Hakutulokset: opintorekisteri

Opiskelijarekisteri – WebOodi [sivu]

Itä-Suomen yliopiston opiskelijarekisteriin, Oodiin, kirjataan kaikkien yliopisto-opiskelijoiden henkilötiedot sekä opinto-oikeuksia ja opintosuorituksia sekä tutkintoja koskevat tiedot. Opiskelijarekisteriin merkitään myös lukuvuosittainen/-kausittainen ilmoittautuminen yliopistoon WebOodi Opiskelijat käyttävät opiskelijarekisteriä verkkopalvelun eli…

Opintojen tuki ja työkalut [sivu]

…opinto-oppaita, tee henkilökohtaisia opintosuunnitelmia, muuta yhteystietojasi jne. Sähköinen asiointipalvelu osta tulostussaldoa, tilaa opintorekisteriote tai opiskelijatodistus, tee korvaavuushakemus, hae lisäaikaa tutkinnon suorittamiseen jne. (kirjautuminen UEFkäyttätunnuksilla) Sähköinen tentti Exam Sähköiset tenttijärjestelmät mahdollistavat…

ORI2018ohjelmaKPO [pdf]

Opintorekisteri WebOodiin, opiskelun mobiilisovellus Tuudoon ja Lukari-lukujärjestysohjelmaan opintojen tukena (Opintopalvelut, Sn215) 5. Pikaopas UEFn tietojärjestelmiin (Tietotekniikkapalvelut, Sn201) Sivuaineet: Voit tutustua Tietotorin aikana myös Itä-Suomen yliopiston sivuainetarjontaan ja urapalveluihin. Yliopiston oppiaineet…

ORI2018ohjelmaJNS [pdf]

…Kielikeskuksen kieli- ja viestintäopinnot (Kielikeskus,Ag 103) 4. Tule perehtymään Opintorekisteri WebOodiin, opiskelun mobiilisovellus Tuudoon ja Lukari-lukujärjestysohjelmaan opintojen tukena (Opintopalvelut, Ag 212 ) 5. Pikaopas UEFn tietojärjestelmiin (Tietotekniikkapalvelut, Ag 104) Sivuaineet:…

Humanistisen osaston opinto-opas [pdf]

…tieteellisen kirjoittamisen opetuskeinona ja ohjauksen välineenä. Lisäksi jokaisen opinnäytetyön alkuperäisyys tarkaste- taan ennen arvostelua. Tutkintorakenne: Tiedekunnissa vahvistetaan kunkin tutkinnon tarkempi rakenne huomioiden tutkintoasetuksen määräykset. WebOodi: Yliopiston sähköinen opiskelija- ja opintorekisteri….

Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston opinto-opas [pdf]

…Tutkintorakenne: Tiedekunnissa vahvistetaan kunkin tutkinnon tarkempi rakenne huo- mioiden tutkintoasetuksen määräykset. WebOodi: Yliopiston sähköinen opiskelija- ja opintorekisteri. WebOodissa opiskelija voi mm. ilmoittautua opetukseen, muuttaa omia yhteystietojaan, tarkastella omia opintosuo- rituksiaan,…

Kasvatustieteiden ja psykologian osaston opinto-opas [pdf]

…huo- mioiden tutkintoasetuksen määräykset. WebOodi: Yliopiston sähköinen opiskelija- ja opintorekisteri. WebOodissa opiskelija voi mm. ilmoittautua opetukseen, muuttaa omia yhteystietojaan, tarkastella omia opin- tosuorituksiaan, selata opinto-oppaita, tutustua tutkintovaatimuksiin, tehdä HOPSin, antaa…

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas [pdf]

…ympäristöpolitiikka. Hakukohteeseen hyväksytyt valitsevat pääaineensa ja samalla tavoitetutkintonsa viimeistään kandidaattityön yhteydessä. Sii- hen saakka opintorekisterissä pääaineena on Maantiede ja ympäristöpolitiikka, ja tavoi- tetutkintona yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto (YTK). Aineenopettajiksi aikovat voivat…