Hakutulokset: koulutus

Humanistisen osaston opinto-opas [pdf]

…yliopistolain 41 §:ssä tarkoitettu yliopiston tutkintosääntö. 2 § Määritelmät Tässä tutkintosäännössä tarkoitetaan 1) tutkinto-ohjelmalla koulutusohjelmaa, oppiainepohjaisesti järjestettävää koulutusta ja muuta koulutuskokonaisuutta, josta tiedekunta myöntää alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon tai jatkotutkinnon…

UEF Lääketiede opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…n. 2500 perustutkinto-opis- kelijaa viidessä koulutusohjelmassa ja viidessä pääaineessa: • Farmaseutin ja proviisorin koulutusohjelmat www.uef.fi/farmasia • Hammaslääketieteen koulutusohjelma www.uef.fi/hammas • Lääketieteen koulutusohjelma www.uef.fi/laake • Biolääketieteen koulutusohjelma www.uef.fi/biolaaketiede • Terveyden edistämisen…

Pivot_taulukkopohja_Vv_2016_2017 [xlsx]

…2016 Proviisori Proviisorin ko. Ei Muu kyllä 1 nainen 2016 Kasvatustieteen maisteri Jns_Luokanopettajakoulutus Ei Muu kyllä 1 nainen 2016 Filosofian maisteri, humanistinen ala Kulttuurintutkimuksen koulutusohjelma Ei Muu kyllä 1 nainen…

Hoitotieteen opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…perustutkinto-opiskelijaa viides- sä koulutusohjelmassa ja viidessä pääaineessa:  Farmaseutin ja proviisorin koulutusohjelmat www.uef.fi/farmasia  Hammaslääketieteen koulutusohjelma www.uef.fi/hammas  Lääketieteen koulutusohjelma www.uef.fi/laake  Biolääketieteen koulutusohjelma www.uef.fi/biolaaketiede  Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelma (suuntautumisvaihtoehdot:…

UEF Farmasian opinto-opas_2018-2019 [pdf]

…sä koulutusohjelmassa ja viidessä pääaineessa. Koulutusta annetaan lääketieteen, hammaslääketieteen, farmaseutin, proviisorin ja biolääketieteen koulutusohjelmissa sekä hoitotieteen, ravitsemustieteen ja terveyden edistämisen (ergonomia, kansan- terveystiede ja liikuntalääketiede) pääaineissa. Vetovoimaista koulutustarjontaa täydentää kolme…

Biolääketieteen opinto-opas [pdf]

…viidessä koulutusohjelmassa ja viidessä pääaineessa: Biolääketieteen koulutusohjelma www.uef.fi/biolaaketiede Farmaseutin ja proviisorin koulutusohjelmat www.uef.fi/farmasia Hammaslääketieteen koulutusohjelma www.uef.fi/hammas Lääketieteen koulutusohjelma www.uef.fi/laake Hoitotieteen pääaine (suuntautumisvaihtoehdot: hoitotyön johtaminen, pre- ventiivinen hoitotiede, terveystieteiden opettajankoulutus) www.uef.fi/hoito-…

Terveyden edistämisen opinto-opas [pdf]

…2500 perustutkinto-opis- kelijaa viidessä koulutusohjelmassa ja viidessä pääaineessa:  Biolääketieteen koulutusohjelma www.uef.fi/biolaaketiede  Farmaseutin ja proviisorin koulutusohjelmat www.uef.fi/farmasia  Hammaslääketieteen koulutusohjelma www.uef.fi/hammas  Lääketieteen koulutusohjelma www.uef.fi/laake  Hoitotieteen pääaine (suuntautumisvaihtoehdot:…

Lyhyt_Johdatus_Tyonhakuun [pdf]

…tehtävissä. LISÄTIETOJA Täydennyskoulutuskeskuksessa olen viimeksi työskennellyt suunnittelija Mauri Mallimiehen työparina, puh. 0400 111 2222. Oy YritysKoulutus Ab:ssa on seurannut vuosien aikana esimieheni, koulutuspäällikkö Ulpu Uljas, puh. 050 111 2222. Sekä…

Lyhyt johdatus työnhakuun [pdf]

…ja täydennys- ja lisäkoulutus aiempi/muu koulutus ja sieltä löytyvä osaaminen opiskeluaikainen vaihto/harjoittelu ulkomailla opiskeluaikainen työharjoittelu kotimaassa ja Suomen rajojen ulkopuolelta työkokemus omaan koulutusalaan liittyvä/akateemista osaamista vaativa työkokemus muu työkokemus ja…