Search Results: kelpoisuus

Jatko opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…Terveystieteiden tdk Lääketieteen alat Jatko-opintokelpoisuus ja valintaperusteet Kelpoisuus jatko-opintoihin on esitetty kappaleessa 1.4. Elämänkulku kontekstissa -toh- toriohjelmaan voidaan hyväksyä jatko-opiskelijaksi sellaiset henkilöt, jotka ovat suoritta- neet ylemmän korkeakoulututkinnon pääaineenaan kasvatustiede,… Continue Reading Jatko opinto-opas 2014-2015

LuMet opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…opinnot (60 op) saadaan kelpoisuus opettaa perusopetuksen alemmilla luokilla (1-6). Lisäksi koulutuksessa suoritetaan sivuaineopintoina opettajan pedagogiset opinnot (60 op) (ks kelpoisuus yllä). Siirtyminen kemistiohjelmasta kemistitutkijaohjelmaan Kemistin koulutusvaihtoehdon opiskelija voi hakea… Continue Reading LuMet opinto-opas 2015-2016

FILO Kapsy opinto-opas 2017-2018 [pdf]

…7.1.4 Psykologia …………………………………………………………………………………………………… 76 7.2 Erilliset kelpoisuusopinnot ………………………………………………………………………….. 81 8 Osaston sivuainetarjonta ………………………………………………………. 83 8.1 Kelpoisuuden tuottavat sivuaineopinnot …………………………………………………….. 83 8.2 Muut sivuaineopinnot ………………………………………………………………………………… 90 9 Liitteet …………………………………………………………………………………… 98 ITÄ-SUOMEN… Continue Reading FILO Kapsy opinto-opas 2017-2018

LuMet opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…opinnot (60 op) saadaan kelpoisuus opettaa perusopetuksen alemmilla luokilla (1-6). Lisäksi koulutuksessa suoritetaan sivuaineopintoina opettajan pedagogiset opinnot (60 op) (ks kelpoisuus yllä). 60 Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta Siirtyminen kemistiohjelmasta kemistitutkijaohjelmaan… Continue Reading LuMet opinto-opas 2014-2015

YHKA opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…tuota sosiaalityön ammatillista pätevyyttä. 1.8.2005 voi- maan tulleen sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista an- netun lain (272/2005) mukaan ”kelpoisuusvaatimuksena sosiaalityöntekijän tehtä- viin on ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on… Continue Reading YHKA opinto-opas 2014-2015