Työharjoittelu

Opiskeluaikana suoritettava työharjoittelu on opiskelijalle erinomainen mahdollisuus soveltaa teoreettista osaamista käytännössä, kehittää ammattitaitoa, tarkentaa urasuunnitelmia sekä luoda kontakteja mahdollisiin tuleviin työnantajiisi. Oman alan työkokemus, vaikka se olisi lyhytkin, on suuri etu työmarkkinoilla. Harjoittelupaikan hakemiseen kannattaa panostaa, sillä tulevaa työuraa silmälläpitäen ei ole saman tekevää missä työpaikassa ja millaisia työtehtävät ovat olleet. Ks. harjoitteluohjeita opiskelijoille ja harjoitteluportfolio.

Yliopiston tukema työharjoittelu

Tiedekunnilla on mahdollisuus varata määrärahaa opiskelijoidensa työharjoittelua varten. Tämä harjoittelutuki on tarkoitettu ns. generalistialojen opiskelijoille. Tavoitteena on tukea opiskelijoita oman alan työharjoittelupaikkojen löytämisessä. Harjoittelun avulla opiskelijat saavat jo opiskeluaikana käsityksen oman alansa työmarkkinoista ja niille hakeutumisesta. Opetussuunnitelmasta käy ilmi missä vaiheessa opintoja harjoittelu on mahdollista tehdä.  Yliopisto ei tue valmistumisen jälkeen suoritettua harjoittelua, joten aivan viimeiseksi opintojaksoksi sitä ei kannata jättää. Huomioi, että voit saada harjoittelutuen vain kerran tutkintosi aikana!

Työharjoitteluun liittyvät käytännöt vaihtelevat yksiköittäin (osasto tai laitos). Jokaisella yksiköllä on nimettynä oma harjoittelusta vastaava henkilö, joka

  • tarkistaa täyttääkö harjoittelupaikka opetussuunnitelmassa olevat harjoittelun tavoitteet
  • ohjeistaa harjoitteluun liittyvistä käytännöistä kuten harjoittelusta sopimisen
  • on yhteyshenkilö työnantajaan päin

Oman oppiaineesi harjoittelusta vastaavan löydät täältä

HUOMIOI harjoittelupaikan kanssa palkkauksesta sopiessasi, että työnantaja ei voi laskuttaa harjoittelutukea vaikka se olisi sinulle myönnettykin, jos harjoittelusi on

a) palkaton
b) kuukausipalkkasi (brutto) on pienempi kuin KELA:n vuosittain vahvistama työssäoloehtoa kartuttava minimipalkka
(1189,00 €/kk vuonna 2018, ks. lisätietoja KELAn nettisivuilta)
c) harjoittelet EU-rahoitteisessa hankkeessa tai
d) sinulle on myönnetty apuraha kansainvälistä harjoittelua varten

Jos menet palkattomaan harjoitteluun, lue opiskelijan vakuutusturvasta täältä.

Harjoittelu ulkomailla

Kaikkien alojen opiskelijat voivat saada harjoittelutukea ulkomailla suoritettavaa työharjoittelua varten. Tiedekunnan myöntämä harjoittelutuki voidaan maksaa apurahana. Apurahan saamisen edellytys on, että opiskelija ei saa muuta tukea (esim. Erasmus, CIMO,  jne..) samaan harjoitteluun. Harjoittelupaikan kanssa tehdään sijoitussopimus ja sen allekirjoittavat Itä-Suomen yliopiston puolesta laitoksen johtaja sekä kv-yhdyshenkilö. Lue lisätietoja myös kansainvälisen opiskelun sivuilta.

Lisätietoja kv-harjoittelukriteereistä

Harjoittelupaikan hakeminen

Pääsääntöisesti opiskelijan toivotaan etsivän itse harjoittelupaikkaa, sillä näin opiskelija saa jo käsityksen siitä millaista on hakeutua työmarkkinoille valmistumisen jälkeen. Harjoittelupaikka voi löytyä yrityksestä, valtionhallinnosta, kunnalta tai järjestöstä. Yliopistolle tulevat harjoittelupaikat löytyvät sivulta Työ- ja harjoittelupaikat sekä opinnäytetyötarjoukset. Yksiköillä voi olla myös omia harjoittelupaikkoja, joihin opiskelijat voivat hakea.

Työtehtävien tulee vastata opetussuunnitelmassa ilmoitettujen harjoittelun tavoitteita. Harjoittelupaikka tulee hyväksyttää oman yksikön harjoittelusta vastaavalla henkilöllä. Harjoittelusta kannattaa sopia mahdollisimman tarkkaan työnantajan kanssa ennen harjoittelun alkua. Työnantajan kanssa on syytä  tehdä myös kirjallinen työsopimus.

Harjoittelutuen hakeminen

Harjoittelutukea haetaan oman oppiaineen hakuohjeiden mukaisesti. Kannattaa selvittää oman oppiaineen käytännöt ja kriteerit hakemisen suhteen.

Käytettävät sopimukset vuodesta 2019 alkaen

Lisätietoja

Yleisestä työharjoitteluun liittyvää neuvonnasta vastaa urapalveluiden suunnittelija Outi Suorsa (outi.suorsa(at)uef.fi). Ensisijaisesti harjoitteluasioissa kannattaa kääntyä oman oppiaineen harjoittelusta vastaavan puoleen, joka tuntee parhaiten harjoittelutuen myöntämiseen ja harjoittelupaikkojen hyväksymiseen liittyvät käytännöt. Ulkomailla suoritettavaa harjoittelua koskevissa kysymyksissä voit kääntyä kansainvälisten opiskelijapalveluiden puoleen.