Hakutulokset: kelpoisuus

Sivuaineopiskelu UEFissa [sivu]

…opinnoista. Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia koskevassa asetuksessa (2 §) todetaan, että: ”rehtoriksi on kelpoinen henkilö, jolla on: 1) ylempi korkeakoulututkinto; 2) tässä asetuksessa säädetty asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus; 3) riittävä työkokemus… Continue Reading Sivuaineopiskelu UEFissa

Terveystieteiden tiedekunta: Lääketieteen opinto-opas 2020-2021 [sivu]

…koulutussuunnittelija Maria Luojus. Amanuenssiasioiden palvelusähköpostiosoite on ama@uef.fi. Lääketieteen opiskelijoiden viransijaisuuskelpoisuus Lääketieteen opiskelijoiden viransijaisuuskelpoisuus on määritelty valtioneuvoston asetuksissa terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta (377/2011 ja 104/2008, avautuvat uuteen välilehteen). Asiaa valvovana… Continue Reading Terveystieteiden tiedekunta: Lääketieteen opinto-opas 2020-2021

Terveystieteiden tiedekunta: Lääketieteen opinto-opas 2019-2020 [sivu]

…ama@uef.fi. Lääketieteen opiskelijoiden viransijaisuuskelpoisuus Lääketieteen opiskelijoiden viransijaisuuskelpoisuus on määritelty valtioneuvoston asetuksissa terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta (377/2011 ja 104/2008, avautuvat uuteen välilehteen). Asiaa valvovana viranomaisena toimii Sosiaali- ja terveysalan lupa-… Continue Reading Terveystieteiden tiedekunta: Lääketieteen opinto-opas 2019-2020

Opetusharjoittelu [sivu]

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (A 986/1998) mukaan osana opettajan kelpoisuusvaatimuksia on opettajan pedagogiset opinnot -opintokokonaisuus (60 op). Pedagogiset opinnot ovat yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen (A 794/2004) mukaisesti opettajankoulutuksen opintoja,… Continue Reading Opetusharjoittelu