Search Results: elli

Perustutkintokoulutuksen opinnäytetöiden ja muiden tutkielmien arviointikriteerit filosofisessa tiedekunnassa (pdf) [pdf]

…ra- jaus • tutkimustehtävän ja tutkimusongel- man/-kysymyksen perustelu Tutkimusaiheen merki- tys on vähäinen. Ai- heen valinta ja merkitys on perusteltu puutteelli– sesti. Aiheen valintaa on pe- rusteltu niukasti. Tutkielma on… Continue Reading Perustutkintokoulutuksen opinnäytetöiden ja muiden tutkielmien arviointikriteerit filosofisessa tiedekunnassa (pdf)

Perustutkintokoulutuksen opinnäytetöiden ja muiden tutkielmien arviointikriteerit filosofisessa tiedekunnassa_03_2020 [pdf]

…ra- jaus • tutkimustehtävän ja tutkimusongel- man/-kysymyksen perustelu Tutkimusaiheen merki- tys on vähäinen. Ai- heen valinta ja merkitys on perusteltu puutteelli– sesti. Aiheen valintaa on pe- rusteltu niukasti. Tutkielma on… Continue Reading Perustutkintokoulutuksen opinnäytetöiden ja muiden tutkielmien arviointikriteerit filosofisessa tiedekunnassa_03_2020

Ylioppilaskunnan jäsenmaksun palautusanomus [pdf]

…palautusta (16,50 €) (vain Kuopas- ja Elli-osoitteet) PERUSTE ilmoittautuminen poissaolevaksi syy: _______________________________________________________________________________________ opintojen keskeyttäminen (keskeyttämisilmoitus liitteenä) tai opinto-oikeudesta luopuminen kaksoisjäsenyys, maksettu aiemmin toiseen ylioppilaskuntaan (vain YTHS-osuus, jäsenmaksukuitit liitteenä) ylioppilaskunnan hallituksen/edustajiston… Continue Reading Ylioppilaskunnan jäsenmaksun palautusanomus