Search Results: opinnaytetyo

Opinnäytteet [Student Book Search Tag]

Kaikkiin tutkintoihin sisältyy opintojen loppuvaiheessa ohjattu kirjallinen tutkielma, jota kutsutaan opinnäytteeksi. Itä-Suomen yliopistossa opinnäytteitä ovat: kandidaatin tutkielma, farmasian alalla lopputyö (alempi korkeakoulututkinto) pro gradu –tutkielma (gradu), lääketieteessä ja hammaslääketieteessä syventävien… Continue Reading Opinnäytteet

Terveystieteiden tiedekunta: Hammaslääketieteen opinto-opas 2019-2020 [Student Book Search Tag]

…alojen opiskelijoille on laadittu omat kirjoitusohjeet, joihin liittyy kaksi mallitutkielmaa – http://www.uef.fi/fi/kielikeskus/kirjoitusohjeet ) • Kirjasto Ohjeet sähköisestä tarkastusprosessista löytyvät henkilökunnalle HEIMOsta: https://studentuef.sharepoint.com/sites/heimo_fi/palvelut/opinnaytetyon-tarkastusprosessi/Sivut/etusivu.aspx ja opiskelijalle KAMUsta: https://kamu.uef.fi/student-book/opinnaytetyon-tarkastus/ Ohjeet PDF/A-tiedoston luomiseksi: https://www.uef.fi/web/kirjasto/tutkimuksen-tuki/pro-gradut/pdf-a-tiedoston-luominen… Continue Reading Terveystieteiden tiedekunta: Hammaslääketieteen opinto-opas 2019-2020

UEF Lääketiede opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…nen Tiedosto nimetään opiskelijan nimen ja vuosiluvun mukaan (Sukunimi Etunimi20XX). Tarkemmat opinnäytetyön ohjeet löytyvät alla olevasta prosessikaaviosta ja hammas- lääketieteen ja lääketieteen verkkosivuilta. http://www.uef.fi/opiskelu/lait http://www.uef.fi/laake/syventavien-opintojen-opinnayte http://www.uef.fi/laake/syventavien-opintojen-opinnayte http://www.uef.fi/fi/kielikeskus/kirjoitusohjeet https://studentuef.sharepoint.com/sites/heimo_fi/palvelut/opinnaytetyon-tarkastusprosessi/Sivut/etusivu.aspx https://studentuef.sharepoint.com/sites/heimo_fi/palvelut/opinnaytetyon-tarkastusprosessi/Sivut/etusivu.aspx https://kamu.uef.fi/student-book/opinnaytetyon-tarkastus/… Continue Reading UEF Lääketiede opinto-opas 2018-2019

Hammaslääketieteen opinto-opas [pdf]

…neta, eikä 15.6.-15.8. vä- listä aikaa.  Lausunto ja arvosanaesi- tys toimitetaan virkaili- jalle sähköpostitse (LLopinnayte@uef.fi) pdf- tiedostona. https://www.uef.fi/opiskelu/sahkoinen-plagiaatintunnistus https://www.uef.fi/opiskelu/sahkoinen-plagiaatintunnistus https://www.uef.fi/opiskelu/sahkoinen-plagiaatintunnistus https://studentuef.sharepoint.com/sites/heimo_fi/palvelut/opinnaytetyon-tarkastusprosessi/Sivut/etusivu.aspx https://studentuef.sharepoint.com/sites/heimo_fi/palvelut/opinnaytetyon-tarkastusprosessi/Sivut/etusivu.aspx https://studentuef.sharepoint.com/sites/heimo_fi/palvelut/opinnaytetyon-tarkastusprosessi/Sivut/etusivu.aspx https://kamu.uef.fi/student-book/opinnaytetyon-tarkastus/ https://kamu.uef.fi/student-book/opinnaytetyon-tarkastus/ Terveystieteiden tiedekunta // UEF… Continue Reading Hammaslääketieteen opinto-opas

Syventävien opintojen opinnäytetyön yleinen ohje [pdf]

…henkilökunnalle HEIMOsta: https://studentuef.sharepoint.com/sites/heimo_fi/palvelut/opinnaytetyon- tarkastusprosessi/Sivut/etusivu.aspx ja opiskelijalle KAMUsta: https://kamu.uef.fi/student-book/opinnaytetyon-tarkastus/ Ohjeet PDF/A-tiedoston luomiseksi: https://www.uef.fi/web/kirjasto/tutkimuksen-tuki/pro-gradut/pdf-a-tiedoston-luominen Tiedosto nimetään opiskelijan nimen ja vuosiluvun mukaan (Sukunimi Etunimi20XX). Tarkemmat opinnäytetyön ohjeet löytyvät alla olevasta prosessikaaviosta. http://www.uef.fi/fi/kielikeskus/kirjoitusohjeet https://studentuef.sharepoint.com/sites/heimo_fi/palvelut/opinnaytetyon-tarkastusprosessi/Sivut/etusivu.aspx… Continue Reading Syventävien opintojen opinnäytetyön yleinen ohje

Opinnäytetyöprosessin ohjeet [pdf]

Opinnäytetyöprosessin ohjeet Ohje opiskelijalle Syventävien opintojen opinnäytetyön (opinnäytetyö) vaiheet Ohjaajat Ota yhteys oppiaineeseen (oppiaineen vastuuhenkilö, HOPS-ohjaaja, opettaja ym.): keskustele tutkimusaiheesta ja mahdollisista ohjaajista. Opinnäytetyön aiheen kartoittaminen Opinnäytetyön aiheen/idean voi… Continue Reading Opinnäytetyöprosessin ohjeet