Hakutulokset: tyonhaku

Ilmoittautuminen urasuunnittelun ja työnhaun syksyn koulutuksiin 13.08.2018 – 07.09.2018

…3 op, 23.10. -17.12.2017 https://studentuef.sharepoint.com/sites/kamu_fi/studentshandbook/Sivut/Tyonhakuvalmennus.aspx Opintojakso soveltuu parhaiten opiskelijoille, joille työelämään siirtyminen ja työnhaku ovat ajankohtaista. 1130008 Urasuunnitteluryhmä 1 op Pienryhmät ovat avoinna kaikille opiskelijoille, jotka haluavat pohtia henkilökohtaista opiskelu-…

Uraohjaus ja neuvonta

Urasuunnittelu on koko opiskeluajan kestävä prosessi, joka kannattaa aloittaa heti opintojen alkuvaiheessa. Edessäsi on silloin monien uramahdollisuuksien verkosto, jossa eteneminen vaatii jatkuvien valintojen tekemistä. Urasuunnittelun tavoitteena on löytää…

Urasuunnittelu- ja työnhaunkoulutukset

Tiedätkö millaisissa tehtävissä alaltasi valmistuneet työskentelevät? Millaiset työtehtävät sinua kiinnostavat ja millaista osaamista niissä tarvitaan? Miten työmarkkinat toimivat? Tunnistatko vahvuutesi ja pohditko työnhaun kysymyksiä? Mietitkö kuinka voisit edistää…

Ilmoittautuminen urasuunnittelun ja työnhaun syksyn koulutuksiin 13.08.2018 – 07.09.2018

…op, 22.10.2018-16.12.2018 https://kamu.uef.fi/student-book/1130003-tyonhakuvalmennus-3-op/ Opintojakso soveltuu parhaiten opiskelijoille, joille työelämään siirtyminen ja työnhaku ovat ajankohtaista. UUTTA: Syksyn jakso toteutetaan kokonaan etäopintoina moodlessa! 1130008 Urasuunnitteluryhmä 1 op Pienryhmät ovat avoinna kaikille opiskelijoille,…

Linkkejä urasuunnitteluun ja työnhakuun

…osaamisen tunnistamisessa. http://www.puv.fi/fi/study/opinto-ohjaus/oppimaan_oppiminen/valtti_tyonhakutaidot_tyokirja.pdf Valttityönhakutaidot-opas https://korkeakoulusta.fi/tyokalut/valmistuminen-projektina/osaamisympyra/ Osaamisympyrä http://www.erilaistenoppijoidenliitto.fi/?page_id=386 Tutki millainen olet oppijana? www.opintopolku.fi -koulutuksen Internet-palvelu www.uramyrsky.fi on erikoistunut urasuunnittelun verkkopalveluihin Career Center, apua opiskeluun Florida State Universityn sivuilta www.queendom.com/tests kokoelma persoonallisuus-…

Uraohjaus ja neuvonta

Urasuunnittelu on koko opiskeluajan kestävä prosessi, joka kannattaa aloittaa heti opintojen alkuvaiheessa. Edessäsi on silloin monien uramahdollisuuksien verkosto, jossa eteneminen vaatii jatkuvien valintojen tekemistä. Urasuunnittelun tavoitteena on löytää…

1130003 Työnhakuvalmennus 3 op

Studies in Applying for Jobs Tavoitteet Opintojakso antaa valmiuksia työnhakuun. Osaamistavoitteet Opintojakson hyväksytysti suoritettuaan opiskelijan odotetaan osaavan 1) kiteyttää oma osaamisensa ja vahvuutensa sekä markkinoida niitä potentiaalisille työnantajille…

Ilmoittautuminen urasuunnittelun ja työnhaun kevään koulutuksiin 4.12.2017 alkaen

Pohditko omia vahvuuksiasi ja työnhakuun liittyviä asioita? Millaiset työtehtävät sinua kiinnostavat ja millaista osaamista niissä tarvitaan? Kuinka voisit opintojesi aikana edistää tulevaa työllistymistäsi? Tiedätkö millaisissa tehtävissä muut alaltasi…