Hakutulokset: opintojakso

Varmuutta vuorovaikutukseen (VAVU) -opintojakso [sivu]

…etsitään kullekin sopivia tapoja oman vireytymisen käsittelemiseen. Varmuutta vuorovaikutukseen -kurssin tarkemmat tiedot ja ohjeet kurssille hakemiseen löytyvät WebOodista. Tämä kurssi korvaa pääsääntöisesti tutkintoon kuuluvan puheviestinnän opintojakson. Niitä puheviestinnän opintojaksoja, jotka…

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas [pdf]

opintojaksokuvauksen yhteydessä. UEF // Opinto-opas 2018-2019 152 Kukin opintojakso suoritetaan yhdellä kertaa, jollei opintojakson yhteydessä ole toisin todettu. Opintojaksojen suoritusjärjestyksestä on annettu suosituksia opintojaksoku- vausten sekä oppiaine-esittelyn yhteydessä. Opintojaksojen kirjallisuusmuutoksista…

LUMET opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…joko suo- meksi tai englanniksi. (P) on valitun linjan pakollinen erikoisopintojakso. Erikoisopintojaksoja pyritään järjes- tämään kullakin linjalla vähintään yksi lukuvuodessa. Erikoisopintojaksojen ajoitus ERIKOISOPINTOJAKSO op S18 K19 S19 K20 S20 K21…

Ravitsemustieteen opinto-opas [pdf]

…// Opinto-opas 2018-2019 24 MODUULI 13 (Kansainväliset opinnot vaihdossa) Lyhenne Opintojakso Tunniste Laajuus KV-harjoittelu 0-15,0 op Kohdeyliopistossa suoritettavia opintojaksoja Tarvittaessa lisäopinnot UEF:ssa MODUULI 14 (Psykologia) Lyhenne Opintojakso Tunniste Laajuus Vapaasti…

1130003 Työnhakuvalmennus 3 op [sivu]

Joensuun ja Kuopion kampuksilla. Syksyn opintojakso järjestetään etäopintoina. Tarjontatieto Opintojakso soveltuu parhaiten opiskelijoille, joille työelämään siirtyminen ja työnhaku ovat ajankohtaista. Edeltäviksi opinnoiksi suositellaan opintojaksoa 1130006 Urasuunnittelu ja portfolio 3 op….

Yliopistosanastoa [sivu]

…opintojen suorittamisen perusyksikkö, joka käsittelee yhtä asia- tai teemakokonaisuutta. Opintojakso voidaan jakaa edelleen opintojakson osasuorituksiin, jotka yhdessä muodostavat opintojakson. Opintojakson laajuus määritellään opintopisteinä.   Opinnäyte Kaikkiin yliopistotutkintoihin vaaditaan opinnäyte. Opinnäytteitä…

1130006 Urasuunnittelu ja portfolio 3 op [sivu]

Career Planning and Portfolio Tavoitteet Opintojakso antaa valmiuksia urasuunnitteluun ja portfolion käyttöön osaamisen ja itsearvioinnin dokumentoinnin välineenä. Osaamistavoiteet Opintojakson hyväksytysti suoritettuaan opiskelijan odotetaan osaavan 1) tunnistaa senhetkiset kiinnostuksensa, vahvuutensa, arvonsa…

UEF Lääketiede opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…kuuluvat aine- ja syventävien opintojakso– jen opintojaksot on suoritettava seitsemän vuoden kuluessa kliinisen vaiheen ensimmäi- sen opintojakson alkamispäivämäärästä. Lääketieteen laitoksen johtaja voi määrätä että aine- ja syventävissä opinnoissa tiettyjen opintojaksojen…

Hammaslääketieteen opinto-opas [pdf]

…opetus suunnitellaan ja järjestetään opintojaksoina. Opintokokonaisuudet jakautuvat yhteen tai UEF // Opinto-opas 2018-2019 10 useampaan opintojaksoon. Opintojaksot voivat olla pakollisia, vaihtoehtoisia tai vapaasti valittavia. Opintokohde on esim. tutkinto, koulutus, pääaine,…