Hakutulokset: opinnaytetyo

Tutkielmat ja kypsyysnäytteet [sivu]

Opinnäytetyö on tutkintoon liittyvä laajempi tieteellinen tutkimus, johon liittyy kypsyysnäyte. Kypsyysnäyte laaditaan tutkielman jälkeen samasta aiheesta. Kypsyysnäytteen tarkoitus on osoittaa opiskelijan perehtyneisyys opinnäytetyön alaan sekä osoittaa äidinkielen taitoa….

Opinnäytteet [sivu]

Kaikkiin tutkintoihin sisältyy opintojen loppuvaiheessa ohjattu kirjallinen tutkielma, jota kutsutaan opinnäytteeksi. Itä-Suomen yliopistossa opinnäytteitä ovat: kandidaatin tutkielma, farmasian alalla lopputyö (alempi korkeakoulututkinto) pro gradu –tutkielma (gradu), lääketieteessä ja…

Opinnäytetyön tarkastus [sivu]

Opiskelijan ohje syventävien opintojen opinnäytetyön (pro gradu -tutkielman) toimittaminen tarkastettavaksi Klikkaa sivun alla olevia otsikoita ja saat tarkemmat ohjeet esiin. Syventävien opintojen opinnäytetyön / Pro Gradu -tutkielman koko…

UEF Lääketiede opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…nen Tiedosto nimetään opiskelijan nimen ja vuosiluvun mukaan (Sukunimi Etunimi20XX). Tarkemmat opinnäytetyön ohjeet löytyvät alla olevasta prosessikaaviosta ja hammas- lääketieteen ja lääketieteen verkkosivuilta. http://www.uef.fi/opiskelu/lait http://www.uef.fi/laake/syventavien-opintojen-opinnayte http://www.uef.fi/laake/syventavien-opintojen-opinnayte http://www.uef.fi/fi/kielikeskus/kirjoitusohjeet https://studentuef.sharepoint.com/sites/heimo_fi/palvelut/opinnaytetyon-tarkastusprosessi/Sivut/etusivu.aspx https://studentuef.sharepoint.com/sites/heimo_fi/palvelut/opinnaytetyon-tarkastusprosessi/Sivut/etusivu.aspx https://kamu.uef.fi/student-book/opinnaytetyon-tarkastus/…

Hammaslääketieteen opinto-opas [pdf]

…neta, eikä 15.6.-15.8. vä- listä aikaa.  Lausunto ja arvosanaesi- tys toimitetaan virkaili- jalle sähköpostitse (LLopinnayte@uef.fi) pdf- tiedostona. https://www.uef.fi/opiskelu/sahkoinen-plagiaatintunnistus https://www.uef.fi/opiskelu/sahkoinen-plagiaatintunnistus https://www.uef.fi/opiskelu/sahkoinen-plagiaatintunnistus https://studentuef.sharepoint.com/sites/heimo_fi/palvelut/opinnaytetyon-tarkastusprosessi/Sivut/etusivu.aspx https://studentuef.sharepoint.com/sites/heimo_fi/palvelut/opinnaytetyon-tarkastusprosessi/Sivut/etusivu.aspx https://studentuef.sharepoint.com/sites/heimo_fi/palvelut/opinnaytetyon-tarkastusprosessi/Sivut/etusivu.aspx https://kamu.uef.fi/student-book/opinnaytetyon-tarkastus/ https://kamu.uef.fi/student-book/opinnaytetyon-tarkastus/ Terveystieteiden tiedekunta // UEF…

Ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytetyön ohje [pdf]

Terveystieteiden tiedekunann ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytetyön ohje Terveystieteiden tiedekunta 3.6.2014 OHJE/Pro gradu –tutkielma ja syventävien opintojen opinnäytetyö Johdanto Nämä ohjeet kokoavat yhteen yleisiä pro gradu –tutkielmaa ja syventävien opintojen…

Ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytetyön ohje [pdf]

…kerran”. Opiskelijan käynnistäessä arviointiprosessin uudelleen, on https://studentuef.sharepoint.com/sites/heimo_fi/palvelut/opinnaytetyon-tarkastusprosessi/Sivut/etusivu.aspx https://kamu.uef.fi/student-book/plagiaatintunnistusjarjestelma/ https://kamu.uef.fi/student-book/plagiaatintunnistusjarjestelma/ https://kamu.uef.fi/student-book/opinnaytetyon-tarkastus/ hänen täytynyt kirjoittaa opinnäyte ainakin osin uudelleen tai tehdä siihen laajoja korjauksia. Opinnäytetyön arvostelua koskevaan päätökseen tyytymätön opiskelija saa hakea…

Ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytetyön prosessikaavio [pdf]

Terveystieteiden tiedekunnan ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytetyön prosessikaavio YLEMMÄN KORKEAKOULUTUTKINNON OPINNÄYTETYÖN PROSESSIKAAVIO Ohje opiskelijalle Pro gradu tutkielman/syventävien opintojen opinnäytetyön (opinnäytetyö) vaiheet1 Ohjaajat Ota yhteys oppiaineeseen (oppiaineen vastuuhenkilö, hops-ohjaaja, opettaja ym.):…

Työpaikat, harjoittelupaikat ja opinnäytetyötarjoukset [sivu]

Suomen Akateemisten rekrytointipalvelujen Aarresaari-verkoston ylläpitämän Aarresaari-sivuston työpaikat löydät sivulta Työ- ja harjoittelupaikat sekä opinnäytetyötarjoukset ellei työnantajan kanssa ole tiedottamisesta erikseen muuta sovittu.    …

Pyhäselän Oma osuuskunnan avustukset haettavina 8.12.2018 saakka [uutinen]

Huomio hyväntekeväisyysjärjestöt, urheiluseurat, korkeakouluopiskelijat ja y-tunnukselliset mikroyrittäjät! Kirjoita hyvin perusteltu ja napakka avustushakemus Pyhäselän Oma Osuuskunnalle. Tarkemmat ohjeet kera sähköisen hakulomakkeen löydät osuuskunnan www-sivuilta. Hyvä hakemus erottuu joukosta,…