Hakutulokset: yhteiskuntapolitiikka

Sivuaineopiskelu UEFissa [sivu]

…kääntäminen 60 op (syv.) * Venäjän kieli 30/30 op (perus & aine) * Venäjän oikeuden perusopinnot 25 op Yhteiskuntaoppi opetettavana aineena, 61 op (25/36 op) Yhteiskuntapolitiikka 25/35 op Yleinen kielitiede…

Opintoneuvonta tiedekunnissa [sivu]

…ja terveydenhuollon tietohallinto: yliopistonlehtori Ulla-Mari Kinnunen Yhteiskuntatieteet: Border Crossings -maisteriohjelma: amanuenssi Jarmo Romppanen Sosiaalipedagogiikka//sosiaalipsykologia//sosiaalitieteet, Kuopio//sosiaalityö: amanuenssi Katja Lötjönen Sosiologia//yhteiskuntapolitiikka, Joensuun kampus//yhteiskuntatieteet, Joensuu: amanuenssi Minna Paronen Maisteri-, tohtori- ja vaihto-opintokoordinaattorit Master’s…

Pivot_taulukkopohja_Vv_2016_2017 [xlsx]

…En 1 nainen 2016 Yhteiskuntatieteiden maisteri Sosiologia Ei Muu En 1 mies 2016 Teologian maisteri Läntisen teologian koulutusohjelma Ei Muu En 1 Mies 2017 Yhteiskuntatieteiden maisteri Yhteiskuntapolitiikka Ei Muu En…

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan ohjeet [sivu]

Yleiset ohjeet perustutkinto-opiskelijalle Hops-neuvojat Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte Tutkinnon hakeminen Tarkentavat ohjeet Opintoyhteisöjen, oppiaine-/koulutuskohtaisilta sivuilta löydät omaa oppiainettasi koskevat ohjeet, jotka tarkentavat Opiskelijan käsikirjan kaikille opiskelijoille tarkoitettuja yleisiä ohjeita….

Sivuaineinfoja ja -toreja Joensuun ja Kuopion kampuksella 19.9. [uutinen]

…Kauppatieteiden laitos: kauppatieteiden sivuaineet (ml. yrittäjyys), kansantaloustiede Oikeustieteiden laitos Teologian osasto: läntinen ja ortodoksinen teologia Tietojenkäsittelytieteen laitos: Tilastotiede Yhteiskuntatieteiden laitos: Sosiologia, yhteiskuntapolitiikka, nuorisotutkimus Ympäristö- ja biotieteiden laitos: Biologia, ympäristötieteet Kuopion…

Oppiaine- ja koulutuskohtaiset materiaalit [sivu]

…Sosiaalipsykologia Sosiaalitieteet Sosiaalityö Sosiologia Sovellettu fysiikka Suomen kieli ja kirjallisuus T Terveyden edistäminen Terveystaloustiede Tietojenkäsittelytiede (myös tietojenkäsittelytieteen aineenopettaja) V Varhaiskasvatuksen erityisopettajan maisteriopinnot Venäjän kieli Y Yhteiskuntamaantiede Yhteiskuntapolitiikka Yhteiskuntatieteet Ympäristöpolitiikka Ympäristötiede…

Valmistuneiden sijoittuminen työelämään [sivu]

…kauppatieteiden maisteri, useita eri pääaineita) kääntäjien koulutus (englanti tai saksa pääaineena) lastentarhaopettajien koulutusohjelma luokanopettajien koulutusohjelma lääkärien koulutusohjelma metsätiede oikeustiede proviisorien koulutus psykologia ravitsemustiede sosiaalityö sosiologia ja yhteiskuntapolitiikka suomen historia ja…

Opiskelijan ohje tuetun harjoittelun käytännöistä [sivu]

…osiaalityö: yliopistonlehtori Taru Kekoni Sosiologia: amanuenssi Minna Paronen Yhteiskuntapolitiikka: amanuenssi Minna Paronen Yhteiskuntatieteiden yleinen työharjoitteluneuvonta sekä harjoittelutuki ja -sopimusasiat: amanuenssi Hanna Reinikainen Tutki, mihin vaiheeseen kaavailemasi harjoittelujakso sopii ja tarkista,…