Hakutulokset: tiedonhaku

UEF Farmasian opinto-opas_2018-2019 [pdf]

…taito farmasian opiskelijoille 1,5 – ruotsin suullinen taito farmasian opiskelijoille 1,5 8020140 Farmasian tiedonhaku 2 4214498 Tieteellinen kirjoittaminen 1 Perusopinnot (34/35 op) 1131000 Orientaatio yliopisto-opintoihin, Eriytyvä ohjelma FA1/PR1 Kuopio (ORI…

Hoitotieteen opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…hoitotyössä 4 op 4310207 Hoitotieteen kandidaatintutkielma ja seminaari 8 op 4310208 Kypsyysnäyte op 8020150 Hoitotieteen tiedonhaku 1 op 3622230 Tilastotieteen johdantokurssi tai vastaavat tiedot 3 op Hoitotyön johtamisen suuntaavat opinnot…

Hammaslääketieteen opinto-opas [pdf]

…Opintojakso Lyhenne OP 8026510 Hammaslääketieteen tiedonhaku THHA 1 4432020 Kvantitatiivisen tutkimuksen perusteet (Verkkokurssi) KTH 2 8031001 Akateemisen opiskelun taidot (Verkkokurssi) AOT 2 8014251 Latinan peruskurssi LAP 2 4437010 Tutustuminen kliiniseen…

Biolääketieteen opinto-opas [pdf]

…180 op (alempi korkeakoulututkinto) ja sen suorittaminen kestää kolme vuotta. Filosofian maisteri (FM) Maisteriopinnot tuovat valmiuden tieteellisen ongelman asetteluun ja ratkaisuun, itse- näiseen tiedonhakuun, alan kirjallisuuden kriittiseen tarkasteluun ja tieteellisen…

Smart Start -opas 2018 [pdf]

…Academic Reading Skills for Biology and Environmental Sci- ence 2 op 8024000 Biologian tiedonhaku 1 op X METODIOPINNOT 10 op 3410101 Kemian perusteet 6 op X 3710113: B Tilastomenetelmien perusteita…

Ravitsemustieteen opinto-opas [pdf]

…4460107 1,0 op Yleisop. THRAV Ravitsemustieteen tiedonhaku 8026010 1,0 op Yleisop. JOHFIL Johdatus filosofiaan 5313115 2,0 op Yleisop. EARS/RA English Academic Reading Skills for Clinical Nutrition 8013705 2,0 op Kieliop….

urasuunnitteluryhma [pdf]

…ja arvojen tunnistaminen – vaihtoehtoisten opiskelu- ja työelämämahdollisuuksien tutkiminen Työmenetelmiä: – ryhmäkeskustelut – yksilö- ja paritehtävät – pienryhmätyöskentely – itsearviointitehtävät – omatoiminen tiedonhaku 1130008 Urasuunnitteluryhmä 1 op Ryhmä 4. yhteiskuntatieteilijät…

Filtdk-sivuainevalinnat-2019 [pdf]

…2220212 Erityispedagogiikan aineopintojen kirjallisuus 2 5 2220213 Oppimisen arviointi ja tuki 5 2220206 Seminaarityöskentely (erityispedagogiikka) 3 2220207 Tiedonhaku osana seminaarityöskentelyä 1 2220209 Aineopintojen tutkielma (erityispedagogiikka) 6 2230202 Kvalitatiivinen tutkimus 1…

Smart Start -opas 2018 [pdf]

…draama (5 op)] KOLMAS OPINTOVUOSI Periodit 1 ja 2 Periodit 3 ja 4 Yleisopinnot / kieli- ja viestintäopinnot:  Matematiikan / fysiikan tiedonhaku (1 op)  Kirjoitusviestintä (2 op) …