Hakutulokset: kemia

Sivuaineopiskelu UEFissa [sivu]

…Basic Studies in International Law 25 op Basic Studies in Russian Law Biokemia 25 op Biologian aineopinnot 30 op Business Studies 25 op ** Elämänkatsomustieto 26/35 op Empiirinen oikeustutkimus 25…

Opintoneuvonta tiedekunnissa [sivu]

…ja Kuopio): Hallintopäällikkö Kaisa Laitinen Perustutkinto-opiskelijan tutkintotodistukset (Joensuu ja Kuopio): Osastosihteeri Anita Oinasmaa Fysiikan ja matematiikan laitos: Opintosihteeri Marita Ratilainen Kemian laitos: Suunnittelija Mari Heiskanen Metsätieteiden osasto: Suunnittelija Noora Ala-Aho…

LUMET opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…EPÄORGAANINEN KEMIA E 3410360 Epäorgaanisen kemian teoreettiset pe- rusteet (P) 4 x 3410302 Epäorgaanisen kemian tutki- musmenetelmät 4 x 3410303 Organometallikemia 4 x FYSIKAALINEN KEMIA F 3410305 Teoreettinen kemia (P)…

UEF Farmasian opinto-opas_2018-2019 [pdf]

…(77 op) Biofarmasia (6 op) 4215201 Biofarmasia 4 4215202 Farmakokinetiikka 2 Farmaseuttinen kemia (12 op) 4217225 Analyyttinen kemia 1 2,5 4217226 Analyyttinen kemia 1 (farmasia) harjoitustyöt 1,5 4217209 Farmaseuttinen kemia

Smart Start -opas 2018 [pdf]

…matemaattiset menetelmät (4 op)  Mekaniikka (4 op) Kemia:  Fysikaalinen kemia III (7 op)  Orgaaninen kemia I (5 op)  [Orgaanisen kemian työmenetelmät (2 op)] Opettajan pedagogiset opinnot:…

Pivot_taulukkopohja_Vv_2016_2017 [xlsx]

…kyllä 1 nainen 2016 Kasvatustieteen maisteri Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen asiantuntijakoulutus Ei Työtön kyllä 1 nainen 2016 Filosofian maisteri, luonnontieteet Kemia Ei Työtön kyllä 1 mies 2016 Filosofian maisteri, luonnontieteet Kemia

Biolääketieteen opinto-opas [pdf]

…Analyyttinen kemia 1 (yleinen) harjoitustyöt 1.5 op 4482002 Fysiikkaa biolääketiedettä opiskeleville 2.5 op 4217110 Kemian perusteet 1 4.5 op 4217112 Kemian perusteet 2 4.5 op 3355781 Matematiikan propedeuttinen kurssi 5…

Smart Start -opas 2018 [pdf]

…JA BIOKEMIAN ERIKOISTAVAT AINEOPINNOT 3122251 Soluviljely ja geeninsiirto 4 op X X 3122253 Molekyylibiologian menetelmät 6 op X X 3122254 Proteiinien biokemia 6 op X X 3122255 Solu- ja molekyylibiologian…

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan ohjeet [sivu]

Yleiset ohjeet perustutkinto-opiskelijalle Tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset 2017 (pdf) Oppiaineiden vastuuhenkilöt Heimossa (vaatii kirjautumisen) Opintoneuvojat ja hops-ohjaajat Harjoitteluvastaavat, Lumet harjoittelusuunnitelma (word template) Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte Opinnäytetyön tarkastus…