Hakutulokset: vaihto-opiskelu-ja-kansainvalistyminen

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas [pdf]

…aktiivisesti kansainväliseen opiskelijavaihtoon. Laitos on mukana useissa eri verkostoissa ja pystyy tarjoamaan vuosittain useita kymmeniä opiskelupaik- koja ulkomailla. Vaihtoopiskelumahdollisuuksista vastaa yliopistonlehtori Paul Fryer sekä maantieteiden ja ympäristöpolitiikan amanuenssi Outi Väyrynen….

Vaihto-opiskelu ja harjoittelu ulkomailla [sivu]

Oppaassa Vaihtoopiskelu ja harjoittelu ulkomailla​ (pdf) esitellään Itä-Suomen yliopiston opiskelijoilleen tarjoamia mahdollisuuksia suorittaa osa tutkinnosta ulkomailla. Valmiita mahdollisuuksia opiskeluun tai harjoitteluun ulkomailla on paljon ja opas tarjoaa niihin yleiskatsauksen….

Vaihto-opiskelu ja kansainvälistyminen [sivu]

Tähän osioon on koottu tietoa vaihtoopiskeluun, ulkomaan harjoitteluihin sekä kansainvälistymiseen liittyvistä mahdollisuuksista Itä-Suomen yliopiston tutkinto-opiskelijoille.

Tietoa opinnoista ja opiskelusta [sivu]

Opiskeluhyvinvointi, turvallisuus, saavutettavuus ja tasa-arvoisuus Opiskeluhyvinvointityöllä edistetään opiskelijan terveyttä ja opiskelukykyä sekä opiskeluyhteisöjen hyvinvointia ja ehkäistä syrjäytymistä. Tavoitteena on myös luoda terve ja turvallinen oppimis- ja opiskeluympäristö. Lue lisää opiskeluhyvinvoinnista….

Hammaslääketieteen opinto-opas [pdf]

…opiskelijavaihdosta, katso tarkemmin: https://kamu.uef.fi/opkirja-kategoriat/vaihtoopiskelu-ja-kansainvalistyminen https://kamu.uef.fi/opkirja-kategoriat/vaihtoopiskelu-ja-kansainvalistyminen Terveystieteiden tiedekunta // UEF 29 2.6 OPINNÄYTE Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista (794/2004) mukaan ”Tutkinnon pääai- neen tai siihen rinnastettavan kokonaisuuden taikka koulutusohjelman syventäviin opin- toihin…