Tarkenna hakuasi

Kirjasto muistuttaa: henkilökohtaiset tavarat ja tietokonealueen pelisäännöt

Muistutamme kirjaston käyttösääntöjen noudattamisesta käyttäessäsi tilojamme. Huomaathan, että kohtelemme kirjastoon jääneitä tavaroita löytötavaroina. Yliopistossa löytötavaroista vastaavat tilapalvelumestarit.

Suosittelemme, että käyttäessäsi kirjaston 24/7-tiloja otat tavarasi mukaan poistuessasi tiloista kirjaston sulkeutuessa. Mikäli jätät kirjastoon tavaroitasi, jätämme ne paikoilleen aamuun asti.

Tietokoneille on runsaasti käyttöä, joten huomioithan muut käyttäjät. Mikäli yliopiston konetta ei käytetä 15 minuuttiin, on kone vapaasti toisten asiakkaiden käytettävissä. On tärkeää, että huolehdit tietoturvastasi kirjautumalla ulos koneelta poistuessasi.

Huomioithan, että ohjelmien asennus yliopiston laitteille on ehdottomasti kiellettyä. Yliopisto ei vastaa tiloissaan olevien laitteiden tai ohjelmistojen toiminnallisesta häiriöstä tai haittaohjelmien käyttäjälle aiheuttamasta vahingosta. Kirjaston asiakkaana olet velvollinen noudattamaan yliopiston tietoturvaohjeita ja -sääntöjä.

Kiitos, kun huolehdit osaltasi, että kirjasto on viihtyisä työskentelytila meille kaikille.

Seuraava UEF-tietotori pidetään 8.5.2024

Tervetuloa UEF-tietotorille keskiviikkona 8.5. klo 10.00 alkaen. Tietotorin aiheita ovat vuoden 2023 tilinpäätös ja talouden tulevaisuuden näkymät sekä muita ajankohtaisia asioita. Tilaisuudessa ovat mukana rehtorit, hallintojohtaja sekä talous- ja rahoitusjohtaja.

Tietotoria pääset kirjautuneena seuraamaan tästä linkistä Heimossa.

Voit esittää kysymyksiä ja kommentteja ennakkoon tai tilaisuuden aikana Tietotorin Viva Engage-yhteisössä. Tietotorin tallenne julkaistaan tilaisuuden jälkeen Viva Engagessa.

Kirjasto laskuttaa myöhästymis- ja varausmaksuja huhtikuun alkupuolella

Laskutamme myöhästymis- ja varausmaksuja huhtikuun alkupuolella. Lähetämme laskut sähköpostitse. Hoitamalla maksusi ennen sitä vältyt laskutukselta. Verkkomaksaminen UEF-Primossa on nopea tapa hoitaa maksut. Se on mahdollista, jos maksuja on kertynyt vähintään yksi euro. Voit maksaa maksut myös asioimalla Joensuun tai Kuopion kampuskirjastoissa, joissa maksuvälineenä käy maksukortti. KYSin tieteellisessä kirjastossa ei ole kassapalvelua.

Lisätietoja: kirjasto@uef.fi

Lyhyitä katkoja yliopistokampusten verkkoyhteyksissä 11.4.2024 18.00-00.00

Digipalvelut suorittaa kyseisenä ajankohtana verkon aktiivilaitteiden ohjelmistopäivityksiä. Päivityksistä johtuen kampusten verkkoliikenteessä voi ilmetä useita lyhyitä katkoja huoltoikkunan aikana.

Jos havaitsette ongelmia verkkoyhteyksissä huoltokatkon jälkeen, olkaa ystävällisesti yhteydessä IT Servicedeskiin (servicedesk@uef.fi / 029 445 8880).

Digipalvelut pahoittelevat huollosta aiheutuvaa vaivaa.

UEF-opiskelija! Sinustako uusi UEF-lähettiläs tai UEF-sisällöntuottaja? Hae 7.4.2024 mennessä.

Jokaisesta tiedekunnasta valitaan kolme lähettilästä, eli yhteensä 12 opiskelijaa. Lähettiläiden lisäksi haussa on myös UEF-sisällöntuottajan pesti, johon kuuluu erityisesti hakija- ja opiskelijaviestinnän video- ja podcast-sisältöjen tuottaminen. Työt alkavat syyskuussa koulutusjakson jälkeen.

Lähettilästoimintaan tarvitaan itsenäinen ja aloitteellinen ote hommaan sekä oman toiminnan ohjauksen taidot. Kaivataan kaikenlaisia persoonia kattavasti yliopistomme eri aloilta – yleisesti eduksi ovat hyvä ja avoin asenne. Hakuaika on 25.3.–7.4.2024 ja hakuilmoitukset löydät verkosta osoitteesta uef.fi/avoimet-tyopaikat.

IT Servicedeskin pääsiäisen 2024 aukioloajat

Joensuun ja Kuopion IT Servicedeskin palvelupisteet ovat avoinna torstaina 28.3. klo 10.00–13.00 ja puhelinpalvelu 28.3.2024 8.00 -14.00 ja chat 9.00-14.00.

Palvelut ovat suljettuina perjantaista maanantaihin 29.3.2024–1.4.2024.

Palvelupyyntöjä voi jättää pääsiäisen aikaan asiointi.uef.fi ja servicedesk@uef.fi kautta.

Toivotamme aurinkoista pääsiäistä!
IT Servicedesk

Kirjaston pääsiäisen aukioloajat 

Joensuun ja Kuopion kampuskirjastot ovat avoinna torstaina 28.3. klo 8–13 (asiakaspalvelu klo 10–13) ja suljettuina perjantaista maanantaihin 29.3.–1.4.

Kirjastojen 24/7-itseopiskelutilat ovat avoinna normaalisti.

KYSin tieteellinen kirjasto on avoinna torstaina 28.3. klo 10–13 ja suljettu maanantaina 1.4.

Apurahakuulutus: Ida Kokkosen ja Walter William Hill’in rahaston apuraha

Apuraha on suuruudeltaan 300 euroa kuukaudessa ja se myönnetään lukuvuoden ajalle (1.9.-31.5., yhteensä 9 kk). Apurahoja jaetaan lukuvuodelle 2024-2025 yhteensä 25 opiskelijalle ensimmäisen ylemmän korkeakoulututkinnon tai sellaisen alemman tutkinnon suorittamiseen, jonka suorittaneella ei ole oikeutta suorittaa ylempää korkeakoulututkintoa. Apuraha on tarkoitettu mahdollistamaan kokopäiväinen opiskelu, jotta apurahan saajan ei tarvitsisi käydä ansiotyössä apurahakauden aikana. Lahjoittajan tahdon mukaisesti apurahan saaneen opiskelijan toivotaan valmistumisen jälkeen muistavan rahastoa lahjoituksen muodossa, jotta rahaston jatko tulevaisuudessakin on turvattu.

Lahjoituksen ehtojen mukaisesti apuraha on tarkoitettu ensisijaisesti Pohjois-Savon maakunnan ja toissijaisesti Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella syntyneille ja asuville, vähävaraisille, Itä-Suomen yliopiston opiskelijoille. Mikäli em. hakijoita ei ole riittävästi, apuraha voidaan myös myöntää muualla Suomessa syntyneille ja asuville Itä-Suomen yliopiston opiskelijoille. Ainoastaan Suomen kansalaiset ja maassa vakinaisesti asuvat voivat hakea apurahaa. Apuraha on tarkoitettu opintojen loppuun saattamiseen, joten tutkinnosta saa enintään puuttua yhden lukuvuoden (enintään 60 op) verran opintoja. Apurahaa ei voi käyttää vaihto-opiskeluun. Lahjoittajat ovat toivoneet myös, että apurahaa myönnettäessä otettaisiin huomioon hakijan opintomenestys sekä yhteiskunnallinen aktiivisuus, kuten esimerkiksi osallistuminen opiskelijajärjestöjen toimintaan.

Mikäli kriteerit täyttäviä ja samantasoisia hakijoita on enemmän kuin tarjolla olevia apurahoja, apurahan saajat arvotaan. Apurahan saaja on velvollinen toimittamaan selvityksen opinnoistaan apurahakauden jälkeen (31.7.mennessä).

Apurahan myöntämisen kriteerit tiivistetysti:

 • hakijan on oltava vähävarainen Itä-Suomen yliopiston opiskelija
 • tutkinnosta saa puuttua enintään 60 opintopistettä
 • hakijan tulee olla Suomen kansalainen ja Suomessa vakituisesti asuva
 • etusijalle asetetaan Pohjois-Savosta kotoisin olevat ja tällä hetkellä asuvat hakijat, seuraavaksi huomioidaan Varsinais-Suomesta tai Satakunnan alueelta kotoisin olevat ja tällä hetkellä asuvat hakijat. Mikäli edellä mainituilta paikkakunnilta ei ole riittävästi kriteerit täyttäviä hakijoita, apuraha voidaan myöntää muualta Suomesta kotoisin oleville tai muualla Suomessa asuville hakijoille
 • apuraha myönnetään ensimmäisen ylemmän korkeakoulututkinnon tai sellaisen alemman korkeakoulututkinnon, jonka suorittaneella ei ole oikeutta suorittaa ylempää korkeakoulututkintoa, loppuunsaattamiseen
  • päättyviä alempia ja ylempiä tutkintoja ovat: farmaseutin tutkinto, varhaiskasvatuksen opettajan tutkinto, maisterin tutkinto, proviisorin tutkinto, hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinto ja lääketieteen lisensiaatin tutkinto
  • apurahaa ei voi saada vaihto-opiskeluun
 • apurahaa myönnettäessä huomioidaan hakijan opintomenestys sekä yhteiskunnallinen aktiivisuus
 • mikäli kriteerit täyttäviä ja tasavertaisia hakijoita on enemmän kuin 25, apurahan saajat arvotaan

Hakeminen

Henkilötietojen keräämisessä noudatetaan Itä-Suomen yliopiston tietosuojaohjeita.
Hakijoille ilmoitetaan apurahapäätöksestä henkilökohtaisesti viimeistään kesäkuussa 2024.

Lisätietoja antaa:
Outi Suorsa
Ida Kokkosen ja Walter William Hill’in rahaston toimikunnan sihteeri
Koulutuspalvelut
Joensuun kampus
puh. 050 375 2155
sähköposti: outi.suorsa (at)uef.fi