Hakutulokset: turnitin

Opinnäytetyön tarkastus [sivu]

…Opinnäytetyön alkuperäisyyden tarkastus Moodlessa Turnitin-ohjelmalla ohjausvaiheessa (avaa ohje) Palauta opinnäytetyösi plagiaatintunnistukseen Moodlessa työsi ohjaajalle. Ohjaaja tarkastaa plagiaatintunnistusraporttisi ja antaa sähköpostiviestissä luvan työn jättämisestä virallisesti tarkastettavaksi Asiointipalvelun kautta. Opiskelija jättää opinnäytetyön…

FILO plagiaatintunnistusjarjestelma_filtdk_OHJE [pdf]

Kirjoita osoiteriville http://www.uef.fi/turnitin. Kirjaudu HAKA-­‐tunnistautumisen kautta järjestelmään ja hyväksy järjestelmän käyttöehdot. Tämän jälkeen voit lisätä Turnitin-­‐tehtävän kurssillesi. Järjestelmän ohjeet opettajalle Opiskelija • Palauttaa opinnäytteensä Turnitin-­‐tehtävään. • Moodle-­‐kurssilla on kaksi Turnitin-­‐tehtävää,…

FILO plagiaatintunnistusjarjestelma_filtdk_OHJE [pdf]

Kirjoita osoiteriville http://www.uef.fi/turnitin. Kirjaudu HAKA-­‐tunnistautumisen kautta järjestelmään ja hyväksy järjestelmän käyttöehdot. Tämän jälkeen voit lisätä Turnitin-­‐tehtävän kurssillesi. Järjestelmän ohjeet opettajalle Opiskelija • Palauttaa opinnäytteensä Turnitin-­‐tehtävään. • Moodle-­‐kurssilla on kaksi Turnitin-­‐tehtävää,…

Plagiaatintunnistusjärjestelmä [sivu]

Sähköinen plagiaatintunnistus Itä-Suomen yliopistossa on käytössä sähköinen plagiaatintunnistusjärjestelmä Turnitin, jonka opettaja voi aktivoida Moodle-verkkokurssille. Käyttö Sähköinen plagiaatintunnistusjärjestelmä on integroitu toimivaksi verkko-oppimisympäristö Moodlen kautta. Ohjeet opiskelijalle Järjestelmän ohjeet opiskelijalle (vaatii kirjautumisen)…

Sähköisen plagiaatintunistusjärjestelmän käyttö tiedekunnassa [pdf]

…http://www2.uef.fi/documents/10437/118779/S%C3%A4hk%C3%B6isen+plagiaatintunnistusj%C3%A4rjestelm%C3%A4n+k%C3%A4yt%C3%B6st%C3%A4%2018.12.2014/9590652a-1e28-41f9-ae4b-af1def377465 http://www2.uef.fi/documents/10437/118869/Plagiaatintunnistamisj%C3%A4rjestelm%C3%A4%C3%A4n+liittyv%C3%A4%20p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s+prosessikuvauksesta+22.12.2015/cf70261e-372e-4d47-b05d-6a321c5641a0 Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta DEKAANIN PÄÄTÖS 82/2016 17.2.2016 PROSESSIT Opinnäytteiden alkuperäisyys tarkastetaan Turnitin-järjestelmässä, jota käytetään verkko-oppimisympäristö Moodlessa. Opettaja  Lisää Turnitin-tehtävän Moodlessa olevalle kurssille.  Tulkitsee Turnitin-järjestelmän tuottaman…

Tietoa opinnoista ja opiskelusta [sivu]

…neuvottelukunta (nettisivut) Opetuksen ja opiskelun eettiset ohjeet UEF Turnitin-plagiaatintunnistusjärjestelmä UEF Tekijänoikeudet ja opiskelu – Mitä jokaisen opiskelijan tulisi tietää tekijänoikeuksista? (39:35) Vesa Linja-aho, Metropolia   Yhteystietomme: oppitupa@uef.fi Tietoturva Tietoturva on…

LUMET opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…ei arvosteltavaksi jätetyt paperit). Kuulustelun valvoja merkitsee ylös, kuinka monta paperia (konseptit, tms.) palautit. Opinnäytteiden alkuperäisyyden tarkistaminen Laitokselle tehtävien opinnäytteiden alkuperäisyys tarkistetaan sähköisellä Turnitin plagiaatintunnistusjärjestelmällä. Ennen opinnäytteen arviointia palautat tutkielmasi…

Humanistisen osaston opinto-opas [pdf]

…lopullinen versio tarkastetaan plagiaatintunnistusjärjestelmässä. Opiskelija jättää työnsä Turnitin-työkaluun, ja ohjaaja päättää Turnitin-alkuperäisyysraportin perusteella, ovatko lähdeviittaukset ja lainaukset hyvän tieteellisen tavan mukaisia. Maisterin tutkinnon kypsyysnäyte Jos opiskelija on suorittanut kypsyysnäytteen aiempaa…