Työharjoittelu

Opiskeluaikana suoritettava työharjoittelu on opiskelijalle erinomainen mahdollisuus soveltaa teoreettista osaamista käytännössä, kehittää ammattitaitoa, tarkentaa urasuunnitelmia sekä luoda kontakteja mahdollisiin tuleviin työnantajiisi. Oman alan työkokemus, vaikka se olisi lyhytkin, on suuri etu työmarkkinoilla. Harjoittelupaikan hakemiseen kannattaa panostaa, sillä tulevaa työuraa silmälläpitäen ei ole saman tekevää missä työpaikassa ja millaisia työtehtävät ovat olleet. Ks. harjoitteluohjeita opiskelijoille ja harjoitteluportfolio.

Yliopiston tukema työharjoittelu

Tiedekunnilla on mahdollisuus varata määrärahaa opiskelijoidensa työharjoittelua varten. Tämä harjoittelutuki on tarkoitettu ns. generalistialojen opiskelijoille. Tavoitteena on tukea opiskelijoita oman alan työharjoittelupaikkojen löytämisessä. Harjoittelun avulla opiskelijat saavat jo opiskeluaikana käsityksen oman alansa työmarkkinoista ja niille hakeutumisesta. Harjoittelu kannattaa ajoittaa 3.-4. lukuvuodelle, koska silloin opiskelijalla on riittävät valmiudet soveltaa alan tietämystä käytäntöön. Tällöin esimerkiksi pro gradu-työn tekeminen harjoittelun yhteydessä onnistuu. Yliopisto ei kuitenkaan tue valmistumisen jälkeen suoritettua harjoittelua, joten aivan viimeiseksi opintojaksoksi sitä ei kannata jättää. Huomioi, että voit saada harjoittelutuen vain kerran tutkintosi aikana!

Työharjoitteluun liittyvät käytännöt vaihtelevat yksiköittäin (osasto tai laitos). Jokaisella yksiköllä on nimettynä oma harjoitteluyhdyshenkilö

joka

  • tarkistaa täyttääkö harjoittelupaikka opetussuunnitelmassa olevat harjoittelun tavoitteet
  • ohjeistaa harjoitteluun liittyvistä käytännöistä kuten harjoittelusta sopimisen
  • on yhteyshenkilö työnantajaan päin
  • ks. tiedekuntien työharjoittelusivut alla kohdassa ”Harjoittelutuen hakeminen”.

HUOMIOI harjoittelupaikan kanssa palkkauksesta sopiessasi, että työnantaja ei voi laskuttaa harjoittelutukea vaikka se olisi sinulle myönnetykin, jos harjoittelusi on

a) palkaton tai
b) kuukausipalkkasi (brutto) on pienempi kuin KELA:n vuosittain vahvistama työssäoloehtoa kartuttava minimipalkka
(1189,00 €/kk vuonna 2018, ks. lisätietoja KELAn nettisivuilta) tai
c) harjoittelet EU-rahoitteisessa hankkeessa.

Jos menet palkattomaan harjoitteluun, lue opiskelijan vakuutusturvasta täältä.

Harjoittelu ulkomailla

Kaikkien alojen opiskelijat voivat saada harjoittelutukea ulkomailla suoritettavaa työharjoittelua varten. Tiedekunnan myöntämä harjoittelutuki voidaan maksaa apurahana. Apurahan saamisen edellytys on, että opiskelija ei saa muuta tukea (esim. Erasmus, CIMO jne..) eikä ole ollut aikaisemmin yliopiston tukemassa harjoittelussa. Harjoittelupaikan kanssa tehdään sijoitussopimus ja sen allekirjoittavat Itä-Suomen yliopiston puolesta laitoksen johtaja sekä kv-yhdyshenkilö. Lue lisätietoja myös kansainvälisen opiskelun sivuilta.

Lisätietoja kv-harjoittelukriteereistä

Harjoittelupaikan hakeminen

Pääsääntöisesti opiskelijan toivotaan etsivän itse harjoittelupaikkaa, sillä näin opiskelija saa jo käsityksen siitä millaista on hakeutua työmarkkinoille valmistumisen jälkeen. Harjoittelupaikka voi löytyä yrityksestä, valtionhallinnosta, kunnalta tai järjestöstä. Yliopistolle tulevat harjoittelupaikat löytyvät sivulta Työ- ja harjoittelupaikat sekä opinnäytetyötarjoukset. Yksiköillä voi olla myös omia harjoittelupaikkoja, joihin opiskelijat voivat hakea.

Työtehtävien tulee vastata opetussuunnitelmassa ilmoitettujen harjoittelun tavoitteita. Harjoittelupaikka tulee hyväksyttää oman yksikön harjoitteluyhdyshenkilöllä tai harjoitteluvastaavalla. Harjoittelusta kannattaa sopia mahdollisimman tarkkaan työnantajan kanssa ennen harjoittelun alkua ja tehdä työsopimus.

Harjoittelutuen hakeminen

Harjoittelutukea haetaan oman oppiaineen hakuohjeiden mukaisesti. Kannattaa selvittää oman oppiaineen käytännöt ja kriteerit hakemisen suhteen.

Käytettävät sopimukset 2018

Lisätietoja

Yliopiston tasolla työharjoitteluun liittyvää neuvonnasta ja tiedottamisesta vastaa urapalveluiden suunnittelija Outi Suorsa (outi.suorsa(at)uef.fi). Ensisijaisesti harjoitteluasioissa kannattaa kääntyä oman oppiaineen harjoitteluvastaavan puoleen, joka tuntee parhaiten harjottelutuen myöntämiseen ja harjoittelupaikkojen hyväksymiseen liittyvät käytännöt. Ulkomailla suoritettavaa harjoittelua koskevissa kysymyksissä voit kääntyä kansainvälisten opiskelijapalveluiden puoleen.