Tarkenna hakuasi

Hakutulokset: arvostelu

Opintosuoritusten arvostelu, lisäaika [uutinen]

Akateeminen rehtori on linjannut, että opettajakohtaiset poikkeusajaksi annetut päätäntävaltuudet koskevat myös tentti- ja muiden opintosuoritustulosten anto- ja tarkastusaikaa. Opettaja voi nyt omalla päätöksellään painavista/perusteluista syistä ja kohtuullisuus huomioiden poiketa opintojohtosäännön mukaisesta kolmesta viikosta sekä mahdollisesti myönnetystä yhdestä lisäviikosta, eli ottaa lisäaikaa tenttien ja opintosuoritusten tarkastamiseksi ja tulosten julkistamiseksi. Opiskelijoille tulee kuitenkin aina ilmoittaa asiasta sekä siitä, […]

Koulutuksen johtosääntö 1.1.2024 [sivu]

Yliopistolain (558/2009) 14 §:n nojalla yliopiston hallitus on 12.12.2023 hyväksynyt tämän koulutuksen johtosäännön, jota sovelletaan yliopiston toiminnassa sen lisäksi, mitä laeissa ja asetuksissa on säädetty sekä Itä-Suomen yliopiston johtosäännössä määrätty. I Yleistä 1 § Koulutuksen johtosäännön soveltamisala Tätä koulutuksen johtosääntöä sovelletaan Itä-Suomen yliopistossa suoritettaviin tutkintoihin ja niihin kuuluviin opintoihin sekä soveltuvin osin muihin koulutuksiin mukaan […]

Opintokokonaisuuksien arviointi ja lukitseminen [sivu]

Tutkintoasetuksen mukaan: Kun opiskelija on suorittanut kaikki opintokokonaisuuteen kuuluvat opinnot, hän voi pyytää kokonaisuuden arviointia ja lukitsemista. Kaikki opintokokonaisuudet arvioidaan ja lukitaan kuitenkin viimeistään tutkintoa haettaessa. Kokonaisuuden arvioi tiedekunnan määräämä vastuuhenkilö. Opiskelijan pyynnöstä arvioitu ja lukittu kokonaisuus voidaan purkaa. Alempien ja ylempien korkeakoulututkintojen opintokokonaisuudet Opintokokonaisuudet lukitaan pääsääntöisesti siten, että perusopinnot, aineopinnot ja syventävät opinnot muodostavat […]