Unohtuiko ilmoittautuminen?

Takaisin opiskelijaksi eli uudelleenkirjoittautuminen

Tutkinto-opiskelija (perus- tai jatkotutkinto-opiskelija), joka ei ilmoittaudu yliopistoon ilmoittautumisaikana, poistetaan yliopiston kirjoilta. Takaisin kirjoille on haettava kirjallisesti lomakkeella, ja ilmoittautumisen yhteydessä on maksettava uudelleenkirjoittautumismaksu. Kirjoilta poistetaan myös sellainen poissaolevaksi ilmoittautuva ensimmäisen vuoden opiskelija, joka ei toimita poissaolon todentavia dokumentteja määräajassa.

Takaisin kirjoille pääseminen ei edellytä osallistumista opiskelijavalintaan.

HUOM! Uudelleenkirjoittautuminen ei koske ei-tutkintoon johtavaa koulutusta, kuten erikoislääkärikoulutusta tai erikoishammaslääkärikoulutusta tai yleislääketieteen erityiskoulutusta.

Uudelleenkirjoittautumislomake

Takaisin kirjoille on haettava kirjallisesti lomakkeella, jonka voi tulostaa verkosta tai noutaa opintopalveluista.

Uudelleenkirjoittautumismaksu

Uudelleenkirjoittautuvilta peritään 35 euron uudelleenkirjoittautumismaksu (suuruus on määrätty Opetusministeriön asetuksessa 1082/2009).

Tilitiedot uudelleenkirjoittautumismaksua varten löytyvät lomakkeelta tai voit pyytää ne opintopalveluista.

Ilmoittautuminen opintopalveluissa

Ilmoittautuminen tehdään opintopalveluissa. Jos ilmoittaudut henkilökohtaisesti, ota mukaan uudelleenkirjoittautumislomake täytettynä sekä tosite uudelleenkirjoittautumismaksusta (35 euroa) sekä mahdollisesta ylioppilaskunnan jäsenmaksusta.

Myös puhelimitse tai sähköpostitse ilmoittautuminen on mahdollista. Tällöin voit lähettää tositteet opintopalveluihin postitse tai sähköpostin liitetiedostona. Ensin kuitenkin kannattaa ottaa yhteyttä opintopalveluihin ja sopia menettelystä. Katso opintopalvelujen yhteystiedot.

Kenen täytyy uudelleenkirjoittautua?

On eri syitä, joiden takia opiskelija poistetaan yliopiston kirjoilta ja hän joutuu hakemaan uudelleen kirjoille. Myös uudelleenkirjoittautumisen menettelyn tavat vaihtelevat hieman riippuen siitä, mistä syystä opiskelija on poistettu yliopiston kirjoilta. Syitä ovat:

1) Myöhästynyt ilmoittautuminen

Jos opiskelija unohtaa ilmoittautua ilmoittautumisaikana (2.5.-15.9.) ja haluaa ilmoittautua läsnä- tai poissaolevaksi saman lukuvuoden aikana, täytetyn lomakkeen lisäksi opintopalveluihin on toimitettava tosite uudelleenkirjoittautumismaksusta ja mahdollisesta ylioppilaskunnan jäsenmaksusta.

2) Kun edellisestä ilmoittautumisesta on kulunut vuosi tai enemmän

Kun edellisestä ilmoittautumisesta on kulunut vuosi tai pidempi aika, täytetyn lomakkeen ja maksutositteiden (uudelleenkirjoittautumismaksu ja mahd. ylioppilaskunnan maksu) lisäksi opiskelijan tulee ottaa yhteyttä omaan oppiaineeseensa opintosuunnitelman tekoa varten. Katso hops-ohjaajien yhteystiedot.

3) Poissaolevaksi ilmoittautuva ensimmäisen vuoden opiskelija, joka ei toimita poissaolodokumentteja määräajassa

Yliopistolain mukaan ensimmäisen vuoden opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi yliopistoon  ainoastaan laissa säädetyistä syistä. Ensimmäisenä lukuvuonna poissaolevaksi ilmoittautuvan on toimitettava poissaolon todentavat dokumentit 30.9. mennessä (kevätlukukaudella opintonsa aloittavat 31.1. mennessä) opintopalveluihin, muuten opiskelija menettää opiskeluoikeutensa ja hänen on haettava uudelleen kirjoille lomakkeella ja maksettava uudelleenkirjoittautumismaksu.

 


Yliopistolain (43 §) mukaan opiskelija, joka ei ole ilmoittautunut yliopiston määräämällä tavalla, menettää opiskeluoikeutensa. Jos opiskelija haluaa myöhemmin jatkaa opintojaan, hänen on haettava yliopistolta oikeutta päästä uudelleen opiskelijaksi.