Hakutulokset: etiikka

Opiskelijan velvollisuudet [sivu]

…on myös velvollinen selvittämään opintojen suorittamiseen ja käytäntöihin liittyvät asiat. Opiskelussa tulee noudattaa eettisiä periaatteita. Valehtelu, vilppi ja plagiointi eivät ole yliopistossa sallittuja (ks. opiskelun etiikka). Opiskelijan tulee myös käyttäytyä…

Filosofisen tiedekunnan opinto-opas 2019-20 [sivu]

…etnomusikologia, kulttuuriantropologia, mediakulttuuri ja viestintä, sukupuolentutkimus, taiteensosiologia käsityönopettajakoulutus; käsityömuotoilun maisteriohjelma luokanopettajakoulutus läntinen teologia, pääaineet: eksegetiikka, kirkkohistoria, systemaattinen teologia, käytännöllinen teologia, uskonnonpedagogiikka, uskontotiede opinto-ohjaajan koulutus; ohjausalan maisteriopinnot ortodoksinen teologia, pääaineet: eksegetiikka,…

Opetuksen ja opiskelun eettiset ohjeet [sivu]

Itä-Suomen yliopisto on sitoutunut noudattamaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ohjeita hyvästä tieteellisestä käytännöstä. Kaikkien yliopistossa toimivien opettajien ja opiskelijoiden oletetaan tuntevan nämä TENKin julkaisemat ohjeet (www.tenk.fi, HTK-ohje). Yliopistoilla on…

Tietoa opinnoista ja opiskelusta [sivu]

…Avoimessa yliopistossa: Kaukaa viisaaksi! Video Avoimen yliopiston opintotarjonnasta. Opiskelun etiikka Yliopisto-opiskeluissa tulee ottaa aina huomioon eettinen opiskelu, hyvä tieteellinen käytäntö, sen loukkaukset ja opiskelijan tekijänoikeudet. Eettisen opiskelun periaatteet ja oppiaineen…

Terveystieteiden tiedekunta: Farmasian opinto-opas 2019-2020 [sivu]

…tehtävissä lääkehuollon ja muun sosiaali- ja terveydenhuollon sektoreilla. • Tehdä säädöksiin, tutkimustietoon, hoitosuosituksiin ja ammattietiikkaan perustuvia ratkaisuja. • Edistää terveyttä ja lääkkeiden rationaalista käyttöä. • Valmistaa laatuvaatimukset täyttäviä lääkevalmisteita. •…