Hakutulokset: arvostelu

Opinnäytteet [sivu]

…opinto-oppaissa, opintoyhteisöissä sekä lisensiaatin- ja väitöskirjatutkimusten osalta tohtoriohjelmien www-sivuilla. Opinnäytteiden tarkastaminen ja arvostelu Opinnäytteiden tarkastus- ja arvosteluprosessi vaihtelee opinnäytteen tason mukaan. Kandidaatin tutkielman arvostelee opintojakson opettaja. Pro gradu –tutkielmat ja… Continue Reading Opinnäytteet

Tenttiminen [sivu]

Yleisiä määräyksiä opintosuorituksista, suoritustavoista, kuulusteluista, opintosuoritusten arvioinnista ja tulosten ilmoittamisesta on Itä-Suomen yliopiston tutkintosäännössä: ” Kuulustelun tulosten julkistaminen Kuulustelun tulos on julkistettava viimeistään kolmen (3) viikon kuluttua suorituksesta… Continue Reading Tenttiminen

Lumet Arvostelu gradu [docx]

Lumet gradun arvostelulomake [image: Uef_lomake_kuva-03] Arvostelu ja arvosanaesitys 2(2) Pro gradu -tutkielma Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta Lomake on täytettävä koneella Opiskelijan tiedot Sukunimi ja etunimet [bookmark: _GoBack] UEF:n opiskelijanumero Sähköposti… Continue Reading Lumet Arvostelu gradu

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas [pdf]

…0–5. Hyväksiluetut (sisällytetyt ja korva-tut) opintojaksot arvostellaan arvosanalla hyväksytty. Lisätietoihin merkitään alkuperäinen arvosana. Oikeustieteiden opintojaksojen arvostelukriteerit poikkeavat yhteiskunta- ja kauppatie- teiden tiedekunnan käyttämistä arvostelukriteereistä. Oikeustieteissä opintosuorituksen hyväksyminen edellyttää, että opiskelija… Continue Reading Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas

Humanistisen osaston opinto-opas [pdf]

…45 6.4 OPINTOJEN HYVÄKSILUKEMINEN (AHOT) ……………………………………………………………… 46 6.5 OPINTOSUORITUSTEN JA -KOKONAISUUKSIEN ARVOSTELU JA REKISTERÖINTI ………………… 47 6.5.1 Opintosuoritusten arvostelu ja rekisteröinti …………………………………………………. 47 6.5.2 Opintokokonaisuuksien arvostelu ja rekisteröinti …………………………………………. 49… Continue Reading Humanistisen osaston opinto-opas

Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston opinto-opas [pdf]

…ulkopuolella ………………………………………………………………………………………………………….. 37 6.5 Opintosuoritusten ja –kokonaisuuksien arvostelu ja rekisteröinti ………………… 37 6.5.1 Opintosuoritusten arvostelu …………………………………………………………………….. 37 6.5.2 Opintosuoritusten rekisteröinti ………………………………………………………………… 38 6.5.3 Opintokokonaisuuksien arvostelu ……………………………………………………………… 39 6.5.4 Opintokokonaisuuksien rekisteröinti… Continue Reading Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston opinto-opas