Hakutulokset: viestinta

Opiskelijaviestintä [sivu]

Yammer Yammerin UEF Opiskelijat // UEF Students -yhteisö on UEFin opiskelijaviestinnän pääkanava, jonka sisältöjä ovat kaikille opiskelijoille suunnatut uutiset ja tiedotteet (sisältäen Kamun Ajankohtaista-sivun tiedotteet) muu vapaamuotoinen viestintä UEF Opiskelijat//UEF Students -yhteisön lisäksi Yammerissa on hyvä seurata myös koko yliopistolle suunnattua UEF Ajankohtaista//UEF Current News -yhteisöä. Jatkotutkintoa (tohtori tai lisensiaatti) suorittavien viestinnän pääkanava on Yammerin Tohtorinkoulutus//Doctoral education -yhteisö. Tohtoriohjelmilla on myös omat kanavansa, […]

Koulusivistyskielen vaikutus kieli- ja viestintäopintoihin [sivu]

Koska koulusivistyskielellä on vaikutusta opiskelijan opintoihin, tulee asia olla tiedossa jo henkilökohtaista opintosuunnitelmaa tehtäessä. Koulusivistyskieli, kypsyysnäytteen kieli ja tutkintoon kuuluvat kieliopinnot kirjataan tutkintotodistukseen.    Kypsyysnäytteen kieli  Osaston tai laitoksen johtaja voi myöntää opiskelijalle oikeuden kirjoittaa kypsyysnäytteen muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä tutkintoasetuksen mahdollistamissa puitteissa. Vapaamuotoinen hakemus jätetään omalle laitokselle. Tarkista ohjeet omasta opintoyhteisöstäsi.    […]

Tieto- ja viestintätekniikka opiskelun tukena [sivu]

Opintopalvelut tarjoaa Itä-Suomen yliopiston opiskelijoille opintojaksoa Tieto- ja viestintätekniikka opiskelun tukena (8034004). Opintojakso antaa perusvalmiudet tieto- ja viestintätekniikan käyttämiseen opiskelussa. Opintojaksoon EI ilmoittauduta Pepissä lv 2021-2022. Syksystä 2022 lähtien ilmoittaudutaan Pepissä. Opintojakson tiedot Pepissä. Tieto- ja viestintätekniikka opiskelun tukena –opintojakson laajuus on 2 op, opintojaksoa voi suorittaa läpi vuoden. Opintojakson voivat suorittaa tieto- ja viestintätekniikan […]

Kieli- ja viestintäopinnot [sivu]

Kielikeskuksen kursseilla opit monipuolisesti tietoja ja taitoja, joita tarvitset sekä opiskelujesi aikana että valmistumisesi jälkeen työelämässä. Kursseilla saat välineitä taitojen kehittämiseen myös jatkossa. Tarjoamme tutkintoon kuuluvia kursseja (englanti, ruotsi, kirjoitusviestintä, vuorovaikutusosaaminen), kertauskursseja ja vapaavalintaisia kursseja.   Kursseillamme opit esimerkiksi  akateemisen kirjoittamisen perustaitoja ja sujuvaa viestintää useammalla kielellä  opiskelu- ja työelämätaitoja   vuorovaikutustaitoja ja kulttuurien huomioonottamista viestinnässä.  Haluatko […]