Tarkenna hakuasi

Hakutulokset: erikoistumiskoulutus

Opintojohtosääntö pääosin kumottu 31.12.2023 [sivu]

1.8.2022 I Yleistä 1 § Opintojohtosäännön soveltamisala Yliopistolain (558/2009) 14 §:n nojalla yliopiston hallitus on 21.6.2022 hyväksynyt tämän opintojohtosäännön, jota sovelletaan yliopiston toiminnassa sen lisäksi, mitä laeissa ja asetuksissa on säädetty sekä Itä-Suomen yliopiston johtosäännössä määrätty. Tätä opintojohtosääntöä sovelletaan Itä-Suomen yliopistossa suoritettaviin tutkintoihin ja niihin kuuluviin opintoihin sekä soveltuvin osin erikoistumisopintoihin, muihin erillisiin opintoihin sekä […]

Erikoistumiskoulutukset [sivu]

Erikoistumiskoulutus on koulutusmuoto tutkintoon johtavan koulutuksen ja täydennyskoulutuksen rinnalla. Se on tarkoitettu työelämässä toimiville, korkeakoulututkinnon jo suorittaneille tai muuten vastaavan osaamisen hankkineille. Yliopistoissa erikoistumiskoulutus suoritetaan pääsääntöisesti ylemmän korkeakoulututkinnon jälkeen. Erikoistumiskoulutuksen laajuus on vähintään 30 opintopistettä. Erikoistumiskoulutuksia tehdään usein kahden tai useamman yliopiston yhteistyönä. Opiskelijat valitaan tiettyyn yliopistoon (=kotiyliopisto) ja he tekevät mahdollisesti opintoja myös muissa […]

Valmistumiseen liittyvä yleinen ohjeistus [sivu]

Tutkintotodistuksen hakeminen Varmistaaksesi valmistumisesi lukukauden lopussa, huomioi seuraavat ajankohdat: Tutkintotodistus Itä-Suomen yliopisto myöntää sähköisiä tutkintotodistuksia. Sähköinen tutkintotodistus sisältää:• Suomen- ja englanninkielisen etusivun• Suomen- ja englanninkielisen tutkintotodistuksen opintosuoritusotteen• Englanninkielisen Diploma Supplementin, joka on tarkoitettu kansainväliseen käyttöön ja siinä kuvataan mm. suoritetun tutkinnon tavoitteet, keskeiset sisällöt ja asema suomalaisessa koulutusjärjestelmässä. Diploma Supplement hyödyttää mm. tutkinnon tunnustamisessa ulkomailla. […]