Tarkenna hakuasi

Itä-Suomen yliopiston opiskelun ja opetuksen eettiset ohjeet päivitetty

Itä- Suomen yliopiston opiskelun ja opetuksen eettiset ohjeet on vahvistettu akateemisen rehtorin päätöksellä. Vahvistetut eettiset ohjeet sisältävät kolme asiakokonaisuutta: menettely vilppiepäilyssä, tenttitilanteiden etävalvonta ja yliopisto-opetuksen julkisuuden periaatteita etäopetuksessa. Lisäksi eettisiin ohjeisiin kuuluu myöhemmin vahvistettava ohjeistus opetuksen häiriötilanteisiin.

Menettely vilppiepäilyssä korvaa aiemmin (31.5.2015) annetun ohjeistuksen. Uudessa ohjeessa on pyritty selkeyttämään prosessin eri vaiheita ja täsmentämään ohjetta.

Tenttitilanteiden etävalvonta -ohje on uusi, ja se sisältää huomioon otettavia asioita tenttitilanteiden etävalvontaan liittyen opettajalle, tentin järjestäjälle sekä opiskelijalle.

Yliopisto-opetuksen julkisuuden periaatteita etäopetuksessa -ohje on uusi.

Vahvistetut eettiset ohjeet löytyvät Kamusta.

Lisätietoja: opintopalveluiden johtaja Miia Turtiainen, miia.turtiainen@uef.fi puh. 029 4455159

Selviytymisvinkit etäarkeen -webinaarisarja opiskelijoille

Nappaa selviytymisvinkit etäarkeen YTHS:n webinaarisarjasta! 

Lisätiedot ja zoom-linkki  YTHS:n verkkosivulta.

———————

Webinaarit kolmena perättäisenä tiistaina alkaen 2.2.2021:

Tiistaina 2.2.2021 klo 11.30–12.00 Arkirytmi eli rytmiä etäarkeen rutiinien avulla, terveydenhoitaja Jonna Kekäläinen, YTHS
Tiistaina 9.2.2021 klo 11.30–12.00​ Sosiaaliset suhteet ja yksinäisyys, psykologi Priska Pennanen, YTHS​
Tiistaina 16.2.2021 klo 11.30–12.00​ Itsensä johtaminen ja motivaatio, opintopsykologi Ray Ohtonen, Vaasan yliopisto

Laita heti webinaarisarja kalenteriisi – esim. lounaan äärellä on helppo ottaa haltuun etäarjen selviytymisvinkit itsesi parhaaksi!

Itä-Suomen yliopiston kuntosalit suljetaan toistaiseksi koronavirustilanteen takia

Itä-Suomen yliopiston kuntosalit sekä Joensuussa että Kuopiossa suljetaan 28.1.2021 alkaen toistaiseksi koronavirustilanteen takia. Sulku koskee myös normaalikoulujen tiloissa olevia kuntosaleja.
Kuntosalien uudelleen avaamista tarkastellaan alueellisen koronavirustilanteen parantuessa.

Korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu maksamatta 100 000 opiskelijalta / 100,000 students have yet to pay the student healthcare fee

Korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu maksamatta 100 000 opiskelijalta

Korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksun eräpäivä on 31.1.2021. Jos opiskelija ei maksa maksua siihen mennessä, maksuun lisätään automaattisesti 5 euron viivästymismaksu.
Maksuvelvollisia ovat korkeakoulututkintoa suorittavat opiskelijat, jotka ovat ilmoittautuneet läsnä olevaksi. Maksun eräpäivä on 31.1.2021 niillä opiskelijoilla, jotka ilmoittautuvat läsnä olevaksi kevätlukukaudelle viimeistään 31.1.2021. Jos opiskelija ei maksa maksua siihen mennessä, maksuun lisätään automaattisesti 5 euron viivästymismaksu.

Korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu on 35,80 euroa lukukaudessa vuonna 2021. Terveydenhoitomaksun voi maksaa Kelan asiointipalvelussa tai tilisiirtona. Kelan verkkosivuilla on ohjeet, miten terveydenhoitomaksu maksetaan.
Kela on lähettänyt 14.1.2021. postitse terveydenhoitomaksusta infokirjeen opiskelijoille, jotka ovat Kelan saamien tietojen mukaan ilmoittautuneet läsnä olevaksi kevätlukukaudelle 2021. Nyt kirje näkyy opiskelijalle myös Kelan asiointipalvelussa.
Opiskelija ei ole välttämättä saanut kirjettä, jos hän on ilmoittautunut läsnä olevaksi vasta tammikuussa. Infokirje on myös voinut lähteä opiskelijalle, joka ei ole maksuvelvollinen. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi opiskelijalla, joka on valmistunut syyslukukaudella 2020, mutta jonka valmistumisesta Kela ei ole saanut tietoa ennen kirjeen lähettämistä.
Korkeakouluopiskelija on voinut maksaa terveydenhoitomaksun 30.11.2020 alkaen Kelan asiointipalvelussa tai tilisiirtona. Tähän mennessä maksuja on tullut noin 156 000 opiskelijalta.

Lue lisää
Korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu
Näin maksat korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksun
Usein kysyttyä terveydenhoitomaksusta

100,000 students have yet to pay the student healthcare fee

The due date for payments of the healthcare fee for higher education students is 31 January 2021. Students who fail to pay the fee by the due date are automatically charged a EUR 5 late fee.
The fee is payable by a higher education degree students who have registered as attending. The 31 January 2021 due date applies to students who register as attending for the spring term by 31 January 2021. Students who fail to pay the fee by the due date are automatically charged a EUR 5 late fee.

In 2021, the student healthcare fee in higher education is EUR 35.80 per term. It can be paid via Kela’s e-service or as a bank transfer. Instructions for paying the healthcare fee are available on Kela’s website.
On 14 January 2021, Kela sent a letter with information about the healthcare fee to students confirmed to have registered as attending for the spring term 2021. The letter can now also be accessed via Kela’s e-service.
Students who registered as attending this January may not have received the letter. Also, in some cases, the letter may have gone out to students who are not liable for the fee. This can include students who graduated in autumn term 2020, but whose graduation was not notified to Kela before the letter was sent.
Students have been able to pay the fee since 30 November 2020 either through their bank or on Kela’s e-service. A total of 156 000 students have to date paid the fee.
Learn more
Student healthcare fee in higher education
How to pay the student healthcare fee in higher education
FAQ about the student healthcare fee

Itä-Suomen yliopiston uraohjaajien ajanvaraus JobTeaserissa

Kaipaatko tukea opinto- ja urasuunnitteluun liittyvään päätöksentekoon, vaihtoehtoisten opiskelu- ja työmahdollisuuksien arviointiin tai tavoitteiden asettamiseen? Haluaisitko palautetta CV:stä tai työhakemuksesta? Voit varata ajan uraohjaukseen (60 min.) tai työnhakuneuvontaan (30 min.) JobTeaser-portaalista kohdasta Tapaamiset. UEF:n uraohjaajien työnhakuneuvonta ja uraohjaus on suunnattu Itä-Suomen yliopiston perustutkinto-opiskelijoille ja vastavalmistuneille.

Huom! Kun luot palveluun profiilin, valitse koulutusala Opiskelijat ja valmistuneet/Students and alumni, niin näet myös suomalaiset harjoittelu-, työ- ja opinnäytetyöpaikkailmoitukset.
Valitse koulutusalaksi Opiskelijat ja alumnit

Ohjeet JobTeaserin käyttöön ja linkki palveluun:
Jobteaser Logo Vilkkuva

Osallistu yliopistojen hallinnollisen autonomian selvitystyöhön – kysely avoinna 7.2.2021 saakka

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti 25.6.2020 ryhmän, jonka tehtävänä on laatia selvitys yliopistojen hallinnollisen autonomian tilasta ja sen suhteesta perustuslain vaatimuksiin. Asettamispäätöksen mukaan arvioinnissa tulee ottaa huomioon myös kolmikantainen yliopistodemokratia. Lisäksi selvitysryhmän tulee arvioida olisiko yliopistolakia tarpeen täsmentää säätiöyliopistojen yhteisen monijäsenisen hallintoelimen puheenjohtajan valinnan osalta. Erillisenä tehtävänä on arvioida ylioppilaskunnan automaatiojäsenyyden perusteita perustuslain näkökulmasta.
Yliopistojen autonomia -selvitysryhmä haluaa kuulla yhteisön ääntä mahdollisimman laajasti. Toivomme, että annatte tässä kyselyssä näkemyksenne hallinnolliseen autonomiaan liittyvistä kysymyksistä. Kysely on avoinna 7.2.2021 saakka.
Kiitokset osallistumisestanne!
Yliopistojen hallinnollisen autonomian selvitystyökyselyyn pääset tästä linkistä.

Yliopistot valmistautuvat järjestämään valintakokeet kampuksilla

Yliopistot valmistautuvat järjestämään valintakokeet kampuksilla
Hakijat saavat 16.3. mennessä tiedon siitä, miten valintakokeet toteutetaan.

Yliopistot ovat jatkaneet vuoden 2021 opiskelijavalintojen valmistelua ottaen huomioon vallitsevan koronavirustilanteen. Tavoitteena on, että kevään ja kesän valintakokeet järjestetään kampuksilla tai muissa fyysisissä tiloissa. Kokeet ovat valvottuja, ja niissä noudatetaan tarkkoja turvajärjestelyjä.

Yliopistot ovat myös linjanneet, että valintaperusteisiin ei tehdä muutoksia. Tämä tarkoittaa sitä, että todistuksilla ja kokeilla valittavien opiskelijoiden kiintiöt säilyvät koronatilanteen kehityksestä riippumatta ennallaan.

Vaikka kokeet pyritään järjestämään kampuksilla ja muissa fyysisissä tiloissa, yliopistot varautuvat myös siihen, että koronatilanne pahenisi oleellisesti ja viranomaismääräykset estäisivät fyysistä läsnäoloa vaativien koetilaisuuksien järjestämisen.

Hakijat saavat tiedon kokeiden toteutustavoista ennen hakuajan alkamista, viimeistään 16.3.2021.

– Hakijat voivat olla levollisin mielin ja luottaa siihen, että heille kerrotaan viimeistään maaliskuun puolivälissä kaikki hakuprosessin kannalta oleelliset tiedot: miten opiskelijat valitaan eri kohteisiin ja miten pandemiatilanne mahdollisesti vaikuttaa valintakokeiden järjestämiseen. Valmistelussa otetaan huomioon tarkasti opiskelijavalintojen turvallisuus ja hakijoiden oikeusturva, toteaa Unifin opetusvararehtorien puheenjohtaja Petri Suomala.

Lisätietoja:
Petri Suomala
Opetusvararehtorikokousten puheenjohtaja
Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry
puhelin +358 40 591 8044

Itä-Suomen yliopisto keskeyttää vaihto-opiskelijoiden vastaanottamisen kevään ajaksi

Itä-Suomen yliopisto on päättänyt keskeyttää vaihto-opiskelijoiden vastaanottamisen ulkomailta kevään ajaksi koronavirustilanteen vuoksi. Keskeytys jatkuu 31. heinäkuuta 2021 saakka.

Vaihto-opiskelijoiden vastaanottaminen oli keskeytyksissä Itä-Suomen yliopistossa myös viime syyslukukauden, mutta vaihto-opiskelijoiden saapumiseen valmistauduttiin kevätkaudeksi. Alkuvuoden aikana yliopiston kampuksille on saapunut noin 160 kansainvälistä opiskelijaa eri puolilta maailmaa.

– Koronapandemian kiihtymisen riskien nyt kasvaessa rajoitamme kansainvälistä liikkuvuutta, joka ei ole yliopiston toiminnalle välttämätöntä. Pyrimme osaltamme näin rajoittamaan erityisesti uusien virusmuunnosten leviämisen riskiä sekä suojelemaan opiskelijoidemme ja henkilökuntamme terveyttä ja turvallisuutta, akateeminen rehtori Tapio Määttä perustelee.

Vaihto-opiskelijoiden vastaanottamisen keskeytys koskettaa noin 30 vaihto-opiskelijaa, jotka olivat saapumassa kevääksi Kuopion ja Joensuun kampuksille. Yliopisto on yhteydessä suoraan henkilöihin, joihin keskeytys vaikuttaa.

Lisätietoja:
Tapio Määttä, akateeminen rehtori, sähköposti tapio.maatta@uef.fi, puhelin 050 575 1589

Viikon starttivartit maanantaisin kevätlukukaudella 2021

Tuntuvatko maanantait joskus nihkeältä? Kaipaisitko vertaistukea ja kannustusta viikon aloittamiseen?

Kevään ajan maanantaisin klo 12 keräännytään StarttiVartti-zoomiin opiskeluun liittyvän aiheen äärelle ja käynnistetään yhdessä viikon suunnittelua. Vetäjänä opintopsykologit Katri ja Mari, mahdollisesti vierailijoita toisinaan mukana. Ei ilmoittautumisia ja voit osallistua myös pelkästään kuunnellen.

Zoom- linkki ja viikon teema ilmoitetaan sivulla (vaatii kirjautumisen UEF tunnuksilla).