Hakutulokset: koulutus

Filosofisen tiedekunnan opinto-opas 2019-20 [sivu]

…varhaiskasvatuksen erityisopettajan opinnot, varhaiskasvatuksen erityisopettajan maisteriopinnot: suunnittelija Jenna Tuononen Kasvatustieteen ja aikuiskasvatus­tieteen asiantuntijakoulutus: amanuenssi Emma Hahl Kotitalousopettajakoulutus//käsityönopettajakoulutus: amanuenssi Anne Loikkanen Luokanopettajakoulutus: amanuenssi Anne Pitkänen ja amanuenssi Marjo Poikela Varhaiskasvatuksen opettajakoulutus:… Continue Reading Filosofisen tiedekunnan opinto-opas 2019-20

Hammaslääketieteen opinto-opas [pdf]

koulutusohjelmassa ja viidessä pääaineessa: • Farmaseutin ja proviisorin koulutusohjelmat www.uef.fi/farmasia • Hammaslääketieteen koulutusohjelma www.uef.fi/hammas • Lääketieteen koulutusohjelma www.uef.fi/laake • Biolääketieteen koulutusohjelma www.uef.fi/biolaaketiede • Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelma (suuntautumisvaihtoehdot: er- gonomian ja… Continue Reading Hammaslääketieteen opinto-opas

Terveystieteiden tiedekunta: Hammaslääketieteen opinto-opas 2019-2020 [sivu]

hammaslääketieteen, farmaseutin, proviisorin ja biolääketieteen koulutusohjelmissa sekä hoitotieteen, ravitsemustieteen ja terveyden edistämisen (ergonomia, kansanterveystiede ja liikuntalääketiede) pääaineissa. Vetovoimaista koulutustarjontaa täydentää kolme kansainvälistä maisteriohjelmaa. Tiedekunnan koulutusohjelmat ja pääaineet: Biolääketieteen koulutusohjelma www.uef.fi/biolaaketiede… Continue Reading Terveystieteiden tiedekunta: Hammaslääketieteen opinto-opas 2019-2020

Ravitsemustieteen opinto-opas [pdf]

…Tiedekunnassa opiskelee kaikkiaan n. 2500 perustutkinto-opis- kelijaa viidessä koulutusohjelmassa ja viidessä pääaineessa: • Biolääketieteen koulutusohjelma www.uef.fi/biolaaketiede • Farmaseutin ja proviisorin koulutusohjelmat www.uef.fi/farmasia • Hammaslääketieteen koulutusohjelma www.uef.fi/hammas • Lääketieteen koulutusohjelma www.uef.fi/laake… Continue Reading Ravitsemustieteen opinto-opas

LUMET opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamiseen. Koulutus perustuu tutkimuk- seen ja koulutusalojen ammatillisiin käytänteisiin. Fysiikan aineenopettajankoulutusohjelman opiskelijat suorittavat pääaineen ja toisen opetettavan aineen lisäksi aineenopettajan pedagogisten opintojen perusopinnot. Ai- neenopettajaopiskelijalla on pedagogisten tietojen… Continue Reading LUMET opinto-opas 2018-2019

Humanistisen osaston opinto-opas [pdf]

…yliopistolain 41 §:ssä tarkoitettu yliopiston tutkintosääntö. 2 § Määritelmät Tässä tutkintosäännössä tarkoitetaan 1) tutkinto-ohjelmalla koulutusohjelmaa, oppiainepohjaisesti järjestettävää koulutusta ja muuta koulutuskokonaisuutta, josta tiedekunta myöntää alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon tai jatkotutkinnon… Continue Reading Humanistisen osaston opinto-opas

Terveystieteiden tiedekunta: Hoitotieteen opinto-opas 2019-2020 [sivu]

koulutusohjelmissa sekä hoitotieteen, ravitsemustieteen ja terveyden edistämisen (ergonomia, kansanterveystiede ja liikuntalääketiede) pääaineissa. Vetovoimaista koulutustarjontaa täydentää kolme kansainvälistä maisteriohjelmaa. Tiedekunnan koulutusohjelmat ja pääaineet: Biolääketieteen koulutusohjelma www.uef.fi/biolaaketiede Farmaseutin ja proviisorin koulutusohjelmat www.uef.fi/farmasia… Continue Reading Terveystieteiden tiedekunta: Hoitotieteen opinto-opas 2019-2020

Terveystieteiden tiedekunta: Farmasian opinto-opas 2019-2020 [sivu]

kolme kansainvälistä maisteriohjelmaa. Tiedekunnan koulutusohjelmat ja pääaineet: Biolääketieteen koulutusohjelma www.uef.fi/biolaaketiede Farmaseutin ja proviisorin koulutusohjelmat www.uef.fi/farmasia Hammaslääketieteen koulutusohjelma www.uef.fi/hammas Lääketieteen koulutusohjelma www.uef.fi/laake Hoitotieteen pääaine (suuntautumisvaihtoehdot: hoitotyön johtaminen, preventiivinen hoitotiede, terveystieteiden opettajankoulutus)… Continue Reading Terveystieteiden tiedekunta: Farmasian opinto-opas 2019-2020