Hakutulokset: isyy

Kansainvälisyys Yammerissa

(Ryhmän nimi: ryhmän sisältö) UEF opiskelijat/UEF students: tiedotteet opiskelijoita koskevista kv-asioista, esim. lähtevien vaihto-opiskelijoiden hakukierroksista International Students: kv-opiskelijoiden vapaamuotoista keskustelua sekä ajankohtaisia kv-opiskelijoita koskevia tiedotteita Kansainvälistymismahdollisuuksia opiskelijoille // Internationalisation offers for students: Kansainvälisiä harjoittelupaikkoja, kursseja ja muita mahdollisuuksia Kv-keittiö: tarjolla aineksia kansainvälistymisen kehittämiseksi ja mukaan toivotaan paljon kokkeja: vapaamuotoista keskustelua ja ideointia Tohtorinkoulutus/Doctoral education: tietoa […]

Ylioppilaskunta ISYY ja ainejärjestöt

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta (ISYY) on opiskelijan etu- ja palvelujärjestö, jonka jäseniä ovat kaikki UEFin perustutkinto-opiskelijat alasta ja kampuksesta riippumatta, sekä vapaaehtoisesti jatko- ja ulkomaalaiset vaihto-opiskelijat. Tarjoamme sinulle aktiivisen opiskelijayhteisön, edunvalvontaa, vapaa-ajan toimintaa, vaikutusmahdollisuuksia sekä neuvoa ja tukea opiskelijan arjessa. Myös ISYYn häirintäyhdyshenkilöt auttavat sinua, jos kohtaat epäasiallista käytöstä tai häirintää yliopistolla.  ISYY perusinfoa (Google docs), katso esimerkiksi kuinka voit tilata itsellesi opiskelijakortin. WhatISYY-esittelyvideo […]

Mitä tehdä vapaa-ajalla?

Tutustu Joensuun ja Kuopion alueen monipuoliseen liikunta- ja vapaa-aikatarjontaan SYKETTÄ -korkeakoululiikunta Ylioppilaskunnan kerhot Vapaa-ajan viettomahdollisuudet ja harrastustoiminta Itä-Suomen yliopistossa (mm. aine- ja kampusjärjestöt, kerhot, kuorot jne.)        

Opinnäytetyöt ja kypsyysnäytteet

Opinnäytetyö on tutkintoon liittyvä laajempi tieteellinen tutkimus, johon liitty kypsyysnäyte. Kypsyysnäyte laaditaan tutkielman jälkeen samasta aiheesta. Kypsyysnäytteen tarkoitus on osoittaa opiskelijan perehtyneisyys opinnäytetyön alaan sekä osoittaa äidinkielen taitoa. Kandidaatin tutkielma Alempaa korkeakoulututkintoa varten opiskelijan on laadittava pääaineensa aineopintoihin kuuluva kandidaatintutkielma. Opiskelija tekee tutkielman itsenäisesti. Kandidaatintutkielman kieli on suomi. Kuitenkin, opiskelija voi erityisestä syystä kirjoittaa kandidaatintutkielman englanniksi […]

Miten löydän kampukselle ja liikkuminen kampuksella?

Tervetuloa UEFiin – kahden opiskelijaläheisen kampuksen yliopistoon! Joensuun kampus sijaitsee keskustan ja ulkoilualueiden välitömässä läheisyydessä. Joensuu on nuorekas, elinvoimainen, lämminhenkinen ja paljon tapahtumia tarjoava opiskelijakaupunki. Tutustu Joensuun kaupunkiin tästä. Kuopion kampus sijaitsee järven rannalla, hyvien liikenneyhteyksien varrella, ja opiskelijalle tärkeät palvelut ovat lähellä. Kuopio on elinvoimainen kaupunki, jota ympäröi kaunis luonto. Tutustu tässä Kuopion kaupungin […]

SORA

Opiskeluun soveltumattomuuteen ratkaisuja (SORA) SORA-lainsäädäntö (opiskeluun soveltumattomuuteen ratkaisuja) koskee erityisesti Opiskelijaksi ottamisen edellytyksiä Opiskeluoikeuden peruuttamista tilanteissa, joissa se on turvallisuusnäkökohtien vuoksi perusteltua Huumausainetestausta, josta säädetään ko. koulutusta koskevissa laeissa yksityisyyden suojasta työelämässä annettua lakia vastaavasti SORA-säännökset ja määräykset käsittelevät opiskeluun soveltumattomuuteen liittyviä ratkaisuja. SORA-säännökset ovat lainsäädäntökokonaisuus, johon kuuluvat seuraavat lait: laki ammatillisesta koulutuksesta (630/1998), laki ammatillisesta […]

Opiskeluhyvinvointityö UEFissa

Kuinka yliopistossamme voidaan edistää opiskelijoiden ja opiskeluyhteisön hyvinvointia? Mitä tarkoitetaan opiskeluhyvinvointityöllä? Kenelle kuuluu vastuu yliopistoyhteisön hyvinvoinnista? Millaista ohjausta ja tukea opiskelijoille tarjotaan Itä-Suomen yliopistossa? Opiskeluhyvinvointityön tavoitteena on edistää opiskelijan terveyttä ja opiskelukykyä sekä opiskeluyhteisöjen hyvinvointia ja ehkäistä syrjäytymistä. Toisaalta tavoitteena on sekä yhteisöllisen että yksilöllisen tuen avulla luoda terve ja turvallinen oppimis- ja opiskeluympäristö sekä […]

Tietosuoja ja henkilötietojen käsittely Itä-Suomen yliopistossa

Tietosuojalla tarkoitetaan henkilötietojen käsittelyä koskevien säädösten huomioon ottamista yliopiston toiminnassa. Tarkoituksena ei ole tiedon suojaaminen, vaan ohjaaminen hyviin käytäntöihin ja yksityisyyden suojan turvaaminen henkilötietojen käsittelyssä. EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (2016/679, GDPR=General Data Protection Regulation) sovelletaan henkilötietojen käsittelyyn 25.5.2018 lähtien. Sen myötä käsittelysäännöt tarkentuvat ja yhdenmukaistuvat EU-jäsenmaissa. Tietosuoja-asetuksen vaatimukset on huomioitava kaikessa henkilötietojen käsittelyssä; prosesseissa, tietojärjestelmissä ja hankinnoissa. […]

Henkilökohtainen kulkutunniste sähköiseen tenttitilaan

Mikä kulkutunniste? Kulkutunniste on sähköinen avain, jonka voit lunastaa päästäksesi sähköisiin tenttitiloihin. Kulkutunniste on henkilökohtainen, eikä sitä saa antaa muiden haltuun. Muistathan kulkutunnistetta käyttäessäsi, että et saa avata ovea tuntemattomalle henkilölle, etkä päästää tuntematonta henkilöä samassa oven avauksessa kulkutunnistetta käyttäessäsi. Kulkutunnisteen haltija rekisteröityy seurantatiedostoon joka kerran tunnistetta käyttäessään. Miksi kulkutunniste? Henkilökohtaisella kulkutunnisteella menosi sähköiseen tenttiin sujuvoituu ja pystyt […]

Tohtoriopiskelijan ilmoittautuminen

Kun sinulle myönnetään opinto-oikeus jatko-opintoihin (lisensiaatin tai tohtorin tutkinnon suoritusoikeus), saat päätöksen mukana ohjeen ilmoittautumisesta ja opiskelupaikan vastaanottamisesta. Ilmoittautuminen tehdään palauttamalla ilmoittautumislomake opintopalveluihin joko henkilökohtaisesti tai postitse. Tulosta  ilmoittautumislomake (pdf) Ylioppilaskunnan jäsenyys ja jäsenmaksut Ylioppilaskunnan jäsenmaksu on vapaaehtoinen jatkotutkintoa eli lisensiaatin tai tohtorin tutkintoa suorittaville opiskelijoille. Jäsenmaksun suuruus koko lukuvuodelta on 56 euroa, pelkästään syys- tai kevätlukukaudelta 30,5 euroa. Uudet jatko-opiskelijat saavat […]