Hakutulokset: kelpoisuus

Vas­taa­vuus­to­dis­tus [sivu]

…kuin säädettyihin kelpoisuusvaatimuksiin kuuluvilla opinnoilla osoittanut hankkineensa opintosuoritusta vastaavat tiedot ja taidot. Tarvittaessa yliopisto voi asettaa todistuksen antamisen ehdoksi, että hakija suorittaa täydentäviä opintoja. Itä-Suomen yliopistossa ei kaikissa tapauksissa ole…

Opetusharjoittelu [sivu]

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (A 986/1998) mukaan osana opettajan kelpoisuusvaatimuksia on opettajan pedagogiset opinnot -opintokokonaisuus (60 op). Pedagogiset opinnot ovat yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen (A 794/2004) mukaisesti opettajankoulutuksen opintoja,…

Kieli-ja viestintäopinnot [sivu]

Kieli- ja viestintäopinnoista löydät tietoa kielikeskuksen sivuilta. Opiskelijan koulutusivistyskieli (kts. pdf) vaikuttaa suoritettavan tutkinnon kielitaitovaatimuksiin, alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon kypsyysnäytteen kieleen sekä opettajakelpoisuuteen. Katso lisää Tutkintotodistukset -sivulta….

Opinnot valmistumisen jälkeen [sivu]

…loppuun asti, jonka aikana olet valmistunut. Ilmoita siitä opintopalveluihin, jossa sinulle luodaan opinto-oikeus opintojen suorittamista varten. Jos suoritat erillisiä kelpoisuus– tai pätevyysopintoja, voit kysyä tiedekunnasta ohjeita valmistumisen jälkeisestä opintojen suorittamisesta….

Lukuvuosi-ilmoittautuminen (vanhat, jo kirjoilla olevat opiskelijat) [sivu]

…Sähköpostilla/puhelimitse voivat ilmoittautua poissaolevaksi ilmoittautuvat sekä ne opiskelijaryhmät, joille ylioppilaskunnan maksu ei ole pakollinen (jatko-opiskelijat, erikoistuvat lääkärit, erikoistuvat hammaslääkärit, yleislääketieteen erikoistumiskoulutusta suorittavat, kelpoisuus– ja pätevöitymisopintoja suorittavat opiskelijat) Poissaolevaksi ilmoittautuminen Poissaolevaksi…

Valmistumiseen liittyvä yleinen ohjeistus [sivu]

Kun opiskelija on suorittanut kaikki tutkintoon vaadittavat opinnot ja saanut niistä suoritusmerkinnät, hän voi hakea tutkintoa omalta tiedekunnaltaan. Opiskelijan tulee tällöin olla ilmoittautunut läsnä olevaksi. Tutkintoa haetaan oman…

Ylioppilaskunnan jäsenmaksut [sivu]

…perustutkinto-opiskelijan jäsenmaksun ilmoittautumisen yhteydessä. Ei-tutkintoon johtavia opintoja (esim. JOO-opinnot, kelpoisuus– tai pätevöitymisopinnot) suorittavat eivät voi liittyä ylioppilaskunnan jäseniksi. Poikkeuksena ovat opiskelijat, jotka suorittavat päätoimisesti opiskellen erillisiä erityisopettajan, erillisiä varhaiskasvatuksen erityisopettajan…

LUMET opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…Näiden opintojen suorittaminen osana aineenopet- tajan maisterin tutkintoa tuottaa kelpoisuuden myös luokanopettajaksi. Filosofinen tie- dekunta tiedottaa hausta em. opintoihin vuosittain. Aineenopettajan kelpoisuusvaatimuksista on säädetty asetuksella (986/1998, muutos 865/2005) seuraavasti: Perusopetustasolla…

Kasvatustieteiden ja psykologian osaston opinto-opas [pdf]

kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttami- sesta (105/2012) 8 §). ERILLISET VARHAISKASVATUKSEN ERITYISOPETTAJAN OPINNOT (VEO) Itä-Suomen yliopiston filosofisen tiedekunnan erityispedagogiikan oppiaine toteuttaa vuosina 2018-2019 sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen (608/2005) 2…

Filtdk-sivuainevalinnat-2019 [pdf]

…johtotehtävissä. Opintokokonaisuuden suorittaminen täyttää opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 2.4 § säädetyn vaatimuksen rehtorilta vaadittavista opinnoista. Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia koskevassa asetuksessa (2 §) todetaan, että: “rehtoriksi on kelpoinen henkilö, jolla…