Hakutulokset: turnitin

Opinnäytetyön tarkastus [sivu]

…Opinnäytetyön alkuperäisyyden tarkastus Moodlessa Turnitin-ohjelmalla ohjausvaiheessa (avaa ohje) Palauta opinnäytetyösi plagiaatintunnistukseen Moodlessa työsi ohjaajalle. Ohjaaja tarkastaa plagiaatintunnistusraporttisi ja antaa sähköpostiviestissä luvan työn jättämisestä virallisesti tarkastettavaksi Asiointipalvelun kautta. Opiskelija jättää opinnäytetyön… Continue Reading Opinnäytetyön tarkastus

FILO plagiaatintunnistusjarjestelma_filtdk_OHJE [pdf]

Kirjoita osoiteriville http://www.uef.fi/turnitin. Kirjaudu HAKA-­‐tunnistautumisen kautta järjestelmään ja hyväksy järjestelmän käyttöehdot. Tämän jälkeen voit lisätä Turnitin-­‐tehtävän kurssillesi. Järjestelmän ohjeet opettajalle Opiskelija • Palauttaa opinnäytteensä Turnitin-­‐tehtävään. • Moodle-­‐kurssilla on kaksi Turnitin-­‐tehtävää,… Continue Reading FILO plagiaatintunnistusjarjestelma_filtdk_OHJE

FILO plagiaatintunnistusjarjestelma_filtdk_OHJE [pdf]

Kirjoita osoiteriville http://www.uef.fi/turnitin. Kirjaudu HAKA-­‐tunnistautumisen kautta järjestelmään ja hyväksy järjestelmän käyttöehdot. Tämän jälkeen voit lisätä Turnitin-­‐tehtävän kurssillesi. Järjestelmän ohjeet opettajalle Opiskelija • Palauttaa opinnäytteensä Turnitin-­‐tehtävään. • Moodle-­‐kurssilla on kaksi Turnitin-­‐tehtävää,… Continue Reading FILO plagiaatintunnistusjarjestelma_filtdk_OHJE

Ohje plagiaatintunnistusjärjestelmän käytöstä filosofisessa tiedekunnassa [pdf]

lisensiaatintutkimuksista on erillinen ohje. Opettaja • Lisää Turnitin-­‐tehtävän Moodlessa olevalle kurssille. • Moodle-­‐kurssille luodaan kaksi Turnitin-­‐tehtävää, joista toisessa opiskelijan työ tallennetaan Turnitinin aineistoon, toisessa ei. Kandidaatintutkielmia varten luodaan vain yksi… Continue Reading Ohje plagiaatintunnistusjärjestelmän käytöstä filosofisessa tiedekunnassa

Sähköisen plagiaatintunistusjärjestelmän käyttö tiedekunnassa [pdf]

…http://www2.uef.fi/documents/10437/118779/S%C3%A4hk%C3%B6isen+plagiaatintunnistusj%C3%A4rjestelm%C3%A4n+k%C3%A4yt%C3%B6st%C3%A4%2018.12.2014/9590652a-1e28-41f9-ae4b-af1def377465 http://www2.uef.fi/documents/10437/118869/Plagiaatintunnistamisj%C3%A4rjestelm%C3%A4%C3%A4n+liittyv%C3%A4%20p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s+prosessikuvauksesta+22.12.2015/cf70261e-372e-4d47-b05d-6a321c5641a0 Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta DEKAANIN PÄÄTÖS 82/2016 17.2.2016 PROSESSIT Opinnäytteiden alkuperäisyys tarkastetaan Turnitin-järjestelmässä, jota käytetään verkko-oppimisympäristö Moodlessa. Opettaja  Lisää Turnitin-tehtävän Moodlessa olevalle kurssille.  Tulkitsee Turnitin-järjestelmän tuottaman… Continue Reading Sähköisen plagiaatintunistusjärjestelmän käyttö tiedekunnassa