Tarkenna hakuasi

Hakutulokset: turnitin

Peppi vie sinut Oodista 2020-luvulle tänä syksynä! [uutinen]

Uusi opintotietojärjestelmä Peppi otetaan UEFissa käyttöön vaiheittain loka-marraskuussa ja samalla vilkutetaan heipat WebOodille. Peppi on opetuksen suunnittelun, tila- ja muiden resurssien varauksen sekä opiskelija- ja opintorekisterin muodostama kokonaisuus, jonka toiminnot jaotellaan työpöydittäin eri käyttäjäryhmille. Opiskelijan työpöydällä voit suunnitella opintojasi, katsoa lukujärjestystäsi, seurata edistymistäsi, varata tapaamisaikoja, ilmoittautua opintoihin, hankkia opiskelutodistuksen ja opintosuoritusotteen, sekä tarkastella ja muokata […]

Plagiaatintunnistusjärjestelmä [sivu]

Sähköinen plagiaatintunnistus Itä-Suomen yliopistossa on käytössä sähköinen plagiaatintunnistusjärjestelmä Turnitin, jonka opettaja voi aktivoida Moodle-verkkokurssille. Käyttö Ohjeet opiskelijalle Ohjeet opettajalle Opetuksen ja opiskelun eettiset ohjeet Rehtorin päätös sähköisen plagiaatintunnistusjärjestelmän Turnitinin käytöstä Itä-Suomen yliopistossa (pdf) (18.12.2014, Heimossa, vaatii kirjautumisen, avautuu uuteen välilehteen).Akateemisen rehtorin päätös plagiaatintunnistusjärjestelmän prosessikuvauksen vahvistamisesta (pdf) (22.12.2015, Heimossa, vaatii kirjautumisen, avautuu uuteen välilehteen). Tiedekunnalla voi […]

Digitaalinen ympäristö [sivu]

Opiskelijan digitaalisessa ympäristössä ovat esimerkiksi: Tukea ja opastusta Opiskelijoiden tukikanavat Koulutusta ja ohjeistusta

Lisensiaatin tutkinto ja -tutkimus yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa [sivu]

Lisensiaatintutkinto koostuu vähintään 50 opintopisteen, kauppatieteissä 40 opintopisteen, laajuisista tutkimustyötä ja ammattipätevyyttä tukevista opinnoista sekä lisensiaatintutkimuksesta. Opinnot ovat samat kuin tohtorin tutkinnossa. Lisätietoja löydät tohtoriohjelmien opetussuunnitelmista. Alla lisensiaatintutkimusta koskevia ohjeita. Lisensiaatintutkimus Muodot ja vaatimukset Lisensiaatintutkimuksessa opiskelijan on osoitettava hyvää perehtyneisyyttä tutkimusalaan sekä valmiutta soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä itsenäisesti ja kriittisesti. Lisensiaatintutkimukseksi voidaan hyväksyä a) yksittäinen […]

Tutkimuseettiset ohjeet [sivu]

Hyvä tieteellinen käytäntö Hyvä tieteellinen käytäntö luo pohjan kaikelle tutkimustoiminnalle. Sillä tarkoitetaan kaikissa tutkimuksen vaiheissa harjoitettavaa rehellisyyttä, yleistä huolellisuutta ja tarkkuutta, tieteellisen tutkimuksen kriteerien mukaisten ja eettisesti kestävien menetelmien käyttöä sekä kunnioitusta ja vastuullisuutta toisia tutkijoita kohtaan. Hyvään tieteelliseen käytäntöön liittyy myös tietoaineistojen vastuullinen käsittely sekä avoimuus tutkimuksen tulosten ja sidoksellisuuksien suhteen. Vastuu hyvän tieteellisen […]

Syventävien opintojen opinnäytetyön palautus, tarkastaminen ja arviointi [sivu]

Ohjeet ja prosessi Opiskelija: Opinnäytteen alkuperäisyyden tarkastus eLearn Moodlessa Turnitin-ohjelmalla ohjausvaiheessa Opiskelija palauttaa opinnäytteen plagiaatintunnistukseen eLearn Moodlessa työn ohjaajalle/pääohjaajalle. Ohjaaja/pääohjaaja tarkastaa plagiaatintunnistusraportin ja antaa luvan työn jättämiseen virallisesti tarkastettavaksi. Lisätietoa Heimossa: Sähköinen plagiaatintunnistus(Heimossa, vaatii kirjautumisen) Opiskelija: Opinnäytteen jättäminen tarkastukseen Opiskelija tekee plagiaatintarkastuksen läpikäyneestä opinnäytteestä PDF/A-tiedoston (ohje (pdf)). Nimeä työ SukunimiEtunimi20XX. Opiskelija jättää opinnäytteen liitteineen (yhtenä […]

Yliopistosanastoa [sivu]

Akateeminen vartti? Demo? Tiedekunta? Kaikkiin näihin ja moneen muuhun yliopistoelämään liittyviin sanoihin ja termeihin löydät vastaukset tästä sanastosta. A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y A Abstrakti Tieteellisten artikkeleiden alussa oleva tiivistelmä. Agora on yksi Joensuun kampusrakennuksista. Agora sijaitsee […]