Hakutulokset: taito

Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston opinto-opas [pdf]

…opintopalveluiden päällikölle Satu Koukille. Lisätietoja tutkinnon kielitaitovaatimuksista on akateemisen rehtorin päätöksessä (pää- tös 1003/12.00.01.01/2017). https://studentuef.sharepoint.com/sites/heimo_fi/palvelut/Documents/Forms/AllItems.aspx?useFiltersInViewXml=1&FilterField1=Editor&FilterValue1=P%C3%A4ivi%20Peltoper%C3%A4&FilterType1=User&id=/sites/heimo_fi/palvelut/Documents/Koulusivistyskielen%20m%C3%A4%C3%A4ritteleminen%20ja%20tutkinnon%20kielitaitovaatimukset%20010817.pdf&parent=/sites/heimo_fi/palvelut/Documents https://studentuef.sharepoint.com/sites/heimo_fi/palvelut/Documents/Forms/AllItems.aspx?useFiltersInViewXml=1&FilterField1=Editor&FilterValue1=P%C3%A4ivi%20Peltoper%C3%A4&FilterType1=User&id=/sites/heimo_fi/palvelut/Documents/Koulusivistyskielen%20m%C3%A4%C3%A4ritteleminen%20ja%20tutkinnon%20kielitaitovaatimukset%20010817.pdf&parent=/sites/heimo_fi/palvelut/Documents https://studentuef.sharepoint.com/sites/heimo_fi/palvelut/Documents/Forms/AllItems.aspx?useFiltersInViewXml=1&FilterField1=Editor&FilterValue1=P%C3%A4ivi%20Peltoper%C3%A4&FilterType1=User&id=/sites/heimo_fi/palvelut/Documents/Koulusivistyskielen%20m%C3%A4%C3%A4ritteleminen%20ja%20tutkinnon%20kielitaitovaatimukset%20010817.pdf&parent=/sites/heimo_fi/palvelut/Documents Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto // UEF 23 Osastonjohtaja voi myöntää opiskelijalle oikeuden…

Humanistisen osaston opinto-opas [pdf]

…järjestämään kie- litaitokokeeseen. Opinto-opas 2018–2019 27 4.4 Kieli- ja viestintäopinnot Opiskelijan koulusivistyskieli vaikuttaa filosofisessa tiedekunnassa suoritettavan tutkinnon kielitaitovaatimuksiin, alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon kypsyysnäytteen kieleen sekä opettajakelpoisuuteen. Lisätietoja koulusivistyskielen määrittelystä löytyy…

LUMET opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…saman pääai- neen sisällä on mahdollista tietojenkäsittelytieteessä. Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta // UEF 19 KIELITAITOVAATIMUKSET Äidinkielen opinnot Äidinkielen opinnoissa opiskelijan tulee saavuttaa taito, joka julkisyhteisöjen henkilös- töltä vaadittavasta kielitaidosta annetun…

Opiskelutaidot [sivu]

…olla läsnäolopakko, toisille taas ei. Yksittäisen opintojakson ilmoittautumiskäytännöt, suoritustapa ja muut vaatimukset kannattaakin aina tarkastaa tiedekuntien opetusohjelmista ja WebOodista. Lue lisää opiskelumuodoista Aducaten sivulta. Opiskelutaitoja ja -tekniikoita Keskeisiä opiskelutaitoja ovat…

Todistushakemus, kandidaatin tutkinto [pdf]

…kotimaisen kielen kirjallinen taito II kotimaisen kielen suullinen taito: Arvosana II kotimaisen kielen kirjallinen taito II kotimaisen kielen suullinen taito: Laajuus op II kotimaisen kielen kirjallinen taito II kotimaisen kielen…

Kasvatustieteiden ja psykologian osaston opinto-opas [pdf]

…UEF 25 Opettajan kielitaitovaatimukset Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista säädetään valtioneuvoston asetuk- sessa 986/1998 seuraavasti: Henkilökunnan jäsen Kielitaitovaatimus Rehtori Vaaditaan oppilaitoksen opetuskielessä erinomainen suullinen ja kirjallinen taito Ammatillisesta aikuiskoulutuksesta anne- tussa laissa,…

UEF Lääketiede opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…luoda uutta tietoa ja uusia toimintatapoja ovat tulevaisuuden ammatti- laisten keskeisiä taitoja. Opiskelu on ainutlaatuista aikaa ihmisen elämässä. Opiskeluaikana voitte täysipainoi- sesti panostaa tietojen ja taitojen kehittämiseen. Koulutus antaa kyllä…

Hammaslääketieteen opinto-opas [pdf]

…tietoa ja uusia toimintatapoja ovat tulevaisuuden ammatti- laisten keskeisiä taitoja. Opiskelu on ainutlaatuista aikaa ihmisen elämässä. Opiskeluaikana voitte täysipainoi- sesti panostaa tietojen ja taitojen kehittämiseen. Koulutus antaa kyllä valmiudet ammat-…