Search Results: etiikka

Filosofisen tiedekunnan opinto-opas 2019-20 [Student Book Search Tag]

…etnomusikologia, kulttuuriantropologia, mediakulttuuri ja viestintä, sukupuolentutkimus, taiteensosiologia käsityönopettajakoulutus; käsityömuotoilun maisteriohjelma luokanopettajakoulutus läntinen teologia, pääaineet: eksegetiikka, kirkkohistoria, systemaattinen teologia, käytännöllinen teologia, uskonnonpedagogiikka, uskontotiede opinto-ohjaajan koulutus; ohjausalan maisteriopinnot ortodoksinen teologia, pääaineet: eksegetiikka,… Continue Reading Filosofisen tiedekunnan opinto-opas 2019-20

Filosofisen tiedekunnan opinto-opas 2020-2021 [Student Book Search Tag]

…teologia, pääaineet: eksegetiikka, kirkkohistoria, systemaattinen teologia, käytännöllinen teologia, uskonnonpedagogiikka, uskontotiede opinto-ohjaajan koulutus; ohjausalan maisteriopinnot ortodoksinen teologia, pääaineet: eksegetiikka, kirkkohistoria, systemaattinen teologia ja patristiikka, käytännöllinen teologia, kirkkomusiikki, uskontotiede perinteentutkimus psykologia ruotsin… Continue Reading Filosofisen tiedekunnan opinto-opas 2020-2021

Terveystieteiden tiedekunta: Hammaslääketieteen opinto-opas 2019-2020 [Student Book Search Tag]

…radiologia, sekä kliininen hammashoito: kariologia, endodontia, pedodontia, gerodontologia, parodontologia, protetiikka, purentafysiologia. Hammaslääketieteen yksikön henkilöhuoneet, simulaatiosali sekä opetusklinikka sijaitsevat Canthia rakennuksessa, 3 krs (Kuopion kampus, Yliopistonranta 1). Liisa Suominen Professori, suun… Continue Reading Terveystieteiden tiedekunta: Hammaslääketieteen opinto-opas 2019-2020