oli 97-vuotias. Hänen puolisonsa Walter Hill kuoli 80-vuotiaana vuonna 1992.

Kokkosen ja Hillin rahastosta jaetaan apurahoja jatkossa vuosittain, ja seuraava hakukierros on keväällä 2023.

Lisätietoja rahaston apurahoista antavat:

Sari Rissanen, Ida Kokkosen ja Walter William Hillin rahaston toimikunnan puheenjohtaja, sari.rissanen@uef.fi, puh. 040 5943774

Outi Suorsa, Ida Kokkosen ja Walter William Hillin rahaston toimikunnan sihteeri, outi.suorsa@uef.fi, puh. 050 375 2155

Opintopalveluiden asiakaspalvelun poikkeusaukioloajat

Tulevat poikkeusaukioloajat

Maanantaina 23.5.2022 opintopalveluiden asiakaspalvelun asiakaspalvelutiski Kuopiossa on suljettu. Puhelin- ja sähköpostipalvelu toimii normaalisti. Joensuun asiakaspalvelutiski on auki normaalisti.

Torstaina 26.5.2022 opintopalveluiden asiakaspalvelun puhelinpalvelu, sähköpostipalvelu ja asiakaspalvelutiskit kummallakin kampuksella ovat suljettuina.

Perjantaina 27.5.2022 opintopalveluiden asiakaspalvelun asiakaspalvelutiski Kuopiossa on suljettu. Puhelin- ja sähköpostipalvelu toimii normaalisti. Joensuun asiakaspalvelutiski on auki normaalisti.

Ajankohtaiset aukioloajat

Opintopalveluiden asiakaspalvelutiski on auki maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 10–15.

Mikäli et pääse asioimaan näinä aukioloaikoina, otathan yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse, jotta voimme sopia tapaamisen muulle ajalle.

Käyntiosoite: Joensuussa Aurora A, 1. krs; Kuopiossa Canthia, 2. krs

Sähköpostiosoite: opiskelu@uef.fi (Huomaathan, että loma-aikoina vastausajat ovat tavallista pidemmät)

Puhelinnumero: 029 445 8900

Puhelinpalveluaika: ma–pe klo 10–15

Opintopalveluiden asiakaspalvelun poikkeusaukioloajat

Tulevat poikkeusaukioloajat

Perjantaina 20.5.2022 opintopalveluiden asiakaspalvelun asiakaspalvelutiski Kuopiossa on suljettu. Puhelin- ja sähköpostipalvelu toimii normaalisti. Joensuun asiakaspalvelutiski on auki normaalisti.

Ajankohtaiset aukioloajat

Opintopalveluiden asiakaspalvelutiski on auki maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 10–15.

Mikäli et pääse asioimaan näinä aukioloaikoina, otathan yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse, jotta voimme sopia tapaamisen muulle ajalle.

Käyntiosoite: Joensuussa Aurora A, 1. krs; Kuopiossa Canthia, 2. krs

Sähköpostiosoite: opiskelu@uef.fi (Huomaathan, että loma-aikoina vastausajat ovat tavallista pidemmät)

Puhelinnumero: 029 445 8900

Puhelinpalveluaika: ma–pe klo 10–15

Uudet toimintamallit opastavat varhaiseen välittämiseen ja opiskelijan häiriökäyttäytymisen tilanteisiin

Itä-Suomen yliopisto on laatinut uudet toimintamallit varhaiseen välittämiseen ja huolen puheeksi ottamiseen sekä opiskelijan häiriökäyttäytymisen seuraamuksiin. Tänä vuonna päivitetään lisäksi aiempaa toimintamallia, joka liittyy epäasialliseen kohteluun ja häirintään opiskelussa.

Uudet toimintamallit perustuvat yliopistolakiin, jonka mukaan kaikilla yliopiston opiskelijoilla on oikeus turvalliseen ja viihtyisään opiskeluympäristöön. Asiallinen käyttäytyminen edellyttää kaikilta muun muassa muiden ihmisten arvostamista ja huomioonottamista, moninaisuuden hyväksymistä, asiallista kielenkäyttöä, yhteisestä oppimisympäristöstä huolehtimista sekä yhteisten sopimusten ja sääntöjen noudattamista.

Toimintamalli varhaiseen välittämiseen ja huolen puheeksi ottamiseen on suunnattu opettajille ja henkilökunnalle. Opetus- ja ohjaustyössä kohdataan usein tilanteita, joissa herää huoli opiskelijan käyttäytymisestä ja avun tarpeesta. Varhainen välittäminen ja puheeksi ottaminen ovat osa opiskelijoiden hyvinvointityötä, ja toimintamallin avulla pyritään antamaan välineitä opettajien ja opiskelijoiden väliseen vuorovaikutukseen. Toimintamallissa opastetaan huolestuttavan, häiritsevän tai uhkaavan käyttäytymisen tunnistamiseen, ongelman puheeksi ottamiseen ja asian ohjaamiseen eteenpäin, arkaluontoisen tiedon käsittelyyn ja luottamuksellisuuteen sekä tahdosta riippumattoman hoidon selvittämiseen.

Opiskelijan häiriökäyttäytymisen seuraamuksien toimintamalli opastaa puolestaan toimimaan tilanteissa, jotka liittyvät häiritsevään, väkivaltaiseen tai uhkaavasti käyttäytyvään opiskelijaan. Häiritsevä käyttäytyminen voi olla esimerkiksi epäasiallista kielenkäyttöä, päihtyneenä osallistumista harjoitteluun tai opetustilanteeseen, kiusaamista opetustilanteessa, asiatonta käyttäytymistä luennolla tai opetusryhmässä, tai opetustilanteen luvatonta tallentamista ja edelleen jakamista.

Häiritsevästi käyttäytyvä opiskelija voidaan määrätä poistumaan opetustilanteesta tai yliopiston järjestämästä tilaisuudesta. Häiriökäyttäytymisen seuraamuksiin lukeutuvat myös opiskeluun osallistumisen epääminen enintään kolmen työpäivän ajaksi, kirjallinen varoitus ja määräaikainen erottaminen sekä lähestymiskiellon hakeminen.

Toimintamalleja esitellään tämän vuoden aikana useissa eri tilaisuuksissa yliopiston henkilöstölle, yksiköille ja yliopistopalveluille.

Lisätietoja

Tuija Pasanen, opiskelijapalvelun päällikkö, Itä-Suomen yliopisto, tuija.pasanen@uef.fi
Jonna Kosonen, oikeudellinen asiantuntija, Itä-Suomen yliopisto, jonna.kosonen@uef.fi

Mendeley logo Zotero logo

RefWorksin käyttö päättyy vuoden 2022 lopussa

Siirry käyttämään Mendeleytä tai Zoteroa.

Lue blogistamme viitteidenhallintaohjelmakyselyn kooste ja sen perusteella tehdyt valinnat uusista työkaluista.

Näin siirrät viitteet RefWorksista Mendeleyhin tai Zoteroon.

Lisätietoja: tietopalvelu@uef.fi