Hakutulokset: vertaistuutorointi

Vertaistuutorointi [sivu]

Opintojesi käynnistymisen kannalta on kuitenkin äärimmäisen tärkeää, että tutustut uusien opiskelijoiden ennakkomateriaaliin verkossa sekä osallistut myös yliopiston organisoimaan vertaistuutorointiin. Tutustu myös oman oppiaineesi tiedotteisiin uusille opiskelijoille. Tuutoritoiminnan koordinointi UEFissa Vertaistuutorointi

Tuutorointi [sivu]

…kiitosiltoihin saakka. Toiminnasta on mahdollista saada 1-2 opintopistettä tekemänsä työmäärän mukaan. Seniorituutoreiden ensimmäinen perehdytys järjestetään 1.4. klo 14.30-16. Muista ajankohdista sovitaan perehdytyspalaverissa. Lisä- ja yhteystiedot: Vertaistuutorointi Joensuun kampus: Opintopsykologi Mari…

tuutorin_linkkikartta [pdf]

…hyvinvointi KOULUTUSTA OPISKELUTAITOIHIN  Kamu Vertaistuutorointi (UEF) / Kamu http://www.uef.fi/fi/web/opintopalvelut/ http://www.uef.fi/fi/opiskelu/uudelle-opiskelijalle http://www.uef.fi/fi/opiskelu http://isyy.fi/ https://studentuef.sharepoint.com/sites/kamu_fi/studentshandbook/Sivut/Koulutusta opiskelutaitoihin.aspx http://www.uef.fi/fi/web/opintopalvelut/opintopsykologi http://www.uef.fi/web/opintopalvelut/ura-ja-ohjauspalvelut http://www.uef.fi/fi/web/kielikeskus http://www.uef.fi/fi/web/kirjasto http://www.uef.fi/fi/web/opintopalvelut/kansainvalisten-liikkuvuuspalvelut https://teamplace.uef.fi/sites/forms/Pages/palvelut.aspx http://www.uef.fi/fi/web/tipa http://www.yths.fi/ http://www.opiskelukyky.fi/ https://www.nyyti.fi/opiskelijoille/ https://studentuef.sharepoint.com/sites/kamu_test_fi/studentshandbook/Sivut/Esteettomyys.aspx http://isyy.fi/ https://www.joensuunelli.fi/fi/ http://www.kuopas.fi/Applicant info/Applying…

Linkkejä hyvinvoinnin tueksi_uef [pdf]

…UEF OPISKELUHYVINVOINTIASIAA KAMUssa: Opiskelijan arki ja opiskeluhyvinvointi KOULUTUSTA OPISKELUTAITOIHIN  Kamu Vertaistuutorointi (UEF) / Kamu UUDEN OPISKELIJAN VERKKOMATERIAALI https://kamu.uef.fi/opkirja-kategoriat/uudelle-opiskelijalle/ http://www.uef.fi/fi/web/opintopalvelut/ https://kamu.uef.fi/opiskelijan-kasikirja/ http://isyy.fi/ https://kamu.uef.fi/student-book/opiskeluhyvinvointityo-uefissa/ https://kamu.uef.fi/opkirja-kategoriat/opintojen-esteettomyys/ https://kamu.uef.fi/opkirja-kategoriat/ohjausta-opintoihin/ https://kamu.uef.fi/student-book/opintopsykologi/ https://kamu.uef.fi/student-book/uraohjaus-ja-neuvonta-2/ https://www.uef.fi/fi/web/kielikeskus https://www.uef.fi/fi/web/kirjasto http://www.uef.fi/fi/web/opintopalvelut/kansainvalisten-liikkuvuuspalvelut…

Kasvatustieteiden ja psykologian osaston opinto-opas [pdf]

…– opinnot, jotka eivät kuulu mihinkään oppiaineeseen (esim. vertaistuutorointi, ylimääräiset kielikeskusopinnot, akateemiset opiskelutaidot) – pää- tai sivuaineiden ylimääräiset opinnot, joita ei ole liitetty mihinkään opin- tokokonaisuuteen – ulkomailla suoritetut opinnot,…

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas [pdf]

…sähköiset tentit, kirjakuulustelut, esseet, oppimispäiväkirjat, portfoliot  Opetus: lähiopetus, etäopetus, verkkokurssi, monimuotokoulutus  Ohjaus: lähi- ja etäohjaus, ryhmä- ja yksilöohjaus, vertaistuutorointi Toisena tärkeänä tavoitteena on ohjauksen tehostaminen niin, että opiskelijat…

paihdeohjelma [pdf]

…vastuullista alkoholin käyttöä. Vertaistuutorointiin liittyvissä tilaisuuksissa huomioidaan, että kaikki opiskelijat eivät käytä alkoholia ja tapaamisissa suositaan päihteettömiä ympäristöjä. Vertaistuutorointi tapahtuu aina päihteettömästi/päihteettömässä ympäristössä, sillä kyseessä on ohjaustilanne. Vertaistuutorit ja ainejärjestöt…