Hakutulokset: urasuunnittelu

Kevään urasuunnitteluryhmiin ilmoittautuminen WebOodissa 21.12.2017 alkaen

Itä-Suomen yliopiston urapalvelut järjestää yhteistyössä sosiaalipsykologian ja ohjauksen koulutuksen kanssa urasuunnitteluryhmiä opiskelijoiden opiskelun ja urasuunnittelun tueksi. Ryhmät ovat avoinna kaikille opiskelijoille, jotka haluavat pohtia henkilökohtaista opiskelu- ja elämäntilannettaan sekä urasuunnitelmiaan. Tavoitteena on tunnistaa omia vahvuuksia ja hahmottaa opiskelu- ja työelämämahdollisuuksia. Kevään ryhmät kokoontuvat Joensuun kampuksella seuraavasti: 1130008 Urasuunnitteluryhmä 1 op Ryhmä 4. yhteiskuntatieteilijät (yhteiskuntatieteet, historia […]

Ilmoittautuminen urasuunnittelun ja työnhaun kevään koulutuksiin 4.12.2017 alkaen

Pohditko omia vahvuuksiasi ja työnhakuun liittyviä asioita? Millaiset työtehtävät sinua kiinnostavat ja millaista osaamista niissä tarvitaan? Kuinka voisit opintojesi aikana edistää tulevaa työllistymistäsi? Tiedätkö millaisissa tehtävissä muut alaltasi valmistuneet työskentelevät? Kaipaatko tietoa siitä, miten työmarkkinat toimivat? Kaikkia näitä asioita ei tarvitse pohtia yksin – voit tulla etsimään vastauksia urasuunnittelun ja työnhaun kysymyksiin urapalvelujen koulutuksista. Tutustu […]

1130006 Urasuunnittelu ja portfolio 3 op

Career Planning and Portfolio Tavoitteet Opintojakso antaa valmiuksia urasuunnitteluun ja portfolion käyttöön osaamisen itsearvioinnin ja dokumentoinnin välineenä. Osaamistavoiteet Opintojakson hyväksytysti suoritettuaan opiskelijan odotetaan osaavan 1) tunnistaa senhetkiset kiinnostuksensa, vahvuutensa, arvonsa ja kehittämisalueensa 2) kartoittaa oman alansa työmarkkinoiden mahdollisuuksia ja osaamisvaatimuksia 3) työstää omaa urasuunnitelmaansa (osana hopsia) 4) koota perusportfolioonsa monipuolisesti osaamistaan, arvioida oppimistaan sekä urasuunnitelmansa […]

Urasuunnitteluryhmä

1130008 Urasuunnitteluryhmä 1 op Career Planning group 1 ects Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija 1) tunnistaa omia kiinnostuksiaan, vahvuuksiaan ja kehittymistarpeitaan 2) hahmottaa vaihtoehtoisia opiskelu- ja työelämämahdollisuuksia 3) osaa työstää omaa urasuunnitelmaansa 4) ymmärtää urasuunnittelun prosessimaisuuden omassa elämässään Sisältö: Pienryhmissä käytävät keskustelut ja tehtävät tukevat opiskelijoiden työelämäorientaatiota: Erilaisia valintoja opintojen aikana, valmistumista ja työelämään siirtymistä. Ryhmän […]

Linkkejä urasuunnitteluun ja työnhakuun

Urasuunnittelu ja opis​​kelutaidot ym. Ammatinvalinnanohjaus- ja urasuunnittelupalvelut, Työ- ja elinkeinotoimisto www.uraohjaus.net, joka on kehitetty tukemaan korkeakoulujen uraohjausta Opintoluotsi -koulutuksen Internet-palvelu www.uramyrsky.fi on erikoistunut urasuunnittelun verkkopalveluihin Career Center, apua opiskeluun Florida State Universityn sivuilta www.queendom.com/tests kokoelma persoonallisuus- ja urasuunnittelun testejä ym. Kuinka urheilu-uraa voi hyödyntää urasuunnittelussa ja työnhaussa? (Adecco) Malli huippu-urheilijan cv:sta Työmar​kkinatietoutta ym. Akavalaiset työmarkkinat, […]

Urasuunnittelu- ja työnhaunkoulutukset

Tiedätkö millaisissa tehtävissä alaltasi valmistuneet työskentelevät? Millaiset työtehtävät sinua kiinnostavat ja millaista osaamista niissä tarvitaan? Miten työmarkkinat toimivat? Tunnistatko vahvuutesi ja pohditko työnhaun kysymyksiä? Mietitkö kuinka voisit edistää opintojesi aikana omaa tulevaa työllistymistäsi? Olet tervetullut etsimään vastauksia näihin ja moniin muihin urasuunnittelun ja työnhaun kysymyksiin urapalvelujen koulutuksista. Tutustu linkkien kautta tarkemmin opintojaksojen opetussuunnitelmiin sekä aikatauluihin. […]

Ilmoittautuminen urasuunnittelun ja työnhaun syksyn koulutuksiin 14.08. – 08.09.2017

Pohditko omia vahvuuksiasi ja työnhakuun liittyviä asioita? Millaiset työtehtävät sinua kiinnostavat ja millaista osaamista niissä tarvitaan? Kuinka voisit opintojesi aikana edistää tulevaa työllistymistäsi? Tiedätkö millaisissa tehtävissä muut alaltasi valmistuneet työskentelevät? Kaipaatko tietoa siitä, miten työmarkkinat toimivat? Kaikkia näitä asioita ei tarvitse pohtia yksin – voit tulla etsimään vastauksia urasuunnittelun ja työnhaun kysymyksiin urapalvelujen koulutuksista. Tutustu […]

Valmistuneiden sijoittuminen työelämään

Yliopiston urapalvelut on seurannut säännöllisesti valmistuneiden (maisterit ja kandidaatit) sijoittumista työelämään. Seurantaa on tehty kahdella eri kyselyllä: Vastavalmistuneet (pian valmistumisen jälkeen tehdyt selvitykset) ja Uraseuranta (Suomen akateemisten rekrytointipalvelujen Aarresaari-verkoston malli) Lisäksi syksyllä 2015 osallistuttiin valtakunnalliseen tohtoriuraseurantaan, jonka yliopistokohtaiset tulokset löytyvät tältä sivulta. Työllistymis-ja uraseurantojen rekisteriseloste täältä. Vastavalmistuneiden työllistymiskyselyn tuloksia kalvosarja vuonna 2016 valmistuneiden tuloksista (kysely […]

Career Planning

1130007 Career planning – seeking a job or traineeship in Finland 2 ECTS Career and Counselling Services offers an online course on career planning. The course aims to give you the tools for career planning and successful application for jobs and/or traineeships. Learn​ing outcomes After successful completion of the course, the student will be expected […]

1130003 Työnhakuvalmennus 3 op

Studies in Applying for Jobs Tavoitteet Opintojakso antaa valmiuksia työnhakuun. Osaamistavoitteet Opintojakson hyväksytysti suoritettuaan opiskelijan odotetaan osaavan 1) kiteyttää oma osaamisensa ja vahvuutensa sekä markkinoida niitä potentiaalisille työnantajille 2) käyttää eri työnhakukanavia sekä analysoida työpaikkailmoituksia 3) suunnitella ja tuottaa persoonalliset hakemusasiakirjat huomioiden työnantajan odotukset 4) soveltaa työpaikkahaastatteluista ja psykologisista soveltuvuusarvioinneista saamaansa tietoa omassa työnhaussaan 5) […]