Läsnäolo ja poissaolo

Läsnäoleva

Pääsääntöisesti yliopistoon ilmoittaudutaan läsnäolevaksi, koska vain läsnäoleva voi osallistua opetukseen ja harjoituksiin, käydä tenteissä, suorittaa tutkinnon sekä saada opintotukea. Myös opiskelijavaihdon ajaksi on ilmoittauduttava läsnäolevaksi.

Yliopistolain mukaan alempaa ja ylempää korkeakoulututkintoa suorittavat opiskelijat kuuluvat ylioppilaskuntaan. Ylioppilaskunnan jäsenet maksavat läsnäoloilmoittautumisen yhteydessä ylioppilaskunnan jäsenmaksun. Ylioppilaskunnan jäsenet voivat hankkia opiskelijakortin ja ovat oikeutettuja opiskelijaetuihin.

Läsnäolo poissaoloksi kesken lukuvuoden

Läsnäolon voi muuttaa poissaoloksi vain ilmoittautumisaikoina (koko lukuvuoden tai syyslukukauden osalta 2.5.-15.9. tai kevätlukukauden osalta 1.12.-15.1.). Läsnäoloa ei voi muuttaa poissaoloksi WebOodissa, vaan se tehdään henkilökohtaisesti opintopalveluissa. Jäsenmaksusta voi hakea palautusta ylioppilaskunnalta koko lukuvuoden tai pelkästään syyslukukauden osalta syyskuun loppuun mennessä tai kevätlukukauden osalta tammikuun loppuun mennessä. Lomake: Ylioppilaskunnan jäsenmaksun palautusanomus.

Poissaoleva

Poissaolevaksi voi ilmoittautua, jos ei aio suorittaa opintoja yliopistossa. Poissaoleva ei maksa ylioppilaskunnan jäsenmaksua eikä näin ollen ole oikeutettu opiskelijaetuihin.

Yliopistolain mukaan opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi kahdeksi lukukaudeksi (eli yhdeksi lukuvuodeksi), eikä tämä poissaoloaika kuluta opintoaikaa. Ennen 1.8.2015 alkaneissa opinto-oikeuksissa poissaolo-oikeus on neljä lukukautta.

Tavallisen poissaolon lisäksi on olemassa yliopistolaissa erikseen mainittua, ns. lakisääteistä poissaoloa, jota on asepalvelus, siviilipalvelus, äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaa. Nämä poissaolot merkitään opiskelijarekisteriin opiskelijan toimittaman todistuksen perusteella. Todistus toimitetaan opintopalvelujen asiakaspalveluun joko postitse tai sähköpostitse, ks. yhteystiedot. Opintoaikaan voi saada lakisääteisen poissaolon perusteella pidennyksen, jos ilmoittautuu lakisääteisen poissaolon ajaksi poissaolevaksi (käytäntö 1.8.2016 alkaen). Lakisääteisen poissaolon vaikutuksesta opintoaikaan on tarkempaa tietoa sivulla opintojen suoritusaika.

Poissaolevaksi ilmoittautuminen ensimmäisenä lukuvuonna

Yliopistolain mukaan uusi tutkinto-opiskelija voi ensimmäisenä lukuvuonna ilmoittautua poissaolevaksi koko lukuvuodelle tai syys- tai kevätlukukaudelle ainoastaan seuraavista syistä:

  1. jos opiskelija suorittaa asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua
  2. opiskelija on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla
  3. opiskelija on oman sairautensa tai vammansa vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojaan

Ensimmäisenä lukuvuonna poissaolevaksi ilmoittautuvan on toimitettava lakiperusteisuuden todentavat dokumentit (esim. palvelukseenastumismääräys, Kelan päätös vanhempainpäivärahasta tai lääkärintodistus) ilmoittautumisohjeissa määriteltyyn ajankohtaan mennessä opinto- ja opetuspalveluihin, muuten opiskelija menettää opiskeluoikeutensa.

Poissaolo läsnäoloksi kesken lukuvuoden

Poissaoloilmoittautumisen voi muuttaa läsnäoloilmoittautumiseksi milloin tahansa lukuvuoden aikana. Ilmoittautumisaikana sen voi tehdä WebOodissa maksamalla ylioppilaskunnan maksun verkkopankkitunnuksilla. Ilmoittautumisaikojen ulkopuolella maksutiedot on pyydettävä opintopalveluista. Tosite ylioppilaskunnan maksusta on esitettävä opintopalveluissa.

Ilmoittautuminen on unohtunut (kirjoiltapoistettu)

Yliopistoon on ilmoittauduttava lukuvuosittain joko läsnä- tai poissaolevaksi opiskelijaksi. Jos ilmoittautuminen unohtuu, niin opiskelija poistetaan yliopiston kirjoilta. Jos kirjoiltapoistettu opiskelija haluaa tulla takaisin opiskelemaan, hänen on haettava uudelleen kirjoille.

Aiheeseen liittyvät tiedostot