Hakutulokset: kv-tuutori

Tuutorointi [sivu]

Vertaistuutorit valitaan oppiaineissa, oppiaineet ilmoittavat suomenkielisten perusopiskelijoiden vertaistuutoriksi hakeneille hakutulokset. Opintopalvelut lähettävät lisätietoa vertaistuutori tuutorikoulutettaville valinnan jälkeen. Mitä vertaistuutori tekee ja mitä häneltä edellytetään Vertaistuutori on kunkin opiskelualan ylemmän vuosikurssin… Continue Reading Tuutorointi

Tuutorit tukenasi [sivu]

oman oppiaineesi henkilökuntaan. Itä-Suomen yliopistossa vertaistuutorointi toteutetaan pääsääntöisesti pienryhmäohjauksena. Vertaistuutori pitää yhteensä noin kymmenen tuntia ryhmänohjausta ryhmää kohden. Vertaistuutorisi voi ottaa yhteyttä sinuun jo ennen opintojen alkamista, viimeistään tutustut vertaistuutoriisi… Continue Reading Tuutorit tukenasi

Tuutoriportaat [pdf]

Opiskelija *kiinnostuu tuutoroinnista *hakee tuutoriksi *valitaan VERTAISTUUTORI To im im in en ve rt ai st uu to rin a Opintopisteet *Vertaistuutorikoulutus 2 op *Toimiminen vertaistuutorina 1 op *Toimiminen vertaistuutorina… Continue Reading Tuutoriportaat