Search Results: opintorekisteri

Terveystieteiden tiedekunta: Lääketieteen opinto-opas 2020-2021 [Student Book Search Tag]

…täyttää ensin itse asiaan kuuluvan lomakkeen ja toimittaa sen yhdessä virallisen opintorekisteriotteen kanssa lääketieteen laitokselle allekirjoitettavaksi. • lomake (http://www.uef.fi/laake/viransijaiskelpoisuus). • opintorekisteriote (opintopalvelut) Tarkemmat ohjeet selvityksen laatimisesta ja kelpoisuuden varmentamisesta on… Continue Reading Terveystieteiden tiedekunta: Lääketieteen opinto-opas 2020-2021

Terveystieteiden tiedekunta: Lääketieteen opinto-opas 2019-2020 [Student Book Search Tag]

…ja toimittaa sen yhdessä virallisen opintorekisteriotteen kanssa lääketieteen laitokselle allekirjoitettavaksi. • lomake (http://www.uef.fi/laake/viransijaiskelpoisuus). • opintorekisteriote (opintopalvelut) Tarkemmat ohjeet selvityksen laatimisesta ja kelpoisuuden varmentamisesta on kirjattu lomakkeen yhteyteen. Ohjeet löytyvät myös… Continue Reading Terveystieteiden tiedekunta: Lääketieteen opinto-opas 2019-2020

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas 2019-2020 [Student Book Search Tag]

…valikoituminen pääaineisiin Maantiede- ja ympäristöpolitiikka hakukohteeseen kuuluu kolme pääainetta: Maantiede, yhteiskuntamaantiede ja ympäristöpolitiikka. Hakukohteeseen hyväksytyt valitsevat pääaineensa ja samalla tavoitetutkintonsa viimeistään kandidaattityön yhteydessä. Siihen saakka opintorekisterissä pääaineena on Maantiede ja… Continue Reading Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas 2019-2020

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas 2020-2021 [Student Book Search Tag]

…Siihen saakka opintorekisterissä pääaineena on Maantiede ja ympäristöpolitiikka, ja tavoitetutkintona yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto (YTK). Aineenopettajiksi aikovat voivat tehdä valintansa jo ensimmäisen syksyn aikana. Valittavissa olevat pääaineet (suluissa tavoitetutkinnot) ovat: maantiede… Continue Reading Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas 2020-2021