Hakutulokset: opintosuoritusote

Opiskelijarekisteri – WebOodi [sivu]

Itä-Suomen yliopiston opiskelijarekisteriin, Oodiin, kirjataan kaikkien yliopisto-opiskelijoiden henkilötiedot sekä opinto-oikeuksia ja opintosuorituksia sekä tutkintoja koskevat tiedot. Opiskelijarekisteriin merkitään myös lukuvuosittainen/-kausittainen ilmoittautuminen yliopistoon WebOodi Opiskelijat käyttävät opiskelijarekisteriä verkkopalvelun eli WebOodin kautta…. Continue Reading Opiskelijarekisteri – WebOodi

Sähköisesti varmennettu opintosuoritusote ja opiskelutodistus Oodissa [uutinen]

17.12.2018 alkaen opiskelija voi saada WebOodista itselleen opintosuoritusotteen ja opiskelijatodistuksen sähköisesti varmennettuna. Sähköisesti varmennettu dokumentti on virallinen siinä missä paperille tulostettu, leimattu ja allekirjoitettu opintosuoritusote tai opiskelijatodistus. Sähköisesti varmennettu dokumentti… Continue Reading Sähköisesti varmennettu opintosuoritusote ja opiskelutodistus Oodissa

Vaihtoon hakeminen [sivu]

…hakemuksen aloittamista. Opiskelijavaihtohakemuksen liitteeksi tarvitaan motivaatiokirje ja opintosuoritusote. Erasmus-harjoitteluapurahahakemuksen liitteeksi tarvitaan vahvistus harjoittelupaikasta sekä opintosuoritusote. Opintosuoritusotteen voi tilata WebOodista, eli haun ensimmäisessä vaiheessa ei tarvita virallista leimattua opintosuoritusotetta. Dokumentit liitetään… Continue Reading Vaihtoon hakeminen

Vaihto-opiskelijan muistilista [sivu]

…järjestämille kursseille Ilmoittaudu vaihdon ajaksi läsnäolevaksi opiskelijaksi ja maksa ylioppilaskunnan jäsenmaksu Palauta tarvittavat lomakkeet Kansainvälisiin liikkuvuuspalveluihin Ota mukaan englanninkielinen opiskelutodistus ja ajantasainen opintosuoritusote, jotka saat Opintopalveluista Osallistu vaihtoon lähteville tarkoitettuun… Continue Reading Vaihto-opiskelijan muistilista

Yliopistosanastoa [sivu]

…vaadittava 1600 tunnin työpanos vastaa 60 opintopistettä. Yksi opintopiste vastaa 27 tunnin työpanosta. Työmäärään sisältyy luentojen, harjoitusten ja muun opetuksen lisäksi myös opiskelijan itsenäinen työskentely. Opintosuoritusote sisältää kaikki opiskelijan suorittamat… Continue Reading Yliopistosanastoa

Erasmus-harjoitteluapurahan haku lv. 2017-2018 [uutinen]

…ohjelmaan osallistuvassa maassa. Harjoitteluapurahaa haetaan sähköisellä lomakkeella SoleMOVE-järjestelmän kautta (P-Traineeship) vähintään kuukautta ennen suunnitellun harjoittelun alkua. Hakemukseen tulee liittää WebOodista saatava opintosuoritusote sekä kirjallinen vahvistus sovitusta harjoittelupaikasta. Lisätietoja on saatavilla… Continue Reading Erasmus-harjoitteluapurahan haku lv. 2017-2018