Search Results: tiedonhaku

Terveystieteiden tiedekunta: Biolääketieteen opinto-opas 2019-2020 [Student Book Search Tag]

tiedonhakuun, alan kirjallisuuden kriittiseen tarkasteluun ja tieteellisen tekstin tuottamiseen. Maisteriopinnot tuovat riittävät teoreettiset ja menetelmälliset valmiudet toimia biolääketieteen tutkimuksen, arvioinnin ja hallinnon kansallisissa tai kansainvälisissä asiantuntijatehtävissä. Opinnoissa saadaan myös valmiudet… Continue Reading Terveystieteiden tiedekunta: Biolääketieteen opinto-opas 2019-2020

Terveystieteiden tiedekunta: Biolääketieteen opinto-opas 2020-2021 [Student Book Search Tag]

…itsenäiseen tiedonhakuun, alan kirjallisuuden kriittiseen tarkasteluun ja tieteellisen tekstin tuottamiseen. Maisteriopinnot tuovat riittävät teoreettiset ja menetelmälliset valmiudet toimia biolääketieteen tutkimuksen, arvioinnin ja hallinnon kansallisissa tai kansainvälisissä asiantuntijatehtävissä. Opinnoissa saadaan myös… Continue Reading Terveystieteiden tiedekunta: Biolääketieteen opinto-opas 2020-2021

Kauppatiede (Joensuu) [pdf]

…op 8020030 Kauppatieteiden tiedonhaku 1 op Vapaavalintaiset opintojaksot (väh. 18 op) 5211211 Markkinoinnin johtaminen 6 op 5213212 Kuluttajakäyttäytyminen 6 op 5211241 Strateginen Retail Management 6 op 5213214 Markkinointi- ja yhteisöviestintä… Continue Reading Kauppatiede (Joensuu)

Kauppatiede/datatiede [pdf]

…5213216 Vastuullinen markkinointi 6 op 5215471 Kandidaatin tutkielma ja kypsyysnäyte, Johtaminen ja markkinointi 10 op 5215472 Kandidaatin tutkielmaseminaari, Johtami- nen ja markkinointi 1 op 8020030 Kauppatieteiden tiedonhaku 1 op Vapaavalintaiset… Continue Reading Kauppatiede/datatiede

Historian Smart Start-opas [pdf]

…asiantuntijan suuntautumisvaihtoehdossa. Aineenopettajan opintoihin on erillinen haku. HuK-tutkinto, aineenopettaja Opinnot Sisältö Laajuus (op) Aloitusopinnot Orientaatio yliopisto-opiskeluun, Hops, Historian tiedonhaku sekä Tieto- ja viestintätekniikka opiskelun tukena 5 Pääaineen opinnot Historian perusopinnot… Continue Reading Historian Smart Start-opas