Hakutulokset: tiedonhaku

LuK matemaatikko tutkinnon rakenne [pdf]

…käyntiin 1 op x 3315119 Kandidaatin tutkinnon hops 1 op x x x x x x 3315140 Johdantokurssi luonnontieteisiin ja matematiikkaan 1 op x 8020320 Matematiikan tiedonhaku 1 op x…

LuK fysiikka, aineenope, tutkinnon rakenne [pdf]

…käyntiin 1 op x 1131001 Kandidaatintutkinnon HOPS 1 op x 3315140 Johdantokurssi luonnontieteisiin ja matematiikkaan 1 op x 8020210 Fysiikan tiedonhaku 1 op x Kieli- ja viestintäopinnot 9 op 8012302…

Filtdk-sivuainevalinnat-2019 [pdf]

…2220212 Erityispedagogiikan aineopintojen kirjallisuus 2 5 2220213 Oppimisen arviointi ja tuki 5 2220206 Seminaarityöskentely (erityispedagogiikka) 3 2220207 Tiedonhaku osana seminaarityöskentelyä 1 2220209 Aineopintojen tutkielma (erityispedagogiikka) 6 2230202 Kvalitatiivinen tutkimus 1…

Ympäristötiede LuK rakenteen opinnot [pdf]

…II 8026000 Biotieteiden ja ympäristötieteen tiedonhaku (TH BIO YMP) 1 III 8011502 Kirjoitusviestintääsovelletun fysiikan ja ympäristötieteen opiskelijoille (KIVI/YM) 2 III 3710114 Tieteellinen viestintä ympäristötieteissä (TVY) III 8011526 Puheviestintää sovelletun fysiikan…

LuK fyysikko, tutkinnon rakenne [pdf]

…käyntiin 1 op x 1131001 Kandidaatintutkinnon HOPS 1 op x 3315140 Johdantokurssi luonnontieteisiin ja matematiikkaan 1 op x 8020210 Fysiikan tiedonhaku 1 op x Kieli- ja viestintäopinnot 9 op 8012302…

urasuunnitteluryhma [pdf]

…ja arvojen tunnistaminen – vaihtoehtoisten opiskelu- ja työelämämahdollisuuksien tutkiminen Työmenetelmiä: – ryhmäkeskustelut – yksilö- ja paritehtävät – pienryhmätyöskentely – itsearviointitehtävät – omatoiminen tiedonhaku 1130008 Urasuunnitteluryhmä 1 op Ryhmä 4. yhteiskuntatieteilijät…