Hakutulokset: laki

Sivuaineopiskelu UEFissa [sivu]

…opinnot eivät tuota sosiaalityön ammatillista pätevyyttä. 1.3.2016 tuli voimaan laki sosiaalialan ammattihenkilöistä (817/2015). Lain tarkemmasta sisällöstä näet täältä: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150817 Lain (817/2015) mukaan oikeus harjoittaa sosiaalityöntekijän ammattia Suomessa suoritetun koulutuksen perusteella:… Continue Reading Sivuaineopiskelu UEFissa

Opinnäytteet [sivu]

…julkisuuslain perusteella lähtökohtaisesti julkisia (Suomen perustuslaki 731/1999 12,2 §; Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999 1 §). Opetusministeriön ohjeen mukaan yliopistojen tulee huolehtia siitä, että opinnäytteisiin ei sisällytetä salassa pidettävää aineistoa… Continue Reading Opinnäytteet

Opintojen suoritusaika [sivu]

…HUOM! Lakisääteinen poissaolo merkitään opiskelijarekisteriin opintopalveluissa opiskelijan toimittaman dokumentin perusteella. Ennen 1.8.2016 alkanut lakisääteinen poissaolo Jos lakisääteinen poissaolo on alkanut ennen 1.8.2016, tutkinnon suoritusaikaa pidennetään lakisääteisen syyn perusteella palvelusajan tai… Continue Reading Opintojen suoritusaika

Läsnäolo ja poissaolo [sivu]

…opintopalvelujen asiakaspalveluun joko postitse tai sähköpostitse, ks. yhteystiedot. Opintoaikaan voi saada lakisääteisen poissaolon perusteella pidennyksen, jos ilmoittautuu lakisääteisen poissaolon ajaksi poissaolevaksi (käytäntö 1.8.2016 alkaen). Lakisääteisen poissaolon vaikutuksesta opintoaikaan on tarkempaa… Continue Reading Läsnäolo ja poissaolo

SORA [sivu]

…yksityisyyden suojasta työelämässä annettua lakia vastaavasti SORA-säännökset ja määräykset käsittelevät opiskeluun soveltumattomuuteen liittyviä ratkaisuja. SORA-säännökset ovat lainsäädäntökokonaisuus, johon kuuluvat seuraavat lait: laki ammatillisesta koulutuksesta (630/1998), laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998), ammattikorkeakoululakiContinue Reading SORA

UEF Lääketiede opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…opetusta antavia erillisiä laitoksia. http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20090558?search%5Btype%5D=pi-ka&search%5Bpika%5D=Yliopistolaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20090558?search%5Btype%5D=pi-ka&search%5Bpika%5D=Yliopistolaki http://www.finlex.fi/fi/laki/akup/2009/20091136?search%5Btype%5D=pi-ka&search%5Bpika%5D=Valtioneuvoston%20asetus%20yliopiston%20tutkinnoista http://www.finlex.fi/fi/laki/akup/2009/20091136?search%5Btype%5D=pi-ka&search%5Bpika%5D=Valtioneuvoston%20asetus%20yliopiston%20tutkinnoista http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2004/20040794?search%5Bnimike%5D=Valtioneuvoston%20asetus%20yliopistojen%20tutkinnoista&search%5Btype%5D=metadata http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2004/20040794?search%5Bnimike%5D=Valtioneuvoston%20asetus%20yliopistojen%20tutkinnoista&search%5Btype%5D=metadata http://www.uef.fi/fi/web/laake/ohjeet-ja-maaraykset UEF // Opinto-opas 2018-2019 40 Rehtori, tiedekunta ja erillis- ja palvelulaitos voivat antaa tätä tutkintosääntöä tarkentavia määräyksiä. Tämä tutkintosääntö… Continue Reading UEF Lääketiede opinto-opas 2018-2019