Search Results: instagram

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy järjestää Instagram-kuvakilpailun [Article Search Tag]

Onko jokin paikka korkeakoulukampuksella saanut pysyvän paikan sydämestäsi? Osoita rakkautesi kampusta kohtaan ja osallistu Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n kuvakilpailuun Instagramissa! Nappaa ystäväsi kanssa kuva suosikkipaikassanne kampuksella. Jaa kuva Instagramissa hashtagilla #kimpassakampuksella… Continue Reading Suomen Yliopistokiinteistöt Oy järjestää Instagram-kuvakilpailun

Kulttuurintutkimus [pdf]

Instagramista minut löytää nimellä @anniinahennaelina. Tervetuloa Jo- ensuuhun ja kulttuurintutkijoiden iloiseen joukkoon! Moikka! Mie olen Eveliina Scharin, alun perin Pirkanmaalta kotoisin oleva 25-vuotias kulttuurintutkimuksen tuutori. Aloitan viidennettä opiskeluvuottani erikoistumisala- nani… Continue Reading Kulttuurintutkimus

Luokanopettaja (pdf) [pdf]

…UEF Luokanopettajat 2020  Whatsapp-ryhmä: UEF lokofuksit 2020 (ohje liittymiseen tuutoreiden tervehdyksessä)  Instagram-tili: @jns_lokotuutorit https://kamu.uef.fi/uudelle-opiskelijalle/ https://kamu.uef.fi/student-book/digistartti-perehdytys-uudelle-opiskelijalle/ https://www.uef.fi/live1/ https://presemo.uef.fi/uefopiskelijatietotori120820 Ensimmäisen viikon aikataulu LINKIT ETÄTAPAAMISIIN LÖYDÄT ELOKUUSSA WEBOODISTA 2310101 LOKO henki-… Continue Reading Luokanopettaja (pdf)

Venäjän kieli [pdf]

…vtuovila(at)uef.fi Ksenia ksenibor(at)uef.fi Linkki Venäjän Fuksit 2020-ryhmään: https://www.face- book.com/groups/550686212486093/ Iskran jäsenyyslinkki: https://sites.google.com/site/iskrauef/jasenyys?authuser=0 Iskran Instagram: https://www.instagram.com/iskrary/?hl=fi https://www.facebook.com/groups/550686212486093/ https://www.facebook.com/groups/550686212486093/ https://sites.google.com/site/iskrauef/jasenyys?authuser=0 https://www.instagram.com/iskrary/?hl=fi Pysy kanavalla! Opintojasi koskevista asioista tiedotetaan… …opintoyhteisössä “Humanistisen osaston opintoyhteisö”. Opintoyhteisöt… Continue Reading Venäjän kieli

Sosiaalityön koulutus Smart Start opas 2020 (pdf) [pdf]

…Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas Ka- mussa YHTEISKUNTATIETEIDEN LAITOS SOMESSA Facebook: Itä-Suomen yliopisto: Yhteiskuntatieteiden laitos Instagram: @uefsocsc Twitter: @UEFSocSc https://www.yammer.com/uef.fi/#/threads/inGroup?type=in_group&feedId=6291654 https://kamu.uef.fi/ https://kamu.uef.fi/ https://kamu.uef.fi/ https://www.facebook.com/ItaSuomenYliopistoYhteiskuntatieteidenLaitos https://www.instagram.com/uefsocsc/ https://twitter.com/UEFSocSc Tuutorien tervehdykset uusille opiskelijoille!… Continue Reading Sosiaalityön koulutus Smart Start opas 2020 (pdf)

Farmasia [pdf]

…ota matalalla kynnyksellä yh- teyttä vastuutuutoreihin Ninaan (ninavuo@student.uef.fi) tai Tarjaan (tarjason@stu- dent.uef.fi). Lisäksi ylläpidämme teille tarkoitettua Instagram-tiliä @farmasiantuuto- rit, jonne lisäilemme erinäisiä vinkkejä yliopistoelämään ja muuta vapaamuotoisem- paa sisältöä. Instagramia… Continue Reading Farmasia

Teologian Smart Start [pdf]

…Ostiensiksen Instagramia ja Face- bookia, sillä syksyn ta- pahtumien tarkemmat päivät ja aikataulut tu- levat ilmi myöhemmin. Innolla saapumistasi odottaa, tuutorit mailto:lantinenteologia.tuutorit@gmail.com 8 OPINTOJEN KULKU Läntisen teologian, teologin suuntautumisvaihtoehdon opintojen… Continue Reading Teologian Smart Start