Hakutulokset: koulutus

Biolääketieteen opinto-opas [pdf]

…viidessä koulutusohjelmassa ja viidessä pääaineessa: Biolääketieteen koulutusohjelma www.uef.fi/biolaaketiede Farmaseutin ja proviisorin koulutusohjelmat www.uef.fi/farmasia Hammaslääketieteen koulutusohjelma www.uef.fi/hammas Lääketieteen koulutusohjelma www.uef.fi/laake Hoitotieteen pääaine (suuntautumisvaihtoehdot: hoitotyön johtaminen, pre- ventiivinen hoitotiede, terveystieteiden opettajankoulutus) www.uef.fi/hoito-…

Terveyden edistämisen opinto-opas [pdf]

…2500 perustutkinto-opis- kelijaa viidessä koulutusohjelmassa ja viidessä pääaineessa:  Biolääketieteen koulutusohjelma www.uef.fi/biolaaketiede  Farmaseutin ja proviisorin koulutusohjelmat www.uef.fi/farmasia  Hammaslääketieteen koulutusohjelma www.uef.fi/hammas  Lääketieteen koulutusohjelma www.uef.fi/laake  Hoitotieteen pääaine (suuntautumisvaihtoehdot:…

Lyhyt johdatus työnhakuun [pdf]

…ja täydennys- ja lisäkoulutus aiempi/muu koulutus ja sieltä löytyvä osaaminen opiskeluaikainen vaihto/harjoittelu ulkomailla opiskeluaikainen työharjoittelu kotimaassa ja Suomen rajojen ulkopuolelta työkokemus omaan koulutusalaan liittyvä/akateemista osaamista vaativa työkokemus muu työkokemus ja…

Lyhyt_Johdatus_Tyonhakuun [pdf]

…tehtävissä. LISÄTIETOJA Täydennyskoulutuskeskuksessa olen viimeksi työskennellyt suunnittelija Mauri Mallimiehen työparina, puh. 0400 111 2222. Oy YritysKoulutus Ab:ssa on seurannut vuosien aikana esimieheni, koulutuspäällikkö Ulpu Uljas, puh. 050 111 2222. Sekä…

Filosofisen tiedekunnan ohjeet [sivu]

Yleiset ohjeet perustutkinto-opiskelijalle AHOT –aiemmat ja muualla tehdyt opinnot Opintoneuvojat ja hops-ohjaajat Harjoitteluvastaavat Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte Lomakkeet Filosofisen tiedekunnan sivuaineen opinto-oikeuden siirto-lomake 2019 (pdf) Tarkentavat ohjeet Opintoyhteisöjen, oppiaine-/koulutuskohtaisilta sivuilta löydät…

Esteettä töihin -verkkosivustolla tietoa vammaisille korkeakouluopiskelijoille, ohjaajille ja työnantajille [uutinen]

…opiskelijan työelämään siirtymisen tukena -hankkeessa (ESR). Hankkeen toteuttajina ovat toimineet Helsingin yliopiston koulutus– ja kehittämispalvelut HY+, Hämeen ammattikorkeakoulu, Kynnys ry ja Invalidiliitto ry. Mukana kehittämistyössä ovat myös mm. Näkövammaisten liitto…

Opintojohtosääntö [sivu]

…3 § Yliopiston koulutusvastuut Koulutusvastuista säädetään yliopistolain 7 §:n mukaan valtioneuvoston ja opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksilla. Kun yliopiston hallitus on kuullut tiedekuntia, se päättää koulutusvastuita koskevista muutosesityksistä ministeriötä varten. Rehtori…

2018_Ammattinimikkeet_KASVATUSTIETEELLINEN [pdf]

koordinaattori kouluttaja koulutuskoordinaattori koulutuspäällikkö koulutussuunnittelija käyttäytymistieteellisten aineiden opettaja laaja-alainen erityisopettaja lastentarhaopettaja lehtori lehtori (ammattistartin ryhmäohj.) leikkikoulun johtaja lentoemäntä luokanopettaja myyjä ohjaaja opettaja pedagoginen rehtori perhepäivähoidon ohjaaja postityöntekijä Professori projektiassistentti projektitutkija…