Hakutulokset: etiikka

Opiskelijan velvollisuudet [sivu]

…on myös velvollinen selvittämään opintojen suorittamiseen ja käytäntöihin liittyvät asiat. Opiskelussa tulee noudattaa eettisiä periaatteita. Valehtelu, vilppi ja plagiointi eivät ole yliopistossa sallittuja (ks. opiskelun etiikka). Opiskelijan tulee myös käyttäytyä…

Opetuksen ja opiskelun eettiset ohjeet [sivu]

Itä-Suomen yliopisto on sitoutunut noudattamaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ohjeita hyvästä tieteellisestä käytännöstä. Kaikkien yliopistossa toimivien opettajien ja opiskelijoiden oletetaan tuntevan nämä TENKin julkaisemat ohjeet (www.tenk.fi, HTK-ohje). Yliopistoilla on…

Smart Start -opas 2018 [pdf]

…tänään ja tulevaisuudessa 1 4 op 4310202 Hoitotieteen tutkimusmenetelmät 5 op 4310217 Arvot ja etiikka hoitotyössä 4 op 4310207 Hoitotieteen kandidaatintutkielma ja seminaari 8 op 4310208 Kypsyysnäyte op 8020150 Hoitotieteen…

Filtdk-sivuainevalinnat-2019 [pdf]

…Venäjän kirkon historiaan 4 op 2431302N ST perusopintoja: Patristiikka 3 op mailto:opo.haku@uef.fi 45 2431306 ST perusopintoja: Ikoniteologia 2 op 2431305 ST perusopintoja: Etiikka ja asketiikka 2 op 2431403N KT perusopintoja:…

Hoitotieteen opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…op Moduuli Hoitotiede tieteenalana ja tutkimusmenetelmät 4310214 Hoitotieteen historia- ja tietoperusta 5 op 4310215 Hoitotiede tänään ja tulevaisuudessa 1 4 op 4310202 Hoitotieteen tutkimusmenetelmät 5 op 4314013 Arvot ja etiikka