Hakutulokset: poissaolo

Uuden opiskelijan poissaolo-oikeus ja poissaolodokumentit [sivu]

ns. normimäärästä). Muita ohjeita Poissaolodokumentit voivat olla suomen-, ruotsin- ja englanninkielisiä. Jos este ajoittuu vaikka vain lukuvuoden ensimmäiseen päivään (1.8.), voi poissaolo-oikeuden käyttää, jos niin itse katsoo järkeväksi. Tämä sen…

Läsnäolo ja poissaolo [sivu]

…1.8.2015 alkaneissa opinto-oikeuksissa poissaolo-oikeus on neljä lukukautta. Tavallisen poissaolon lisäksi on olemassa yliopistolaissa erikseen mainittua, ns. lakisääteistä poissaoloa, jota on asepalvelus, siviilipalvelus, äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaa. Nämä poissaolot merkitään opiskelijarekisteriin…

Opintojen suoritusaika [sivu]

poissaoloa kohti. Jos poissaolo kestää alle 5 kuukautta, annetaan pidennystä yksi lukukausi. Jos poissaoloa kestää 5 – 10 kuukautta, pidennystä annetaan kaksi lukukautta; jos poissaolo kestää 10 – 15 kuukautta,…

Uuden opiskelijan ilmoittautuminen [sivu]

…lakiperusteinen syy. Tämä tapahtuu toimittamalla poissaolon todentavat dokumentit määräaikaan (koko lukuvuodelle ilmoittautuvat 30.9./ kevätlukukaudelle ilmoittautuvat, syksyn haussa valitut opiskelijat 31.1.) mennessä opintopalveluihin, muuten opiskelija menettää opiskeluoikeutensa. Dokumentti poissaolosta tulee toimittaa…

UEF Lääketiede opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…informaatio poissaolokäytännöistä ja poissaolojen korvaamisesta on ilmoitettava opiske- lijoille etukäteen mm. opintojaksokuvauksissa ja mahdollisissa opintojaksokohtaisissa in- fotilaisuuksissa. Kliinisessä vaiheessa pakollisista opetuksista poissaolojen korvaamisessa noudatetaan seuraavia sovittuja ohjeita: 1) jos opiskelija…

Hammaslääketieteen opinto-opas [pdf]

…yhteyshenki- lön kanssa. 2) poissaolot kliinisestä hoitoharjoittelusta, jotka koko lukuvuoden aikana ylittävät 10 %, on korvattava. Simulaatio- ym. harjoitustöiden korvaavuudet sovitaan oppiainekohtai- sesti vastuuopettajan kanssa. 3) Poissaolot on korvattava mahdollisimman…

Kasvatustieteiden ja psykologian osaston opinto-opas [pdf]

…katsotaan aloittavan tutkinnon suorittamisen siitä ajankohdasta, jolloin hän vastaanottaa opiskelupaikan yliopistossa. Opiskeluajan kesto näkyy opiskelijalle WebOodissa kohdissa Omat perustiedot sekä OodiHOPS. Lisätietoa poissaoloista Kamussa (kamu.uef.fi > läsnäolo ja poissaolo). Lisäajan…