Hakutulokset: farmasia

Sivuaineopiskelu UEFissa [sivu]

…kielet, psykologia, lääketiede, farmasia, opettajankoulutus (mm. opettajan pedagogiset opinnot), sosiaalityö, hoitotiede ja ravitsemustiede. Tiedekuntakohtaiset sivuaineopiskelun periaatteet ja sivuainetarjonta on koottu opinto-oppaisiin​ (pdf-muodossa). Tiedot ovat myös WebOodin opinto-oppaissa kohdassa ‘Erilliset opintokokonaisuudet’….

UEF Farmasian opinto-opas_2018-2019 [pdf]

tiedekunta // UEF 15 2.2 Oppiaineiden vastuuhenkilöt ja opintoneuvonta Farmasian opetuksen toteutus ja vastuu jakautuvat laitoksella kuudelle oppiaineelle, jotka ovat biofarmasia, farmakologia, farmaseuttinen kemia, farmasian teknologia, sosiaalifarmasia ja toksikologia. Biofarmasia

2018_Ammattinimikkeet_FARMASIA_LÄÄKIS_PSYKOLOGIA [pdf]

Ammattinimikkeitä v. 2010-2017 valmistuneilla | Lähde: Työllistymisseurannat 2011-2018 FARMASIA Pääaine tai koulutusohjelma Ammatti- tai virkanimike Farmaseutti apteekinhoitaja apteekkifarmaseutti astmayhdyshenkilö asiakasneuvoja farmaseutti laboratoriovastaava laadunvarmistusfarmaseutti nuorempi tutkija opiskelija-asiamies osastofarmaseutti projektitutkija sivuapteekin hoitaja…

Tutkinnot ja opiskeluoikeus [sivu]

Itä-Suomen yliopistossa voi suorittaa perus- ja jatkotutkintoja seuraavilta aloilta: farmasia, hammaslääketiede, humanistiset tieteet, kasvatustieteet, kauppatieteet, luonnontieteet, lääketiede, metsätieteet, oikeustiede, psykologia, teologia, terveystieteet ja yhteiskuntatieteet. Koulutustarjonta on esitelty UEFin hae yliopistoon…

SORA [sivu]

…lääketiede, hammaslääketiede, logopedia, psykologia, farmasia, sosiaalityö ja opettajankoulutus. Näillä aloilla edellytetään, että opiskelijaksi otettava on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun. Terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä rajoitus…

Valmistuneiden sijoittuminen työelämään [sivu]

…työllistymiskyselyiden aineistosta) koulutusaloittain (liitteissä eriteltynä pääaineittain/koulutusohjelmittain): farmasia, lääketiede, hammaslääketiede ja psykologia humanistinen kasvatustieteellinen kauppatieteellinen luonnontieteellinen maatalous-metsätieteellinen oikeustieteellinen (HTM tai OTM) teologia terveystieteellinen yhteiskuntatieteellinen Huom! Kannattaa muistaa että vastaajilla on voinut…

Terveystieteiden tiedekunnan ohjeet [sivu]

Yleiset ohjeet perustutkinto-opiskelijalle Tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset terveystieteiden tiedekunnassa (pdf) Hops-ohjaajat Opinnäytteet ja opinnäytetyön tarkastus Tutkinnon hakeminen Tarkentavat ohjeet Opintoyhteisöjen , oppiaine-/koulutuskohtaisilta sivuilta löydät omaa oppiainettasi koskevat…

Lisäaika tutkinnon suorittamiseen [sivu]

…Karvinen, suunnittelija Joensuun kampus, Borealis Terveystieteiden tiedekunta Mervi Silaste, opintopalveluiden päällikkö Kuopion kampus, Medistudia Lääketiede, hammaslääketiede Pirjo Lindström-Seppä, opintoasiainpäällikkö Kuopion kampus, Medistudia Farmasia Päivi Hartikainen, koulutussuunnittelija Kuopion kampus, Canthia Yhteiskuntatieteiden…

Ravitsemustieteen opinto-opas [pdf]

…on farmasian alan ylempi perustutkinto, jonka suorittaminen kestää päätoimisesti opiskellen kaksi (2) vuotta farmaseutin tutkinnon jälkeen. Proviisoriopis- kelijat suorittavat siis ensin farmaseutin tutkinnon. Proviisoriopinnoissa opiskelija valit- see yhden farmasian laitoksen…

UEF Lääketiede opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…määritel- lään yliopiston tasolla. Terveystieteiden tiedekunnassa voidaan tieteellisinä jatkotutkintoina suorittaa farmasian lisensiaatin (FaL), farmasian tohtorin (FaT), filosofian lisensiaatin (FL), filosofian tohtorin (FT), hammaslääketieteen tohtorin (HLT), lääketieteen tohtorin (LT), terveystieteiden li-…