Tarkenna hakuasi

Hakutulokset: vamma

Esteettä töihin -verkkosivustolla tietoa vammaisille korkeakouluopiskelijoille, ohjaajille ja työnantajille [uutinen]

Helmikuussa 2019 julkaistu Esteettä töihin -verkkosivusto esteettatoihin.fi on rakennettu vammaisten korkeakouluopiskelijoiden työelämään siirtymisen tueksi. Verkkosivustolla tarjotaan tietoa valtakunnallisesti ja saavutettavasti vammaisille korkeakouluopiskelijoille, ohjaajille ja työnantajille. Verkkosivusto sisältää tekstimateriaalin ja linkitysten ohella myös videotarinoita opiskelijan, työnhakijan, työnantajan ja opinto-ohjaajan näkökulmasta. Opintojen ohjaajille/opinto-ohjaajille verkkosivustolla on tarjolla monipuolista tietoa opiskelun esteettömyydestä ja yhdenvertaisuudesta sekä ohjauksesta ja uraohjauksesta korkeakoulussa. […]

Opiskelijakaupunki Kuopio -selvityksen tulokset kertovat, miten opiskelijat kehittäisivät Kuopiota [uutinen]

Miten Kuopio voisi olla houkuttelevampi opiskelijakaupunki, johon opiskelijat haluaisivat asettua valmistumisen jälkeen? Tähän kysymykseen etsittiin näkemyksiä Opiskelijakaupunki Kuopio -selvityksessä, jossa kuultiin Savon ammattiopiston, Savonia-ammattikorkeakoulun ja Itä-Suomen yliopiston opiskelijoita. Selvityksessä kerättiin kyselyn ja työpajojen avulla tietoa opiskelijoiden arjen tärkeimmistä osa-alueista, kuten opiskelutiloista, yhteisöllisyydestä, työmahdollisuuksista sekä liikkumisesta. Tammikuussa 2024 toteutettuun kyselyyn saatiin yhteensä 1061 vastausta. Helmikuussa järjestettiin […]

Koulutuksen johtosääntö 1.1.2024 [sivu]

Yliopistolain (558/2009) 14 §:n nojalla yliopiston hallitus on 12.12.2023 hyväksynyt tämän koulutuksen johtosäännön, jota sovelletaan yliopiston toiminnassa sen lisäksi, mitä laeissa ja asetuksissa on säädetty sekä Itä-Suomen yliopiston johtosäännössä määrätty. I Yleistä 1 § Koulutuksen johtosäännön soveltamisala Tätä koulutuksen johtosääntöä sovelletaan Itä-Suomen yliopistossa suoritettaviin tutkintoihin ja niihin kuuluviin opintoihin sekä soveltuvin osin muihin koulutuksiin mukaan […]

Päivitettyjä toimintamalleja opiskeluun [uutinen]

Itä-Suomen yliopisto on ottanut käyttöön uudistetut Yksilöllisten opintojärjestelyiden toimintamallin ja Epäasiallisen kohtelun ja häirinnän ehkäisemisen toimintamallin 1. elokuuta 2023 alkaen. Jokaisella opiskelijalla on oikeus yksilöllisiin opintojärjestelyihin terveydellisten syiden perusteella. Perusteena voi olla mikä tahansa terveydellinen syy, kuten lukihäiriö, aistivamma, mielenterveyden häiriö tai oppimisvaikeus. Yksilöllisiä opintojärjestelyjä voidaan tehdä myös silloin, kun vamman tai sairauden aiheuttama haitta […]

Oletko jo tavannut Kirjastobotti Uffen? [uutinen]

Esittelimme hiljattain Kirjastobotti Uffen. Se oli – ja on yhä – keltanokka kirjastoasioissa, mutta osaa auttaa kaikkein yleisimmissä kysymyksissä kellonajasta riippumatta. Englanninkieliset asiakkaamme ovat voineet tähän saakka käyttää kirjastobottia vain rajoitetusti. Iloksemme voimme nyt ilmoittaa, että Kirjastobotti Uffe puhuu myös englantia! Molemmissa kieliversioissa on sama sisältö. Kannustammekin rohkeasti kokeilemaan Uffen käyttöä ja jättämään meille palautetta, […]

Itä-Suomen yliopiston kirjasto on sitoutunut Syrjinnästä vapaa alue -kampanjaan [uutinen]

Itä-Suomen yliopiston kirjasto on sitoutunut oikeusministeriön koordinoimaan Syrjinnästä vapaa alue -kampanjaan. Tämä merkitsee syrjinnän vastustamista, siihen puuttumista sekä ihmisten yhdenvertaisuuden tunnustamista. Kirjastomme toivottaa kaikki ihmiset tervetulleiksi riippumatta sukupuolesta, iästä, etnisestä taustasta, uskonnosta tai vakaumuksesta, mielipiteestä, terveydentilasta, vammaisuudesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta. Merkki kirjaston tiloissa kertoo, että haluamme suhtautua syrjintään ja yhdenvertaisuuteen vakavasti. Merkki on vain pieni […]

Saammeko esitellä: kirjastobotti Uffe! [uutinen]

Olemme huomanneet, että saamme runsaasti yhteydenottoja myöhäisiinkin vuorokaudenaikoihin ja viikonloppuisin. Ymmärrämme, että vuorokausirytmejä ja työskentelytapoja on monenlaisia, joten apua kaivataan myös virka-ajan ulkopuolella. Saammeko siis esitellä ahkeran ja aina valmiin kirjastobotti Uffen, jonka tavoitat jatkossa kirjaston verkkosivujen alalaidasta ympäri vuorokauden. Uffe on vasta oppimassa kirjastomaailman kiemuroita, mutta osaa jo nyt auttaa kaikkein yleisimmissä kysymyksissä, joita […]

Saavutettavuus ja opiskelu [sivu]

Esteettömyys ja saavutettavuus Esteettömyydellä tarkoitetaan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen ympäristön toteuttamista siten, että jokainen voi ominaisuuksistaan riippumatta toimia yhdenvertaisesti muiden kanssa. Esteettömyys koskettaa yliopistossa kaikkia opiskelijoita ja koko henkilöstöä, mutta erityisen tärkeää se on niille yliopistoyhteisön jäsenille, joilla on jokin vamma, jotka ikääntyvät tai kuuluvat kulttuurisiin tai kielellisiin vähemmistöihin. Opiskelijan tietopankista, Kamusta​, löytyy lisää tietoa: […]

Yksilölliset järjestelyt [sivu]

Voimassa 1.8.2023 alkaen (akateemisen rehtorin päätös 16/2023 §). Milloin opiskelijalla on oikeus yksilöllisiin opintojärjestelyihin? Jokaisella opiskelijalla on oikeus yksilöllisiin opintojärjestelyihin terveydellisten syiden perusteella. Perusteena voi olla mikä tahansa terveydellinen syy, kuten lukihäiriö, aistivamma, mielenterveyden häiriö tai oppimisvaikeus. Yksilöllisiä opintojärjestelyjä voidaan tehdä myös silloin, kun vamman tai sairauden aiheuttama haitta on tilapäinen, kuten seuraus onnettomuudesta. Opintojohtosäännön […]

Opintojen suoritustavat [sivu]

Koulutusta järjestävät yksiköt määrittelevät opintojen (yksittäiset opintosuoritukset ja opinnäytteet) suorittamisen tavat opetussuunnitelmissaan. Opiskelijat voivat suorittaa opintoja yksin tai ryhmissä erilaisilla kirjallisilla ja suullisilla suoritustavoilla, mm. luento- ja aineistotentteinä, esseinä, seminaaritöinä, harjoitus- ja laboratoriotyöskentelynä, verkko-opetuksena, työharjoitteluna sekä näiden erilaisilla yhdistelmillä. Alla on esitelty tyypillisimmät opintojen toteutus- ja suoritustavat: Perinteisen läsnäolo-opetuksen lisäksi opintoja voi suorittaa verkko-opintoina ja […]