Hakutulokset: sosiaalipedagogiikka

Sivuaineopiskelu UEFissa [sivu]

…tietohallinto 25 op Sosiaalihallintotiede ja terveyshallintotiede 25/35 op Sosiaalioikeus 25 op Sosiaalipedagogiikka 25/35 op Sosiaalipsykologia 25/35 op Sosiaalitieteet 25/35 op Sosiaalityö 25/55 op (Kuopio) Sosiologia 25/35 op Sukupuolentutkimus 30/30/60 op…

Opintoneuvonta tiedekunnissa [sivu]

…ja terveydenhuollon tietohallinto: yliopistonlehtori Ulla-Mari Kinnunen Yhteiskuntatieteet: Border Crossings -maisteriohjelma: amanuenssi Jarmo Romppanen Sosiaalipedagogiikka//sosiaalipsykologia//sosiaalitieteet, Kuopio//sosiaalityö: amanuenssi Katja Lötjönen Sosiologia//yhteiskuntapolitiikka, Joensuun kampus//yhteiskuntatieteet, Joensuu: amanuenssi Minna Paronen Maisteri-, tohtori- ja vaihto-opintokoordinaattorit Master’s…

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas [pdf]

…ohjaavat opis- kelijoita opiskeluun liittyvissä käytännön kysymyksissä. Tutoropiskelijoiden yhteystie- dot saa oppiaineiden amanuensseilta. 6.2 SOSIAALIPEDAGOGIIKKA, YTM Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto pääaineena sosiaalipedagogiikka (YTM) Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto on laajuudeltaan 120 op ja…

Pivot_taulukkopohja_Vv_2016_2017 [xlsx]

…Ei Työtön kyllä 1 mies 2016 Yhteiskuntatieteiden maisteri Sosiaalipedagogiikka/-psykologia/-politiikka Ei Työtön kyllä 1 nainen 2016 Yhteiskuntatieteiden maisteri Sosiaalipedagogiikka/-psykologia/-politiikka Ei Työtön kyllä 1 mies 2016 Filosofian maisteri, humanistinen ala Suomen/yleinen historia…

Oppiaine- ja koulutuskohtaiset materiaalit [sivu]

…aineenopettaja ja luokanopettaja) Metsätiede O Oikeustieteet Opinto-ohjaus Ortodoksinen teologia P Psykologia R Ravitsemustiede Ruotsin kieli S Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon maisteriohjelma Sosiaali- ja terveyshallintotieteen maisteriohjelma Sosiaalipedagogiikka Sosiaalipsykologia Sosiaalitieteet Sosiaalityö Sosiologia…

Sivuaineinfoja ja -toreja Joensuun ja Kuopion kampuksella 19.9. [uutinen]

…International Development-verkko-opinnot Sivuainetori klo 11.30-12.30 Canthian aulassa Esittelypisteet: Aducate: Avoin yliopisto-opetus Tietojenkäsittelytieteen laitos: tietojenkäsittely ja tilastotiede UniPid Virtual Studies: Sustainability in Development Yhteiskuntatieteiden laitos: Sosiaalityö, sosiaalitieteet, sosiaalipsykologia, sosiaalipedagogiikka Ympäristö- ja…

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan ohjeet [sivu]

Yleiset ohjeet perustutkinto-opiskelijalle Hops-neuvojat Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte Tutkinnon hakeminen Tarkentavat ohjeet Opintoyhteisöjen, oppiaine-/koulutuskohtaisilta sivuilta löydät omaa oppiainettasi koskevat ohjeet, jotka tarkentavat Opiskelijan käsikirjan kaikille opiskelijoille tarkoitettuja yleisiä ohjeita….

Opiskelijan ohje tuetun harjoittelun käytännöistä [sivu]

…Christina Piel (Kuopion kampus) Oikeustieteiden laitos: nuorempi tutkija Elisa Silvennoinen Sosiaali-ja terveysjohtamisen laitos Sosiaali- ja terveysjohtaminen: amanuenssi Heli Kemppainen Yhteiskuntatieteiden laitos Sosiaalipedagogiikka: yliopistonlehtori Elina Nivala Sosiaalipsykologia: professori Vilma Hänninen S…

Harjoitteluyhdyshenkilot_uef_2017_2018_paiv20170927 [pdf]

…laitos Sosiaali- ja terveysjohtaminen: amanuenssi Tapani Utunen Yhteiskuntatieteiden laitos Sosiaalipedagogiikka: yliopistonlehtori Elina Nivala Sosiaalipsykologia ja sosiaalityö: amanuenssi Piia Puurunen, sij. 1.9. – 31.12.2017 amanuenssi Katja Lötjönen Sosiologia: amanuenssi Minna Paronen…