Hakutulokset: kelpoisuus

LUMET opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…Näiden opintojen suorittaminen osana aineenopet- tajan maisterin tutkintoa tuottaa kelpoisuuden myös luokanopettajaksi. Filosofinen tie- dekunta tiedottaa hausta em. opintoihin vuosittain. Aineenopettajan kelpoisuusvaatimuksista on säädetty asetuksella (986/1998, muutos 865/2005) seuraavasti: Perusopetustasolla…

Lumetin pysyväismääräykset 2019 FINAL [pdf]

…erikoistumiskoulutus tiedekunnan erikseen määräämällä tavalla. Tutkintojen ja opintojen järjestämisessä sekä niiden suorittamisessa noudatetaan, mitä yliopistolaissa (558/2009), asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004), asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/1998), hallituksen 15.6.2018 hyväksymässä Itä-Suomen yliopiston…

Tiedekunnan opiskelun pysyväismääräykset [pdf]

…sairaalafyysikon erikoistumiskoulutus tiedekunnan erikseen määräämällä tavalla. Tutkintojen ja opintojen järjestämisessä sekä niiden suorittamisessa noudatetaan, mitä yliopistolaissa (558/2009), asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004), asetuksessa yliopistojen maisteriohjelmista (1665/2009), asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/1998),…

Lumet tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset 2017 [pdf]

…sekä niiden suorittamisessa noudatetaan, mitä yliopistolaissa (558/2009), asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004), asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/1998), hallituksen 12.10.2016 hyväksymässä Itä-Suomen yliopiston johtosäännössä, hallituksen 13.12.2016 hyväksymässä Itä-Suomen yliopiston tutkintosäännössä niihin tehtyine…

Ilmoittautuminen Itä-Suomen yliopistoon lukuvuonna 2019–2020 [pdf]

…sekä tieteellisen jatkotutkinnon suoritusoikeus, kuuluu ylioppilaskuntaan ja maksaa perustutkinto-opiske- lijan jäsenmaksun. Ei-tutkintoon johtavia opintoja (esim. JOO-opinnot, kelpoisuus– tai pätevöitymisopinnot) suorittavat eivät voi liittyä ylioppilaskunnan jäseniksi. Poikkeuksena ovat opiskelijat, jotka suorittavat…

Filtdk sivuainevalinnat 2018 [pdf]

kelpoisuusvaatimuksista annetussa asetuksessa (986/1998) mainitut opettajan pedagogiset opinnot ja ne tuottavat laaja-alaisen kelpoisuuden opettaa eri oppilaitosmuodoissa. Hakukelpoisuus Opintoihin voivat hakea Itä-Suomen yliopiston perustutkinto-opiskelijat seuraavista koulutuksista: Filosofinen tiedekunta • kasvatus- ja…

Pivot_taulukkopohja_Vv_2016_2017 [xlsx]

…Arvioi seuraavien tekijöiden merkitystä työpaikkasi saamiseen: TYÖTEHTÄVIEN SISÄLTÖ TYÖSSÄ TARVITTAVAT TAIDOT määrä Suku- puoli Suoritusvuosi Tutkinto Koulutusohjelma/pääaine Aineenopettajan kelpoisuus Työmarkkinatilanne huhtikuussa 2017/2018 Oletko kokenut työttömyyttä valmistumisesi jälkeen? Mikä seuraavista on…

Ilmoittautuminen Itä-Suomen yliopistoon lukuvuonna 2018–2019 (pdf) [pdf]

…keus sekä tieteellisen jatkotutkinnon suoritusoikeus, kuuluu ylioppilaskuntaan ja maksaa perustutkinto-opiske- lijan jäsenmaksun. Ei-tutkintoon johtavia opintoja (esim. JOO-opinnot, kelpoisuus– tai pätevöitymisopinnot) suorittavat eivät voi liittyä ylioppilaskunnan jäseniksi. Poikkeuksena ovat opiskelijat, jotka…

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas [pdf]

…noista. Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia koskevassa asetuksessa (2 §) todetaan, että: “rehtoriksi on kelpoinen henkilö, jolla on: 1) ylempi korkeakoulututkinto; 2) tässä asetuksessa säädetty asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus; 3) riit- tävä…