Hakutulokset: kv-tuutori

Kansainvälisten opiskelijoiden tuutorointi [sivu]

tuutorit koulutetaan tehtäviin. Vaihto-opiskelijoiden tuutorit saavat koulutuksesta 1 opintopisteen ja kv-maisteriopiskelijoiden tuutorit 2. Lisäksi kaikki kvtuutorit saavat 2 opintopistettä tuutorina toimisesta. Yhteensä opintopisteitä siis kertyy vaihto-opiskelijoiden tuutoroinnista 3 ja kv-maisteriopiskelijoiden…

Tuutorointi [sivu]

täydennyshaku jatkuu Hae kansainvälisten opiskelijoiden tuutoriksi Vertaistuutorit valitaan oppiaineissa, oppiaineet ilmoittavat suomenkielisten perusopiskelijoiden vertaistuutoriksi hakeneille hakutulokset viimeistään 1.3. Seniorituutoreiden haku on käynnissä 14.2. – 28.2. Hae seniorituutoriksi UEF perusopiskelijoiden vertaistuutoritoimintaan…

Hae seniorituutoriksi tai kv-seniorituutoriksi 14. – 28.2. [uutinen]

kv-tuutoreiden toimintaa ja koulutusta. Lisätietoa ja hakulomake osoitteessa uef.fi/tuutori. Hae sinäkin! Lisätietoja: Joensuun kampus | Mari Tirronen, mari.tirronen(at)uef.fi Kuopion kampus | Niina Rissanen, niina.rissanen(at)uef.fi Kansainvälisten opiskelijoiden seniorituutorit: Kirsi Konttinen, international(at)uef.fi…

LUMET opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…Opintojen alussa teistä muodostetaan pienempiä tuu- tor-ryhmiä, joita opastavat vertaistuutorit eli ylempien vuosikurssien opiskelijat. Lisäksi kullakin vuosikurssilla on oma oppiainetuutori, joka on yksi laitoksen yliopistolehto- reista. Ensimmäisen lukuvuoden aikana laadit…

Vertaistuutorointi [sivu]

oman oppiaineesi henkilökunta. Em. tehtävät eivät kuulu vertaistuutorin tehtäviin. Vertaistuutoreiden tukena toimii oppiaineessa nimetty henkilökunnan jäsen: tuutorivastaava tai oppiainetuutori. Hänen puoleensa voit kääntyä asioissa, joissa vertaistuutori ei osaa sinua auttaa….

Hammaslääketieteen opinto-opas [pdf]

…oppimisesta tulee mielekästä, tarkoituksenmukaista ja itseohjautuvaa Tuutori on yleensä uutta opiskelijaa ohjaava vanhempi opiskelija ja opettajatuutori opis- kelijaa ohjaava ja asiaan kouluttautunut opettaja. Yliopisto yliopistossa on yleensä tiedekuntia tai osastoja,…

Tuutoriportaat [pdf]

Opiskelija *kiinnostuu tuutoroinnista *hakee tuutoriksi *valitaan VERTAISTUUTORI To im im in en ve rt ai st uu to rin a Opintopisteet *Vertaistuutorikoulutus 2 op *Toimiminen vertaistuutorina 1 op *Toimiminen vertaistuutorina…

Tuutoriportaat [pdf]

Opiskelija *kiinnostuu tuutoroinnista *hakee tuutoriksi *valitaan VERTAISTUUTORI To im im in en ve rt ai st uu to rin a Opintopisteet *Vertaistuutorikoulutus 2 op *Toimiminen vertaistuutorina 1 op *Toimiminen vertaistuutorina…