Hakutulokset: vilppi

Opetuksen ja opiskelun eettiset ohjeet [sivu]

…opetus- tai tutkimustoimintaan kohdistuvaan rikkomukseen. Valvoja voi välittömästi poistaa kuulustelutilaisuudesta opiskelijan, joka syyllistyy vilppiin. Opintosuoritus hylätään myös kun vilppi havaitaan vasta kuulustelutilaisuuden jälkeen. Jos valvoja keskeyttää opiskelijan kuulustelun häiriön tai…

Opiskelijan velvollisuudet [sivu]

…on myös velvollinen selvittämään opintojen suorittamiseen ja käytäntöihin liittyvät asiat. Opiskelussa tulee noudattaa eettisiä periaatteita. Valehtelu, vilppi ja plagiointi eivät ole yliopistossa sallittuja (ks. opiskelun etiikka). Opiskelijan tulee myös käyttäytyä…

Humanistisen osaston opinto-opas [pdf]

…voi välittömästi poistaa kuulusteluti- laisuudesta opiskelijan, joka syyllistyy vilppiin. Opintosuoritus hylätään myös kun vilppi havai- taan vasta kuulustelutilaisuuden jälkeen. Jos valvoja keskeyttää opiskelijan kuulustelun häiriön tai vilppiepäilyn vuoksi, valvoja merkitsee…

Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston opinto-opas [pdf]

…kuulustelutilaisuudesta opiskelijan, joka syyllistyy vilppiin. Opintosuoritus hylä- tään myös kun vilppi havaitaan vasta kuulustelutilaisuuden jälkeen. Jos valvoja kes- keyttää opiskelijan kuulustelun häiriön tai vilppiepäilyn vuoksi, valvoja merkitsee vas- tauspapereihin keskeytyksen…

Kasvatustieteiden ja psykologian osaston opinto-opas [pdf]

…syyllistyy vilppiin. Opintosuoritus hylätään myös kun vilppi havaitaan vasta kuulustelutilaisuuden jälkeen. Jos valvoja keskeyttää UEF // Opinto-opas 2018-2019 116 opiskelijan kuulustelun häiriön tai vilppiepäilyn vuoksi, valvoja merkitsee vastauspape- reihin keskeytyksen…

UEF Lääketiede opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…Valvoja voi välittömästi poistaa kuulusteluti- laisuudesta opiskelijan, joka syyllistyy vilppiin. Opintosuoritus hylätään myös, kun vilppi ha- vaitaan vasta kuulustelutilaisuuden jälkeen. Jos valvoja keskeyttää opiskelijan kuulustelun häi- riön tai vilppiepäilyn vuoksi,…

Hammaslääketieteen opinto-opas [pdf]

…poistaa kuulustelutilai- suudesta opiskelijan, joka syyllistyy vilppiin. Opintosuoritus hylätään myös, kun vilppi havaitaan vasta kuulustelutilaisuuden jälkeen. Jos valvoja keskeyttää opiskelijan kuulustelun häiriön tai vilppiepäilyn vuoksi, valvoja merkitsee vastauspapereihin keskeytyksen syyn…