Hakutulokset: laki

Ravitsemustieteen opinto-opas [pdf]

…27 21.6.2018 10.57.53 UEF // Opinto-opas 2018-2019 26 4 Ohjeet ja määräykset 4.1 LAIT JA ASETUKSET Yliopistolaki 558/2009 http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20090558?search%5Btype%5D=pika&search% 5Bpika%5D=Yliopistolaki Valtionneuvoston asetus yliopiston tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 1136/2009 http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/… Continue Reading Ravitsemustieteen opinto-opas

Lyhyt johdatus työnhakuun [pdf]

…joilta oli opiskelemaan tultukin tai muuttoliike suuntautuu suurempiin kaupun- kimaisiin kuntiin. Jälkimmäinen tarkoittaa käytännössä, että suuremmalla paikkakunnalla on enemmän potentiaalisia työnantajia ja työmahdollisuuksia. Ja joillakin pienemmillä paikkakun- nilla niitä ei… Continue Reading Lyhyt johdatus työnhakuun

Lyhyt_Johdatus_Tyonhakuun [pdf]

…joilta oli opiskelemaan tultukin tai muuttoliike suuntautuu suurempiin kaupun- kimaisiin kuntiin. Jälkimmäinen tarkoittaa käytännössä, että suuremmalla paikkakunnalla on enemmän potentiaalisia työnantajia ja työmahdollisuuksia. Ja joillakin pienemmillä paikkakun- nilla niitä ei… Continue Reading Lyhyt_Johdatus_Tyonhakuun