Hakutulokset: etiikka

Opiskelijan velvollisuudet [sivu]

…on myös velvollinen selvittämään opintojen suorittamiseen ja käytäntöihin liittyvät asiat. Opiskelussa tulee noudattaa eettisiä periaatteita. Valehtelu, vilppi ja plagiointi eivät ole yliopistossa sallittuja (ks. opiskelun etiikka). Opiskelijan tulee myös käyttäytyä…

Smart Start -opas 2018 [pdf]

…tänään ja tulevaisuudessa 1 4 op 4310202 Hoitotieteen tutkimusmenetelmät 5 op 4310217 Arvot ja etiikka hoitotyössä 4 op 4310207 Hoitotieteen kandidaatintutkielma ja seminaari 8 op 4310208 Kypsyysnäyte op 8020150 Hoitotieteen…

shp testi [sivu]

…viestintäopinnot, koulusivistyskieli Kelpoisuudet Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet Opintojohtosääntö HEIMOSSA Etiikka Plagiointi ja vilppi opinnoissa Palaute ja reklamaatio, muutoksenhaku Opinnäytteet kaikki opinnäytteistä: ohjeet, lomakkeet, arviointiperusteet… Työelämäyhteistyö Opetusharjoittelut Työharjoittelut Ym. UEF: tuettu…

Opetuksen ja opiskelun eettiset ohjeet [sivu]

Itä-Suomen yliopisto on sitoutunut noudattamaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ohjeita hyvästä tieteellisestä käytännöstä. Kaikkien yliopistossa toimivien opettajien ja opiskelijoiden oletetaan tuntevan nämä TENKin julkaisemat ohjeet (www.tenk.fi, HTK-ohje). Yliopistoilla on…