Hakutulokset: koulutus

Terveystieteiden tiedekunta: Biolääketieteen opinto-opas 2019-2020 [sivu]

ja liikuntalääketiede) pääaineissa. Vetovoimaista koulutustarjontaa täydentää kolme kansainvälistä maisteriohjelmaa. Tiedekunnan koulutusohjelmat ja pääaineet: Biolääketieteen koulutusohjelma www.uef.fi/biolaaketiede Farmaseutin ja proviisorin koulutusohjelmat www.uef.fi/farmasia Hammaslääketieteen koulutusohjelma www.uef.fi/hammas Lääketieteen koulutusohjelma www.uef.fi/laake Hoitotieteen pääaine (suuntautumisvaihtoehdot:… Continue Reading Terveystieteiden tiedekunta: Biolääketieteen opinto-opas 2019-2020

Hoitotieteen opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…perustutkinto-opiskelijaa viides- sä koulutusohjelmassa ja viidessä pääaineessa:  Farmaseutin ja proviisorin koulutusohjelmat www.uef.fi/farmasia  Hammaslääketieteen koulutusohjelma www.uef.fi/hammas  Lääketieteen koulutusohjelma www.uef.fi/laake  Biolääketieteen koulutusohjelma www.uef.fi/biolaaketiede  Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelma (suuntautumisvaihtoehdot:… Continue Reading Hoitotieteen opinto-opas 2018-2019

Biolääketieteen opinto-opas [pdf]

…viidessä koulutusohjelmassa ja viidessä pääaineessa: Biolääketieteen koulutusohjelma www.uef.fi/biolaaketiede Farmaseutin ja proviisorin koulutusohjelmat www.uef.fi/farmasia Hammaslääketieteen koulutusohjelma www.uef.fi/hammas Lääketieteen koulutusohjelma www.uef.fi/laake Hoitotieteen pääaine (suuntautumisvaihtoehdot: hoitotyön johtaminen, pre- ventiivinen hoitotiede, terveystieteiden opettajankoulutus) www.uef.fi/hoito-… Continue Reading Biolääketieteen opinto-opas

Terveyden edistämisen opinto-opas [pdf]

…2500 perustutkinto-opis- kelijaa viidessä koulutusohjelmassa ja viidessä pääaineessa:  Biolääketieteen koulutusohjelma www.uef.fi/biolaaketiede  Farmaseutin ja proviisorin koulutusohjelmat www.uef.fi/farmasia  Hammaslääketieteen koulutusohjelma www.uef.fi/hammas  Lääketieteen koulutusohjelma www.uef.fi/laake  Hoitotieteen pääaine (suuntautumisvaihtoehdot:… Continue Reading Terveyden edistämisen opinto-opas

Lyhyt johdatus työnhakuun [pdf]

…ja täydennys- ja lisäkoulutus aiempi/muu koulutus ja sieltä löytyvä osaaminen opiskeluaikainen vaihto/harjoittelu ulkomailla opiskeluaikainen työharjoittelu kotimaassa ja Suomen rajojen ulkopuolelta työkokemus omaan koulutusalaan liittyvä/akateemista osaamista vaativa työkokemus muu työkokemus ja… Continue Reading Lyhyt johdatus työnhakuun

Opintojohtosääntö [sivu]

…3 § Yliopiston koulutusvastuut Koulutusvastuista säädetään yliopistolain 7 §:n mukaan valtioneuvoston ja opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksilla. Kun yliopiston hallitus on kuullut tiedekuntia, se päättää koulutusvastuita koskevista muutosesityksistä ministeriötä varten. Rehtori… Continue Reading Opintojohtosääntö