Hakutulokset: testi

SHP testi 2 [sivu]

Perustekstiä tähän laatikkoon.123 A. Teologin (ennen kirkon ja kulttuurin) suuntautumisvaihtoehto antaa kelpoisuuden ortodoksisen kirkon työsuhteisen papin ja diakonin tehtäviin, mikäli opiskelija suorittaa kirkolliset soveltavat harjoitukset. Moniammatilliset soveltavat harjoitukset…

Kertaa tietosi -kysely [sivu]

Olet tutustunut uuden opiskelijan ennakkomateriaaleihin ja muodostanut mielikuvan siitä, millaisia asioita yliopisto-opintojen alkuun liittyy. Tässä leikkimielisessä kyselyssä pääset kertaamaan uuden opiskelijan ennakkomateriaaleissa esiin nousseita teemoja….

Diploma Supplement [sivu]

…Euroopan komission, Euroopan neuvoston ja UNESCOn yhteisesti kehittämää mallia ja se sisältää Opetushallituksen laatiman ja Opetusministeriön hyväksymän kuvauksen suomalaisesta koulutusjärjestelmästä. TESTI Lisätietoja Europassin sivuilla. Malli: Diploma Supplement ja opintorekisteriote (pdf)…

Filtdk-sivuainevalinnat-2019 [pdf]

…hallintaa. Kirjoitelma muistuttaa mailto:hum.haku@uef.fi https://weboodi.uef.fi/ 54 ylioppilaskokeen vastaavaa testityyppiä, ja siinä kiinnitetään erityistä huomiota ruotsin kielen luontevaan hallintaan. Sivuainekokeeseen osallistuvan on todistettava henkilöllisyytensä vastauspaperinsa jättäessään. Valintamenettely Tullakseen valintakelpoiseksi hakijan on…

Filtdk sivuainevalinnat 2018 [pdf]

…testataan keskeisimpien kieliopillisten asioiden (esim. sanajärjestyksen, muoto-opin ja kongruenssin) ja sanaston hallintaa. Kirjoitelma muistuttaa ylioppilaskokeen vastaavaa testityyppiä, ja siinä kiinnitetään erityistä huomiota ruotsin kielen luontevaan hallintaan. Sivuainekokeeseen osallistuvan on todistettava…

paihdeohjelma [pdf]

…tulisi kartoittaa osana esitietojen ottamista. Ensimmäisenä opiskeluvuotena opiskelijoiden terveydentilaa ja päihteidenkäyttöä kartoitetaan YTHS:n terveystarkastuksessa opiskelijan itse täyttämällä sähköisellä terveyskyselyllä, joka sisältää AUDIT-testin sekä kysymyksen huumeiden käytöstä. Opiskelija, joka saa AUDIT-testistä…

UEF Lääketiede opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…http://www.uef.fi/fi/laake/syventavien-opintojen-opinnayte UEF // Opinto-opas 2018-2019 94 • Tietoa lt1-lt2 opiskelijalle, joka tekee syventäviä opintoja KYSissä (tietoturva-testi) • Tietoa KYSin arkistomateriaalin lainausluvasta terveystieteellisissä tutkimuksissa 5.4.9 Lääketieteen koulutusohjelman harjoitteluohjesääntö (Hyväksytty terveystieteiden tiedekunnan…