Hakutulokset: tietoturva

Opiskelijan tietoturvaopas [sivu]

Henkilöstön ja opiskelijoiden tietoturvaoppaat Henkilöstön tietoturvaopas (PDF) Henkilöstön tietoturvan pikaohje (PDF) Opiskelijan tietoturvaopas (PDF) Opiskelijan tietoturvan pikaohje (PDF) Henkilöstön ja opiskelijan mobiiliturvaohje (PDF)…

Tietoa opinnoista ja opiskelusta [sivu]

…muilla tietoturvasäännöillä ja -ohjeilla. Tietoturva on meidän jokaisen vastuulla. Tietoturva on huomioitava tunnusten käytössä, tiedostojen käsittelyssä, laitteiden ja tiedostojen suojaamisessa, sosiaalisessa mediassa ja langattomissa verkoissa sekä yleisillä koneilla työskennellessä. Tietoturvaohjeet:…

Tietosuoja ja henkilötietojen käsittely Itä-Suomen yliopistossa [sivu]

…henkilötietojen käsittelyssä? Yliopiston velvollisuutena on mm. käsitellä vain tarkoituksen kannalta tarpeellisia henkilötietoja toteuttaa riittävät toimenpiteet asetuksen noudattamiseksi (mm. tietoturva, tilavalvonta, käytönvalvonta, tietojen salaus sekä ohjeet, määräykset, koulutukset, salassapitosopimukset) huomioida tietosuojavaatimukset…

Opiskelijan velvollisuudet [sivu]

…Opiskelija on velvollinen myös noudattamaan tietoturvaa ja –suojaa. Opiskelijan saamat tunnukset ovat aina henkilökohtaisia, eikä niitä tule missään tapauksessa luovuttaa kenenkään muun käyttöön. Yliopiston sähköpostiosoitetta saa käyttää henkilökohtaiseen viestintään, mutta…

UEF Lääketiede opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…Lääketieteen opiskelijoita koskevat samat tietoturvan ja tietosuojan ohjeet sekä lainsää- däntö kuin KYSin työntekijöitä. KYS on uudistanut toimintamalleja EU:n yleiseen tieto- suoja-asetukseen liittyen ja monet tietoturvaa ja tietosuojaa koskevat menettelytavat…

Sosiaalisen median käytön suositus [sivu]

Itä-Suomen yliopisto on tehnyt suosituksen siitä, miten sosiaalista media kannattaa käyttää yliopiston eri toiminnoissa – tutkimuksessa, opetuksessa, opiskelussa, viestinnässä ja markkinoinnissa. Suositus on tarkoitettu kaikille sosiaalisen median palveluja…

Hammaslääketieteen opinto-opas [pdf]

…opinnäyte ja sitä koskevat määräykset 1.8.2014 alkaen ….. 50 4.5 Ohjeet lääketieteen ja hammaslääketieteen koulutusohjelmien tenttikäytänteistä …………………………………………………………………………………………………… 61 4.6 Tietoturva lääketieteen alan kliinisessä opetuksessa Kuopion yliopistollisessa sairaalassa……………………………………………………………………………………………………………… 71 4.7 Hammaslääketieteen…