Hakutulokset: koulutus

Opintoneuvonta tiedekunnissa [sivu]

…Kasvatustieteen ja aikuiskasvatus­tieteen asiantuntijakoulutus: amanuenssi Emma Hahl Kotitalousopettajakoulutus//käsityönopettajakoulutus: amanuenssi Anne Loikkanen Luokanopettajakoulutus: amanuenssi Anne Pitkänen ja amanuenssi Marjo Poikela Varhaiskasvatuksen opettajakoulutus: amanuenssi Marjo Poikela Opinto-ohjaajan koulutus: amanuenssi Marina Cafaro Soveltavan…

Erillisopiskelijan ilmoittautuminen (ei-tutkintoon johtava koulutus) [sivu]

Ei-tutkintoon johtavia, ns. erillisten opintojen suorittajia ovat mm. seuraavat ryhmät: erikoislääkärin, erikoishammaslääkärin, sairaalafyysikon tai sairaalakemistin koulutusta tai yleislääketieteen erityiskoulutusta suorittavat opiskelijat erillisiä erityisopettajan, erillisiä erityislastentarhanopettajan ja erillisiä opinto-ohjaajan opintoja suorittavat…

Kasvatustieteiden ja psykologian osaston opinto-opas [pdf]

…Erityisopettajien koulutuksessa on kaksi koulutuslinjaa: 1) erityisluokanopettajan ja erityisopettajan koulutus ja 2) erityisopettajan koulutus. Kasvatustieteiden ja psykologian osasto // UEF 57 Koulutusten pääaine (erityispedagogiikka) ja tavoitetutkinto (kasvatustieteen kandi- daatti ja…

Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston opinto-opas [pdf]

…ylempään korkeakoulututkintoon johtava koulutus voidaan järjestää op- piainepohjaisesti tai koulutusohjelmina. Ylempään korkeakoulututkintoon johtava alempaan korkeakoulututkintoon tai sitä tasoltaan vastaavaan koulutukseen pohjau- tuva koulutus voidaan järjestää myös koulutusohjelmana, johon on erillinen…

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas [pdf]

…Rasismi, antirasismi ja mo- nikulttuurisuus yhteiskunnassa ja koulussa Yhteiskunnan etniset ja kulttuuriset suhteet Racism, Prejudice and Cultural Discrimination Koulutus Suomalainen koulu Kasvatus ja koulutus yhteiskunnassa Koulutussosiologia ja koulutuspolitiikka Yhteiskuntatieteiden ja…

Valmistuneiden sijoittuminen työelämään [sivu]

…kauppatieteiden maisteri, useita eri pääaineita) kääntäjien koulutus (englanti tai saksa pääaineena) lastentarhaopettajien koulutusohjelma luokanopettajien koulutusohjelma lääkärien koulutusohjelma metsätiede oikeustiede proviisorien koulutus psykologia ravitsemustiede sosiaalityö sosiologia ja yhteiskuntapolitiikka suomen historia ja…

Hammaslääketieteen opinto-opas [pdf]

koulutusohjelmassa ja viidessä pääaineessa: • Farmaseutin ja proviisorin koulutusohjelmat www.uef.fi/farmasia • Hammaslääketieteen koulutusohjelma www.uef.fi/hammas • Lääketieteen koulutusohjelma www.uef.fi/laake • Biolääketieteen koulutusohjelma www.uef.fi/biolaaketiede • Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelma (suuntautumisvaihtoehdot: er- gonomian ja…

Ravitsemustieteen opinto-opas [pdf]

…Tiedekunnassa opiskelee kaikkiaan n. 2500 perustutkinto-opis- kelijaa viidessä koulutusohjelmassa ja viidessä pääaineessa: • Biolääketieteen koulutusohjelma www.uef.fi/biolaaketiede • Farmaseutin ja proviisorin koulutusohjelmat www.uef.fi/farmasia • Hammaslääketieteen koulutusohjelma www.uef.fi/hammas • Lääketieteen koulutusohjelma www.uef.fi/laake…

LUMET opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamiseen. Koulutus perustuu tutkimuk- seen ja koulutusalojen ammatillisiin käytänteisiin. Fysiikan aineenopettajankoulutusohjelman opiskelijat suorittavat pääaineen ja toisen opetettavan aineen lisäksi aineenopettajan pedagogisten opintojen perusopinnot. Ai- neenopettajaopiskelijalla on pedagogisten tietojen…