Search Results: hakukuulutus

Hakukuulutus: Opiskelijavarajäsen luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon [Article Search Tag]

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta (ISYY) on yliopistolain § 46 mukainen ylioppilaskunta, jonka lakisääteisenä tehtävänä on valita opiskelijoiden edustajat yliopistolain 3. luvun mukaisiin yliopiston toimielimiin. Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta hakee luonnontieteiden ja metsätieteiden… Continue Reading Hakukuulutus: Opiskelijavarajäsen luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon

hakukuulutus_täydennyshaku_kahdenväliset_2017-2018_suomi [pdf]

Kansainväliset liikkuvuuspalvelut TÄYDENNYSHAKUILMOITUS 1 (2) Dno 1293/12.01.07.00/2016 30.1.2017 TÄYDENNYSHAKU: ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON KAHDENVÄLISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT VAIHTO-OPISKELUPAIKAT Itä-Suomen yliopiston perustutkinto-opiskelijat voivat hakea vaihto-opiskelijaksi seuraaviin kahden- välisiin kohdeyliopistoihin syyslukukaudeksi 2017, kevätlukukaudeksi 2018 tai… Continue Reading hakukuulutus_täydennyshaku_kahdenväliset_2017-2018_suomi