Search Results: hakijapalvelut

Opintojen tuki ja työkalut [Student Book Search Tag]

…palveluita ovat esimerkiksi hakijapalvelut, kansainväliset liikkuvuuspalvelut, koulutuspalvelut, opintohallinnon palvelut (asiakaspalvelutiski, opiskelijarekisteri), opintopsykologipalvelut, opintotukipalvelut, opiskelijarekrytointipalvelut, eOppimisen tukipalvelut, opiskelijoiden tulopalvelut (tuutorointi ja orientaatio) ja urapalvelut. Opintopalveluissa koordinoidaan myös opiskeluhyvinvointiasioita. Tietotekninen tuki -… Continue Reading Opintojen tuki ja työkalut

UNIFI_tiedote_30042020 [pdf]

…+358 40 591 8044 Alakohtaisten valintojen mediayhteyshenkilöitä: https://opintopolku.fi/wp/yliopisto/yliopistojen-hakijapalvelut/ https://opintopolku.fi/wp/yliopisto/yliopistojen-hakijapalvelut/ https://www.unifi.fi/uutiset/opiskelijavalinta-kysymyksia-ja-vastauksia/ TIEDOTE 30.4.2020 Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry, Finlands universitetsrektorers råd UNIFI rf Pohjoinen Makasiinikatu 7 A 2, 00130 Helsinki www.unifi.fi… Continue Reading UNIFI_tiedote_30042020

Lyhyt johdatus työnhakuun [pdf]

…–muodossa www.uef.fi –sivuilta) joitakin www-osoitteita Akava, korkeasti koulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö www.akava.fi Suomen akateemisten rekrytointipalvelujen verkosto www.aarresaari.net Korkeakoulujen tuottama valmistuneet työelämässä – sivusto www.toissa.fi Työ- ja elinkeinotoimistojen työnhakijapalvelut www.mol.fi U EF //… Continue Reading Lyhyt johdatus työnhakuun

esteeton-uef 2011 [pdf]

Yliopiston ohjeet erityisjärjestelyistä esteettömän opiskelun tueksi (17.11.2011) E steettöm yysjärjestelyt Itä-S uom en yliopistossa HakijapalvelutTiedekuntaLaitos/osastoMuu taho Opiskelija/ hakija T ieto a e rityisjärje stelyi stä T oim ittaa ha ke… Continue Reading esteeton-uef 2011

Lyhyt_Johdatus_Tyonhakuun [pdf]

…myöhemmin. (löydettävissä .pdf –muodossa www.uef.fi –sivuilta) joitakin www-osoitteita Akava, korkeasti koulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö www.akava.fi Suomen akateemisten rekrytointipalvelujen verkosto www.aarresaari.net Korkeakoulujen tuottama valmistuneet työelämässä – sivusto www.toissa.fi Työ- ja elinkeinotoimistojen työnhakijapalvelut www.mol.fi… Continue Reading Lyhyt_Johdatus_Tyonhakuun

LUMET opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…tähän ryhmään, vaikka heidän työpisteensä ovat usein jollain laitoksella. Yksiköiden hallinto- ja tukipalveluiden henkilökunta ja työtehtävät on esi- telty laitosten verkkosivuilla. Opintopalveluiden palveluita opiskelijoille ovat:  Hakijapalvelut  Kansainväliset liikkuvuuspalvelut… Continue Reading LUMET opinto-opas 2018-2019