Hakutulokset: opintojakso

Opintojohtosääntö [sivu]

…ammatilliset tavoitteet, tutkintorakenne (ml. opintojaksot ja niiden laajuudet), tutkintovaatimukset sekä tutkinnon ja sen osien osaamistavoitteet, sisällöt, arviointimenetelmät ja opetusmuodot, tutkintojen, opintokokonaisuuksien ja opintojaksojen nimet suomeksi ja englanniksi, opintojaksokuvaukset suomeksi ja… Continue Reading Opintojohtosääntö

Terveystieteiden tiedekunta: Hammaslääketieteen opinto-opas 2019-2020 [sivu]

…useampaan opintojaksoon. Opintojaksot voivat olla pakollisia, vaihtoehtoisia tai vapaasti valittavia. Opintokohde on esim. tutkinto, koulutus, pääaine, sivuaine, opintokokonaisuus, opintojakso. Pääsääntöisesti opintokohteita on kahdenlaisia: suoritettavia ja kokoa-via. (Oodi-sanastoa) Opintokokonaisuus koostuu kahdesta… Continue Reading Terveystieteiden tiedekunta: Hammaslääketieteen opinto-opas 2019-2020