Hakutulokset: kirjat

Yliopiston kirjasto [sivu]

…kirjoja ja lehtiä sekä tietokantoja tiedonhakuun. Tiedot kirjaston painetuista ja elektronisista aineistoista ovat UEF-Finnassa – kurssikirjat, muut kirjat, lehdet, tietokannat, lainojen uusinta, varaukset, etäkäyttö ja paljon muuta. Kirjaston kokoelmat ovat…

Savonlinnan kampuskirjastotoimintojen siirto Joensuuhun ja toiminnan päättyminen Savonlinnassa [uutinen]

…kuitenkin ilmoittamaan kirjastoon muuttuneet yhteystietonsa. Henkilökunnan työhuoneissa olevan työhuonekirjallisuuden osalta on tärkeää saada kirjastoon käsiteltäväksi ne yliopiston leimoin ja viivakoodein varustellut kirjat, jotka eivät ole siirtymässä henkilökunnan mukana Joensuuhun. Kirjat

Kirjasto kohentaa kurssikirjojen saatavuutta – tavoitteena lyhyemmät varausjonot [uutinen]

Saamamme palautteen johdosta pyrimme parantamaan kurssikirjojen saatavuutta hankkimalla niitä aiempaa enemmän. Kuten tähänkin asti, tavoitteena on hankkia kurssikirjat e-kirjoina rajoittamattomilla käyttöoikeuksilla. Jos kurssikirja kuitenkin on saatavissa vain painettuna, hankitaan yksi…

Hammaslääketieteen opinto-opas [pdf]

…ja arvostelu Lisensiaatintutkimuksen tarkastamiseksi tiedekunnan dekaani määrää kaksi tarkastajaa. Väitöskirjatutkimuksen esitarkastusta varten tiedekunnan dekaani määrää kaksi esitar- kastajaa. Lisensiaatintutkimuksen tarkastajien ja väitöskirjatutkimuksen esitarkastajien tulee an- taa lausuntonsa kahden kuukauden kuluessa…

UEF Lääketiede opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…ja väitöskirjan tarkastaminen ja arvostelu Lisensiaatintutkimuksen tarkastamiseksi tiedekunnan dekaani määrää kaksi tarkastajaa. Väitöskirjatutkimuksen esitarkastusta varten tiedekunnan dekaani määrää kaksi esitar- kastajaa. Lisensiaatintutkimuksen tarkastajien ja väitöskirjatutkimuksen esitarkastajien tulee an- taa lausuntonsa…

Laatuikäsikirja_opiskelijalle_2016 [pdf]

…koskee niin opetusta, tutkimusta kuin hallintoakin. Kaikilla on tärkeä rooli, opiskelijoilla varsinkin. Itä – Suomen yl Iopisto, filosofinen tiedekunta Opiskelijoiden laatu opas 1.10.2016 Laatutyön tärkeimpiä tuotteita ovat laatukäsi- kirjat, joissa…