Search Results: kelpoisuus

Jatko opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…Terveystieteiden tdk Lääketieteen alat Jatko-opintokelpoisuus ja valintaperusteet Kelpoisuus jatko-opintoihin on esitetty kappaleessa 1.4. Elämänkulku kontekstissa -toh- toriohjelmaan voidaan hyväksyä jatko-opiskelijaksi sellaiset henkilöt, jotka ovat suoritta- neet ylemmän korkeakoulututkinnon pääaineenaan kasvatustiede,… Continue Reading Jatko opinto-opas 2014-2015

Filtdk sivuainevalinnat 2018 [pdf]

kelpoisuusvaatimuksista annetussa asetuksessa (986/1998) mainitut opettajan pedagogiset opinnot ja ne tuottavat laaja-alaisen kelpoisuuden opettaa eri oppilaitosmuodoissa. Hakukelpoisuus Opintoihin voivat hakea Itä-Suomen yliopiston perustutkinto-opiskelijat seuraavista koulutuksista: Filosofinen tiedekunta  kasvatus- ja… Continue Reading Filtdk sivuainevalinnat 2018

FILO Kapsy opinto-opas 2017-2018 [pdf]

…7.1.4 Psykologia …………………………………………………………………………………………………… 76 7.2 Erilliset kelpoisuusopinnot ………………………………………………………………………….. 81 8 Osaston sivuainetarjonta ………………………………………………………. 83 8.1 Kelpoisuuden tuottavat sivuaineopinnot …………………………………………………….. 83 8.2 Muut sivuaineopinnot ………………………………………………………………………………… 90 9 Liitteet …………………………………………………………………………………… 98 ITÄ-SUOMEN… Continue Reading FILO Kapsy opinto-opas 2017-2018

YHKA opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…tuota sosiaalityön ammatillista pätevyyttä. 1.8.2005 voi- maan tulleen sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista an- netun lain (272/2005) mukaan ”kelpoisuusvaatimuksena sosiaalityöntekijän tehtä- viin on ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on… Continue Reading YHKA opinto-opas 2014-2015

kapsy_2018-2019 [pdf]

kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttami- sesta (105/2012) 8 §). ERILLISET VARHAISKASVATUKSEN ERITYISOPETTAJAN OPINNOT (VEO) Itä-Suomen yliopiston filosofisen tiedekunnan erityispedagogiikan oppiaine toteuttaa vuosina 2018-2019 sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen (608/2005) 2… Continue Reading kapsy_2018-2019