Hakutulokset: kelpoisuus

Opettajien kelpoisuusvaatimukset [sivu]

Koulusivistyskieli Opiskelijan koulusivistyskieli vaikuttaa suoritettavan tutkinnon kieliopintojen vaatimuksiin, alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon kypsyysnäytteen kieleen sekä opettajan kelpoisuuteen. Lisätietoja akateemisen rehtorin tutkinnon kielitaitopäätöksestä. Opettajan kielitaitovaatimuksista on tietoa filosofisen tiedekunnan opinto-oppaassa Kamussa. Opettajan kelpoisuudet

Maksullinen erillinen opinto-oikeus (MEO) [sivu]

Päätös maksullisen erillisen opinto-oikeuden (MEO) opintomaksusta, opinto-oikeudesta sekä menettelyohjeista 1.8.2021 alkaen Päätös nro 15/2021 (22.4.2021) UEF dnro 743/02.00.02/2021 Yliopistossa otetaan 1.8.2021 käyttöön maksullisen erillisen opinto-oikeuden (MEO) opinnot osana Itä-Suomen yliopiston jatkuvan oppimisen opiskelumahdollisuuksia. Maksullisen erillisen opinto-oikeuden opinnoilla tarkoitetaan ajallisesti ja sisällöllisesti rajattuja opinto-oikeuksia, jonka opintomaksut on määritelty yliopistolaissa (558/2009) ja valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen toiminnasta perittävistä […]

Akateemiselle uralle [sivu]

Postdoc-paikat ja rahoitus Mikäli tavoitteesi on akateeminen ura, väitöksen jälkeen on ensimmäisenä vuorossa postdoc- vaihe. Voit hakea yliopistoissa tarjolla olevia postdoc- paikkoja tai rahoitusta omaan tutkimushankkeeseesi. Suomalaisten yliopistojen avoimet postdoc-paikat löytyvät yleensä TE-hallinnon hakukoneesta hakusanalla ”tutkijatohtori” tai ”postdoc”. Lisäksi voit etsiä tietoa yliopistojen avoimista työpaikoista niiden omilta verkkosivuilta. Linkit niihin on koottu Acatiimin Avoimia paikkoja […]

Sosiaalityöntekijöiden laillistaminen [sivu]

Uuden ammattihenkilölain (Laki sosiaalialan ammattihenkilöistä 817/2015) myötä sosiaalityöntekijästä tulee laillistettu sosiaalihuollon ammatti, ja sosiaalityöntekijät merkitään hakemuksesta sosiaalihuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin laillistettuina ammattihenkilöinä. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviranomaisen Valviran ohjeen mukaan hakemuksen liitteinä on toimitettava: virkatodistus tai jäljennös passista tai henkilökortista virallisesti oikeaksi todistettuna jäljennös tutkintotodistuksesta (yliopiston/oppilaitoksen antama jäljennös tai maistraatissa virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös) jäljennös […]

Terveystieteiden tiedekunta: Lääketieteen opinto-opas 2020-2021 [sivu]

Johdanto Tämä opinto-opas on tarkoitettu lääketieteen koulutusohjelman opiskelijoille. Ohjeita opiskelun tueksi löytyy myös Kamusta, Opiskelijan käsikirjasta, johon on koottuna yleistä tietoa opiskelusta yliopistossa. Nämä ohjeet on tarkoitettu kaikille Itä-Suomen yliopiston opiskelijoille. Uudelle opiskelijalle –kokonaisuuden alta löytyy mm. uuden opiskelijan muistilista, joka sisältää monenlaista tärkeää opintojen alkuvaiheeseen liittyvää tietoa. Opiskelijan käsikirjasta puolestaan löytyy tietoa mm. opiskeluoikeudesta, […]

Teknisen virheen takia epäonnistunut etäpääsykoe järjestetään uudelleen [uutinen]

Itä-Suomen yliopistossa maanantaina pidettyyn ensimmäiseen sähköiseen etävalintakokeeseen liittyi sellaisia teknisiä ongelmia, että yliopisto on päättänyt mitätöidä kokeen ja järjestää sen uudelleen. Kyse oli kasvatustieteiden kelpoisuusopintojen pääsykokeesta, jossa hakukohteena ovat muun muassa erityisopettajan, varhaiskasvatuksen erityisopettajan ja opinto-ohjaajan kelpoisuuteen johtavat koulutukset. Tekniset ongelmat johtuivat kokeen eri osioiden tekniseen ajastukseen liittyvästä yliopiston virheestä. Uusi aineistokoe järjestetään kaikille hakijoille […]